Posibniki.com.ua Бухгалтерський облік Історія бухгалтерського обліку


Історія бухгалтерського обліку

Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку є невід’ємною складовою частиною всієї історії людського суспільства. Сучасна наука не дає однозначної відповіді, який момент слід вважати виникненням бухгалтерського обліку. У багатьох випадках це пояснюється недостатньою кількістю джерел, що збереглися — облікових документів, які використвувалися вченими. Широке розповсюдження бухгалтерії викликає необхідність у висвітленні історії її виникнення і розповсюдження по всьому світу.
ЗМIСТ
РОЗДІЛ 1. Історія бухгалтерського обліку, як об’єкт вивчення
1.2. Підходи до вивчення історії обліку
1.3. Професія «бухгалтер»: еволюція та значення від древності до наших днів
1.4. Хронологія етапів становлення бухгалтерського обліку
1.5. Огляд матеріалу, викладеного у посібнику
РОЗДІЛ 2. Зародження бухгалтерії
2.2. Початок обліку у країнах Стародавнього Сходу ОБЛІК У СТАРОДАВНЬОМУ ЄГИПТІ
ОБЛІКОВА СИСТЕМА ДРЕВНЬОГО ШУМЕРУ І ВАВИЛОНУ
2.3. Господарський облік у Античному Світі ОБЛІК У ДРЕВНІЙ ГРЕЦІЇ
ОБЛІК ЕЛЛІНІСТИЧНИХ ДЕРЖАВ
ДРЕВНЬОРИМСЬКИЙ ОБЛІК
2.4. Облік у ранньому Середньовіччі
РОЗДІЛ 3. Становлення бухгалтерського обліку та зародження облікової науки
3.2. Перші наукові праці з бухгалтерії їх значення та автори
3.3. Зародження бухгалтерського обліку в Італії
3.4. Розвиток бухгалтерського обліку в інших європейських країнах ІСПАНІЯ
3.5. Зародження облікової науки та її поширення у світі
3.6. Формування основних бухгалтерських шкіл
РОЗДІЛ 4. Історія становлення базових категорій і форм бухгалтерського обліку
4.2. Еволюція окремих категорій обліку
ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
4.3. Форми бухгалтерського обліку
Частина 2. 4.3. Форми бухгалтерського обліку
РОЗДІЛ 5. Виникнення та розвиток бухгалтерського обліку на території україни
5.2. Облік за часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства
5.3. Бухгалтерський облік на українських землях у період Середньовіччя
5.4. Розвиток обліку на Галичині у XVIII—XIX ст.
5.5. Вплив російської облікової школи на український облік після Жовтневого перевороту та у період нової економічної політики (НЕП)
ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ ОБЛІКОВОЇ ШКОЛИ НА УКРАЇНСЬКИЙ ОБЛІК У ПЕРІОД НЕПУ
5.6. Вітчизняний облік у радянський період
РОЗДІЛ 6. Сучасний бухгалтерський облік в Україні: проблеми та перспективи
6.2. Становлення сучасної системи бухгалтерського обліку в Україні
6.3. Еволюція автоматизації бухгалтерського обліку
6.4. Сучасні напрями розвитку обліку та його термінології
ДОДАТКИ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)