Posibniki.com.ua Банківська справа Заощадження населення України


Заощадження населення України

Стабільний соціально-економічний розвиток України в умовах поглиблення світових процесів фінансової глобалізації потребує значних інвестиційних ресурсів. Одним з основних джерел їх формування виступають заощадження населення. В Україні немобілізовані кошти, що зосереджені на руках у населення, формують суттєвий резерв ресурсів для банківської системи, а отже, наявний значний нереалізований ощадно-інвестиційний потенціал фізичних осіб. Необхідною умовою трансформації заощаджень в інвестиції є процес їх акумулювання, обсяг вільних коштів кожного окремого домогосподарства незначний і не може стати серйозною інвестицією. Відтак перед банками постає надзвичайно актуальне завдання залучення заощаджень населення на банківські вклади з подальшою трансформацією в інвестиційні ресурси, а перед державою — зміцнення довіри до банків через удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб.
ЗМIСТ
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ
1.2. Сутність і класифікація заощаджень населення
1.3. Мотиви та фактори формування ощадної поведінки населення
Розділ 2 ВПЛИВ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Частина 2. Розділ 2 ВПЛИВ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
2.2. Вплив структури витрат на формування заощаджень населення
Частина 2. 2.2. Вплив структури витрат на формування заощаджень населення
2.3. Макроекономічні передумови зростання доходів і заощаджень населення
Розділ 3 РОЗВИТОК РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ
3.2. Депозитні вклади населення у формуванні ресурсної бази банків України
Частина 2. 3.2. Депозитні вклади населення у формуванні ресурсної бази банків України
3.3. Оцінка рівня концентрації депозитів населення на ринку банківських депозитних послуг
Розділ 4 АКТИВІЗАЦІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В БАНКИ УКРАЇНИ
4.2. Стабільність банківської системи як необхідна умова залучення заощаджень населення
4.3. Розвиток системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
Частина 2. 4.3. Розвиток системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
4.4. Мотиваційні механізми залучення заощаджень населення в банківську систему України
4.5. Удосконалення цінової та нецінової конкуренції банків на ринку депозитних послуг
Висновки
Список використаних джерел
Частина 2. Список використаних джерел
Частина 3. Список використаних джерел
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)