Posibniki.com.ua Маркетинг Маркетингова товарна політика


Маркетингова товарна політика

У підручнику з позицій системного аналізу розглянуті питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Товарна політика оцінюєть-ся як нова ідея, втілення якої має сприяти прискоренню економічних транс-формацій суспільства, оптимізації господарських рішень, повнішому задо-воленню поточних і перспективних потреб населення України.

 

Висвітлення програмних питань ведеться відповідно до вимог чинного законодавства і нормативно-правових документів, що регулюють ринки то-варів та послуг. Особлива увага приділяється комплексу питань оцінювання конкурентоспроможності продукції, визначенню методів розрахунку рейти-нгів товарів, класифікації показників конкурентоспроможності за норматив-ними, технічними та економічними параметрами.


ЗМIСТ
Вступ
Розділ 1. Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці
1.2.ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)