Posibniki.com.ua Мікроекономіка Мікроекономічний аналіз


Мікроекономічний аналіз

Існує нерозривний зв’язок мікроекономічного аналізу з маркетингом. Даний курс виступає теоретичною базою для проведення маркетингових досліджень, відповідаючи на питання відносно доцільності застосування тих або інших методів ціноутворення, стимулювання збуту, ефективних способів поведінки фірми у відповідь на дії конкурентів. Мікроекономічний аналіз має точки перетину і з теорією фірми, надаючи поглиблене розуміння природи фірми та досліджуючи мотиви її поведінки. Нарешті, існує взаємозв’язок мікроекономічного аналізу з теорією менеджменту, адже моделі поведінки фірми в рамках різних ринкових структур являють собою теоретичні основи управління фірмою.
ЗМIСТ
ТЕМА 1 ФІРМА ЯК ОБ’ЄКТ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Теорія трансакційних витрат Р. Коуза та Ф. Найта
Підприємницька теорія фірми
1.3. Фірма як сукупність суперечливих інтересів
Цілі менеджерів
ТЕМА 2 ДЕТЕРМІНАНТИ ГАЛУЗЕЙ І РИНКОВИХ СТРУКТУР
2.2.Типологія ринкових структур
2.3. Показники концентрації та ринкової влади фірм
Індекс Херфіндаля-Хіршмана
Показник дисперсії ринкових часток
Індекс Лінда
Показники монопольної влади фірм
Коефіцієнт співвідношення ціни бренда до власного капіталу
ТЕМА 3 РИНКОВІ БАР’ЄРИ
3.1. Економічна природа і сутність ринкових бар’єрів, причини та наслідки їх виникнення
Сутність та класифікація бар’єрів входу на галузевий ринок
3.2. Характеристика бар’єрів входу на галузевий ринок та способи їх подолання
Стратегічні вхідні бар’єри
3.3. Оцінка ступеня подоланості, висоти та ефективності ринкових бар’єрів входу
Комплексна оцінка рівня вхідних ринкових бар’єрів
Терміни і поняття
Практичні завдання
ТЕМА 4 ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ФІРМИ
Класифікація методів прогнозування попиту на продукцію фірми
4.3. Регресійний аналіз попиту на продукцію фірми
Проблеми здійснення регресійного аналізу
Оцінка надійності регресійних моделей попиту
Ключові положення
Завдання для самоперевірки
ТЕМА 5 ГОРИЗОНТАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ФІРМ
Модель Чемберліна
Модель Штакельберга
Вирішення парадоксу Ж. Бертрана
5.4. Поведінка домінуючої фірми з конкурентним оточенням
Ключові положення
Завдання для індивідуальної роботи
ТЕМА 6 ВЕРТИКАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ФІРМ
Частина 1. Організаційні форми інтеграції фірм
Частина 2. Організаційні форми інтеграції фірм
Ринкові наслідки вертикальної інтеграції фірм
Ключові положення
Терміни і поняття
ТЕМА 7 ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ
Цінова дискримінація: поняття, мета здійснення
7.2. Види цінової дискримінації: вибір оптимального рішення
Цінова дискримінація другого ступеня
Цінова дискримінація третього ступеня
7.3. Практика використання цінової дискримінації та її наслідки
Сезонне ціноутворення
Ціноутворення, орієнтоване на витрати
Ключові положення
Завдання для самоперевірки
ТЕМА 8 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОДУКТУ
Напрямки та наслідки диференціації продукту
8.2. Моделі вертикальної та горизонтальної диференціації продукту
Моделі просторової диференціації
Модель С. Салопа
Модель С. Салопа: формування кола клієнтів
Модель горизонтальної диференціації продукту Ланкастера
Вертикальна диференціація продукту: модель Дж. Саттона
8.3. Реклама як фактор диференціації продукту: інтенсивність, вибір оптимального рівня витрат
Реклама в умовах монополії: модель Дорфмана — Штайнера
Реклама в умовах олігополії
Завдання для самоперевірки
ТЕМА 9 ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ФІРМ
Структура ринку та інноваційна активність фірм
Кардинальна та некардинальна інновації
Модель інноваційного процесу П. Дасгупти та Дж. Стігліца
Модель продуктової інновації ДорфманаШтайнера
Терміни і поняття
ТЕМА 10 ПОВЕДІНКА ФІРМИ НА ФАКТОРНОМУ РИНКУ
Попит на змінний ресурс монополіста
Крива попиту монополіста на один із кількох змінних ресурсів
Ресурсне рішення монополіста у довгостроковому періоді
Галузевий і ринковий попит на ресурс
10.2. Особливості формування попиту на капітал і землю
Особливості попиту на землю
Рівновага на ринку грошового капіталу
Економічна рента
Рівновага на ринку землі
Ключові положення
Терміни і поняття
ТЕМА 11 АНАЛІЗ ПРОЯВІВ ЕКОНОМІЧНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ГАЛУЗЕВИЙ РИНОК
Функції та інструменти державного регулювання
Концепції державної галузевої політики
Законодавча база державної антимонопольної політики
Попередження зловживань монопольним становищем
Контроль за обмежувальною та дискримінаційною діяльністю
Поняття антимонопольного регулювання
Сучасний стан монополізму і тенденції розвитку природних монополій в Україні
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)