Posibniki.com.ua Менеджмент Організація та нормування праці


Організація та нормування праці

Організація праці та нормування праці являють собою два взаємопов’язані напрямки однієї науки, які не можуть бути розірвані, оскільки в їх основі лежить праця — найважливіший соціально-економічний процес у життєдіяльності суспільства. Організація праці та нормування праці пов’язані між собою, хоча є фахівці, які вважають, що їх необхідно розглядати окремо. Автори вважають, що це два боки однієї медалі, тому що без організації праці недоцільно встановлювати міру праці, а міра праці буде недоречна за відсутності необхідної організації. Усе повинно бути збалансованим, бо виробничий процес об’єднує всі сторони і всі його складові.
ЗМIСТ
Вступ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ,
1.2. Зміст, завдання та наукові основи наукової організації праці
1.4. Сучасні підходи до НОП
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСНОВИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ. ТРУДОМІСТКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
2.2. Основи раціоналізації трудових процесів
2.3. Трудомісткість продукції
ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ
3.2. Методика інтегрального бального оцінювання важкості праці, розмір доплати за умови праці
3.3. Сутність організації робочих місць
3.4. Атестація робочих місць за умовами праці
4.1. Класифікація робочого часу
4.2. Методи вивчення трудових процесів і витрат робочого часу
Частина 2. 4.2. Методи вивчення трудових процесів і витрат робочого часу
4.3. Облік використання робочого часу
5.1. Різновиди режимів праці та відпочинку
5.2. Види часу перерв на відпочинок
6.1. Призначення та класифікація нормативів з праці
6.2. Етапи розробки нормативних матеріалів
Частина 2. 6.2. Етапи розробки нормативних матеріалів
ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ НОРМАТИВІВ
7.2. Послідовність нормування праці за системою МТМ
8.1. Класифікація норм праці
8.2. Норма часу та її різновиди. Особливості визначення складових частин норми часу
8.3. Методика розрахунку норми виробітку
8.4. Обґрунтування норм праці
8.5. Вимоги до норм праці
МЕТОДИ НОРМУВАННЯ НАЙПОШИРЕНІШИХ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
9.2. Нормування праці допоміжних робітників
9.3. Нормування в транспортних і вантажних роботах
9.4. Нормування праці в апаратурних процесах
9.5. Нормування праці в гнучких виробничих системах
9.6. Нормування праці управлінського персоналу
10.1. Суміщення професій
10.2. Колективні форми організації праці
10.3. Організація та нормування багатоверстатного обслуговування
11.1. Служби з нормування праці, їх функції
11.2. Аналіз нормування праці на підприємстві
11.3. Перегляд норм праці та календарні плани перегляду норм праці, їх зміст
11.4. Сучасний науковий підхід до організації нормування праці
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА НОРМУВАННЯМ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
12.2. Аналіз стану організації праці
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
13.2. Зв’язок ефективності праці з її продуктивністю
Частина 2. 13.2. Зв’язок ефективності праці з її продуктивністю
13.3. Соціальна ефективність заходів з удосконалення організації праці
Частина 2. 13.3. Соціальна ефективність заходів з удосконалення організації праці
Частина 3. 13.3. Соціальна ефективність заходів з удосконалення організації праці
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)