Posibniki.com.ua Фінанси


Валютне регулювання та контроль
Навчальний посібник містить системний і структу-рований виклад методологічних та організаційно-правових засад функціонуван-ня системи валютного регулювання та контролю в Україні.
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
У навчальному посібнику наведено задачі, тести й тренінги з дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі». Посібник призначено для прове-дення аудиторних практичних занять і самостійної роботи студентів, особливо для тих, які навчаються на заочній формі навчання, оскільки до кожного завдан-ня даються методичні поради із зазначенням нормативних документів, формул тощо.
Фінанси підприємств
....
Фінансові інвестиції
....
Фінансовий ринок
....
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)