Posibniki.com.ua Бухгалтерський облік Податковий облік і звітність


Податковий облік і звітність

Посібник підготовлено на основі законодавчих актів та нормативно-правових документів з питань оподаткування станом на 1 січня 2006 р.

Відповідно до нормативної програми дисципліни у навчальному посіб-нику «Податковий облік і звітність» викладено порядок обчислення і сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів), страхових внесків (зборів) до соціальних фондів, а також висвітлено органі-зацію податкової звітності.

Навчальний посібник «Податковий облік і звітність» призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


ЗМIСТ
ПЕРЕДМОВА - ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
Розділ 1. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ І ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
1.2. Елементи податків 1.3. Класифікація податків
1.4. Податкова система і податкова політика
1.5. Податковий облік у системі бухгалтерського обліку
Розділ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК. 2.1. Платники податку на прибуток
2.2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток 2.3. Валові доходи: їх склад та порядок обліку
2.4. Валові витрати: їх склад та порядок обліку
2.5. Особливості обліку витрат, які частково включаються до складу валових витрат
2.6. Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів
2.7. Оподаткування операцій особливого виду
2.8. Податковий облік операцій з основними фондами та нарахування амортизації
2.9. Правила ведення податкового обліку валових доходів та валових витрат
Розділ 3. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 3.1. Платники податку на додану вартість
3.2. Об’єкт оподаткування податком на додану вартість
3.3. База оподаткування податком на додану вартість
3.4. Операції, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість
3.5. Ставки податку на додану вартість
3.8. Податковий кредит з податку на додану вартість та дата виникнення права платника податку на податковий кредит
3.9. Первинний облік податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість
3.10. Реєстр отриманих і виданих податкових накладних: зміст та призначення
3.14. Податкові періоди, терміни подання податкової декларації з податку на додану вартість та терміни сплати податку на додану вартість
Розділ 4 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ ТА ПОДАТКОМ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. 4.1. Облік розрахунків за загальнообов’язковим державним пенсійним страхування
4.2. Облік розрахунків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
4.3. Облік розрахунків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття
4.4. Облік розрахунків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
4.5. Облік розрахунків за податком з доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати
Розділ 5 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА РЕСУРСНИМИ ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ. 5.1. Плата за землю
5.2. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
5.3. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
5.4. Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенер-гетики і водного транспорту
5.6. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету
5.7. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
5.8. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
5.9. Рентні платежі
Розділ 6 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ІНШИМИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИМИ ПОДАТКАМИ І ЗБОРАМИ 6.1. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
6.2. Акцизний збір
6.3. Мито
6.4. Державне мито
6.5. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
6.8. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
Розділ 7 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА МІСЦЕВИМИ ПОДАТКИ I ЗБОРАМИ 7.1. Склад місцевих податків і зборів та особливості звітування за ними
7.2. Місцеві збори: платники, ставки та порядок обчис-лення і сплати
7.3. Комунальний податок
7.4. Податок з реклами
Розділ 8 ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 8.1. Фіксований сільськогосподарський податок як альтернативний спосіб оподаткування аграрних підприємств
8.2. Особливості нарахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування платниками фіксованого сільськогосподарського пода-тку
8.4. Особливості оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників
Розділ 9 АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 9.1. Оподаткування юридичних та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, що сплачують єдиний податок
9.2. Оподаткування доходів фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності за фіксованим розміром податку
9.3. Оподаткування доходів фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності за загальною (звичайною) системою оподаткування
9.4. Особливості та порівняльна характеристика систем оподаткування фізичних осіб — суб’єктів підприємни-цької діяльності
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)