Posibniki.com.ua Фінанси Фінанси підприємств


Фінанси підприємств

Підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств», яку включено до навчальних планів підготовки ба-калаврів з економіки і підприємництва. У ньому висвітлено сутність і органі-зацію фінансів підприємств, організацію розрахунків і кредитування підпри-ємств, формування і розподіл прибутку, оподатковування підприємств, організацію оборотних коштів і фінансування відтворення основних засобів, фінансове планування, методику аналізу фінансового стану, проведення фі-нансової санації підприємств. У шостому виданні враховано зміни в законо-давстві стосовно фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів і бізнесу.
ЗМIСТ
ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
1.2. Грошові фонди та фінансові ресурси
1.3. Основи організації фінансів підприємств
1.4. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи
1.5. Зміст та завдання управління фінансами підприємств
ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ
2.1.2. Готівкові розрахунки
2.1.3. Організація грошових розрахунків
2.1.4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття
2.2. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи
2.2.2. Розрахунки платіжними вимогамидорученнями
2.2.3. Розрахунки платіжними вимогами
2.2.5. Розрахунки за акредитивами
2.2.6. Вексельна форма розрахунків
2.2.7. Розрахунки заліку взаємної заборгованості
2.4. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення
ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
3.3. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності підприємств
ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
4.1.2. Прибуток від реалізації продукції та його формування
4.1.3. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції
4.1.4. Сутність і методи обчислення рентабельності
4.2. Розподіл і використання прибутку
ОПОДАТКОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
5.1.2. Використання податків для регулювання діяльності підприємства
5.2. Оподатковування прибутку підприємств
5.2.2. Чинний порядок оподатковування прибутку
5.3. Платежі за ресурси
5.3.2. Фіксований сільськогосподарський податок
5.3.3. Податок із власників транспортних засобів
5.3.4. Податок на нерухоме майно (нерухомість)
5.4.2. Податок «мито» та особливості його сплати
5.4.3. Сплата акцизного збору
5.4.4. Податок на додану вартість та його вплив на діяльність підприємств
5.5. Внески (відрахування) підприємств на загальнообов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування
5.6. Місцеві податки і збори
5.7. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва
ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
6.1.2. Організація оборотних коштів підприємств
6.2. Визначення потреби в оборотних коштах
6.2.2. Метод прямого розрахунку потреби в оборотних коштах
6.2.3. Розрахунок норма
6.3. Джерела формування оборотних коштів
6.3.2. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів
6.4.2. Показники використання оборотних коштів
6.4.3. Способи прискорення оборотності оборотних коштів
6.4.4. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
7.1.2. Види кредитів, що надаються підприємствам
7.2. Банківське кредитування підприємств
7.2.2. Отримання банківського кредиту
7.2.3. Погашення банківського кредиту підприємством
7.3. Небанківське кредитування підприємств
7.3.2. Лізингове кредитування підприємств
7.4. Кредитування малих та середніх підприємств
7.4.2. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності
7.5. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів
7.5.2. Кредитування експорту вітчизняних підприємств за рахунок ресурсів міжнародних фінансово-кредитних інститутів
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Знос і амортизація основних засобів
8.5. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
9.3. Показники оцінки фінансового стану підприємства
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
9.6. Оцінка майнового стану підприємства
9.8. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
10.2. Зміст та методи фінансового планування
10.3. Зміст поточного фінансового плану та порядок його складання
Частина 2 10.3. Зміст поточного фінансового плану та порядок його складання
10.4. Зміст і значення оперативного фінансового плану
10.6. Контролінг
ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ
11.1.2. Економічна сутність санації підприємств
11.1.3. Прийняття рішення про фінансове оздоровлення підприємства
11.1.4. Порядок проведення фінансової санації
11.2. Планування та фінансування санації підприємства
11.2.2. Санаційна спроможність підприємства та її оцінка
11.2.3. Внутрішні фінансові джерела санації підприємств
11.2.4. Санація із залученням коштів власників підприємства
11.2.5. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника
11.2.6. Фінансова участь персоналу в санації підприємства
11.2.7. Державна фінансова підтримка санації підприємств
11.3. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств
11.3.3. Задоволення претензій кредиторів
11.3.4. Фінансова санація на ухвалу господарського суду
11.3.5. Мирова угода
11.3.6. Санація через реорганізацію (реструктуризацію)
11.3.7. Приховане, фіктивне та навмисне банкрутство
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)