Головна

Англійська мова
 Business letters made easy
Банківська справа
 Банківський нагляд
 Заощадження населення України
 Ситуаційне моделювання банківської діяльності
 Безпека банківської діяльності
 Макроекономічне стрес-тестування банків
Бухгалтерський облік
 Фінансовий облік
 Податковий облік і звітність
 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці
 Облік, аналіз та аудит
 Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України
 Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні
 Фінанси, облік і аудит
 Історія бухгалтерського обліку
Економіка
 Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні
 Економіка і організація агропромислових формувань
 Глобальна економіка
 Глобальное устойчивое развитие
 Економічне зростання і стан платіжного балансу
 Соціальна економіка
 Трансформаційна економіка
 Економіка підприємства: теорія і практика
 Формування ринкової економіки
 Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці
 Економіка суспільного сектору
Мікроекономіка
 Економіка аграрних підприємств
 Моделювання економічних процесів
 Мікроекономічний аналіз
 Стратегія підприємства
 Економіка підприємств агропромислового комплексу
 Стратегічне управління підприємством
 Управління вартістю підприємства
Макроекономіка
 Бюджетні пріоритети України у контексті суспільного вибору
 Бюджетно-податкова політика
 Міжнародна економічна політика
 Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни
 Регіонально-просторовий розвиток України
 Соціально-економічна безпека
Етика та естетика
 Етика, естетика
 Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. Частина ІІ. Ризик — кількісна оцінка небезпека
Інформатика
 Автоматизоване проектування інформаційних систем
 Корпоративні інформаційні системи
 Прикладні системи штучного інтелекту
 Нелінійні моделі економічних процесів
 Системи моніторингу
Історія
 Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ — початок ХХІ ст.
 Історичні та нові статті про туризм ХХІ ст.
Маркетинг
 Маркетингова товарна політика
 Управління конкурентоспроможністю підприємства
 Маркетингові комунікації
 Маркетингове ціноутворення
 Зв’язки з громадскістю
 Економічний механізм маркетингу
 Маркетинг
 Паблік рилейшнз у бізнесі
 Логістика
Менеджмент
 Управлінський облік
 Психологія діяльності та навчальний менеджмент
 Управління розвитком компанії
 STАRT-UP: створення та функціонцування
 Організація праці менеджера
 Нормування праці
 Компенсаційна модель винагороди за працю
 Планування і контроль на підприємстві
 Організація та нормування праці
 Операційний менеджмент
 Міжнародні організації
 Служба управління персоналом
Політологія
 Європейська інтеграційна політика
Право
 Правові основи управління у сфері економіки
 Правові основи місцевого самоврядування
 Уголовно-правовые проблемы трансплантации органов тканей человека и донорства крови в Украине
 Державна служба
Статистика
 Кількісний аналіз та моделювання аграрних ринків
 Демографічна статистика
 Статистичне моделювання та прогнозування
Філософія
 Філософія
 Методика викладання економічних дисциплін
Фінанси
 Валютне регулювання та контроль
 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
 Фінанси підприємств
 Фінансові інвестиції
 Фінансовий ринок

Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)