Posibniki.com.ua Право Правові основи управління у сфері економіки


Правові основи управління у сфері економіки

Сутність, принципи, форми і методи державного управління в економічній сфері. Детально розгля- даються організаційно-правові засади державного управління в галузях промисло- вості, транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства, агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах, сферах інвестиційної, інноваційної та зовнішньоекономічної діяльності.
ЗМIСТ
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
2. Система державного управління економікою
3. Правове регулювання економіки та роль адміністративного права у сфері державного управління економікою
Тема 2. Принципи, функції, методи та форми державного управління у сфері економіки
2. Функції державного управління економікою
3. Методи державного управління економікою
4. Форми державного управління економікою
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ Тема 3. Організаційно-правові засади державного управління промисловістю
2. Адміністративно-правовий статус промислових підприємств та їхніх об’єднань
3. Система органів державного управління промисловістю та їхні повноваження
4. Адміністративна відповідальність у галузі промисловості
5. Правові основи стандартизації та метрологічної діяльності в галузі промисловості
Тема 4. Організаційно-правові засади державного управління агропромисловим комплексом
2. Система та адміністративно-правовий статус органів державного управління в агропромисловому комплексі
3. Методи державного управління в агропромисловому комплексі
4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в агропромисловому комплексі
Організаційно-правові засади державного управління паливно-енергетичним комплексом
2. Система та адміністративно-правовий статус органів державного управління паливно-енергетичним комплексом
3. Методи державного управління в паливно-енергетичному комплексі
4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в паливно-енергетичному комплексі
Тема 6. Організаційно-правові засади державного управління в галузях транспорту і зв’язку
2. Система та адміністративно-правовий статус органів державного управління в галузях транспорту і зв’язку
3. Методи державного управління в галузі транспорту
4. Методи державного управління в галузі зв’язку
5. Адміністративна відповідальність у галузях транспорту і зв’язку
Тема 7. Організаційно-правові засади державного управління у галузях будівництва та житлово-комунального господарства
2. Система та адміністративно-правовий статус органів державного управління в галузях будівництва та житловокомунального господарства
3. Методи державного управління в галузях будівництва та житловокомунального господарства
4. Адміністративна відповідальність у галузях будівництва та житловокомунального господарства
Організаційно-правові засади державного управління у сфері фінансових послуг
2. Система та адміністративно-правовий статус органів державного регулювання у сфері фінансових послуг
3. Методи державного регулювання у сфері надання фінансових послуг
4. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері надання фінансових послуг
ПРАВОВІ ОСНОВИ МІЖГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
2. Правовий статус органів державного управління у сфері підприємництва
3. Основні засоби адміністративно-правового регулювання у сфері підприємництва
4. Державний контроль і нагляд у сфері підприємницької діяльності
5. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності
Тема 10. Організаційно-правові засади державного регулювання у сфері захисту економічної конкуренції
2. Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету та його територіальних відділень
3. Адміністративно-правові засоби державного регулювання у сфері економічної конкуренції
4. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольноконкурентного законодавства
Тема 11. Організаційно-правові засади державного управління у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
2. Система та правовий статус органів державного управління у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
3. Методи державного управління у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
Тема 12. Правові засади державного управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економічної інтеграції України
2. Основні напрями міжнародної економічної інтеграції України: членство України в СОТ, перспективи інтеграції в Європейський Союз
3. Система органів державного управління зовнішньоекономічною діяльністю та міжнародною економічною інтеграцією та їхній адміністративно-правовий статус
4. Адміністративно-правові методи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю
5. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)