Posibniki.com.ua Банківська справа Безпека банківської діяльності


Безпека банківської діяльності

У підручнику викладено умови та сучасні підходи до організації банківської безпеки в Україні, розкриваються теоретичні основи безпеки банківського бізне-су. Основна увага приділяється розгляду діяльності банків щодо забезпечення їх інформаційної, економічної, кадрової безпеки, протидії різноманітним загрозам, а також захисту їхніх інтересів у разі виникнення екстремальних ситуацій. Матеріали підручника базуються на положеннях чинних правових норм, результатах наукових досліджень, досвіді вітчизняних та іноземних банків щодо забезпечення їх безпеки.
ЗМIСТ
Розділ 1 «БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
1.2. Мета, завдання, об’єкт, предмет, методологія й інформаційна база вивчення дисципліни «Безпека банківської діяльності»
1.3. Структура і логіка дисципліни
1.4. Безпека банківської діяльності в системі інших безпекознавчих дисциплін та науки безпекознавства
Розділ 2 УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СТАН БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
2.1. Умови організації безпеки банківської діяльності
2.2. Характеристика сучасного стану безпеки банківської діяльності
Розділ 3 ОСНОВИ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.2. Методологічні засади банківської безпеки
Розділ 4 ЗАГРОЗИ БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
4.2. Банківське шахрайство і зловживання службовим становищем працівників банків
4.3. Загрози, пов’язані з утягуванням банків у незаконну фінансову діяльність
4.4. Рейдерство як одна з актуальних загроз діяльності банків
4.5. Загрози тероризму
НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО В БАНКАХ
5.2. Промислове шпигунство в банківській діяльності
Розділ 6 ОХОРОНА І РЕЖИМ У БАНКУ
6.2. Організація охорони установ банків
6.3. Режими охорони
7.1. Інформаційні ризики та інформаційні загрози в банківській діяльності
7.2. Управління інформаційними ризиками в діяльності банків
7.3. Інформація з обмеженим доступом у банківській діяльності
7.4. Система захисту інформації в банку
7.5. Протидія інформаційно-психологічному впливу в діяльності банку
Розділ 8 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
8.1. Інформаційний ресурс банку і його характеристики
8.2. Інформаційно-аналітична робота в банку
8.3. Інформаційне супроводження діяльності банку
8.4. Спеціальні інформаційні операції та комерційна розвідка в діяльності банків
Розділ 9 ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКУ
9.2. Захист матеріальних ресурсів банку
9.3. Фінансова безпека банку
9.3.1. Забезпечення безпеки банківських операцій
Частина 2. 9.3.1. Забезпечення безпеки банківських операцій
Частина 3. 9.3.1. Забезпечення безпеки банківських операцій
Частина 4. 9.3.1. Забезпечення безпеки банківських операцій
Частина 5. 9.3.1. Забезпечення безпеки банківських операцій
9.3.2. Протидія банку втягуванню його в незаконну фінансову діяльність
9.3.3. Особливості забезпечення фінансової безпеки банку в умовах глобалізації
9.4. Протидія рейдерським посяганням на банки
9.5. Забезпечення економічної безпеки банку в період роботи тимчасової адміністрації
Розділ 10 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БАНКУ В РОБОТІ З КАДРАМИ
Частина 2. Розділ 10 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БАНКУ В РОБОТІ З КАДРАМИ
10.2. Психологія недобросовісного працівника, клієнта, шахрая
10.3. Конфлікти у банку, їх попередження та вирішення
10.4. Управління кадровою безпекою банку
Розділ 11 ДІЇ УСТАНОВ БАНКІВ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
11.2. Забезпечення діяльності банку під впливом уражаючих факторів екстремальних ситуацій
Частина 2. 11.2. Забезпечення діяльності банку під впливом уражаючих факторів екстремальних ситуацій
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)