Posibniki.com.ua Економіка Економіка суспільного сектору


Економіка суспільного сектору

"Вивчення особливостей побудови і структури економіки суспільного сектору є важливим, зважаючи на постійне підвищення масштабності та ролі держави в організації всіх сфер економічної діяльності. Розширення прав і свобод громадян передбачає зміну функцій держави та методів державного управління процесами забезпечення цих прав і свобод. Знання основ теорії суспільного сектору, методів аналізу ефективності держави в економічній системі та практики управління суспільним сектором є особливо цінними для посадовців та керівників. Від уміння грамотно оцінити задачі та обмеження, які суспільство покладає на органи влади, і правильно підібрати інструменти арсеналу державного менеджменту для реалізації поставлених задач залежатиме ефективність функціонування не тільки урядових, але й приватних структур всередині економіки та її позиції на міжнародній арені."
ЗМIСТ
Розділ І ФУНДАМЕНТАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ ???? 1 РИНКОВА ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ
1.2. Загальна економічна рівновага та теорія суспільного добробуту
1.3. Аналіз порушень загальної рівноваги. Їх вплив на суспільний добробут
Розрахунково-аналітичні завдання
2.1. Суспільні блага
2.2. Екстерналії
2.3. Недосконала конкуренція
2.4. Асиметрична інформація
Проблемні ситуації
Кейс-завдання ІІ
Кейс-завдання ІІІ
3.1. Суспільний вибір як механізм колективного прийняття рішень
3.2. Виявлення та аналіз суспільних інтересів на основі правила простої більшості
3.3. Альтернативні методики узгодження інтересів та пошуку компромісу в суспільстві
Проблемні ситуації
Кейс-завдання І
Кейс-завдання ІІ.
Розділ ІІ
4.2. Суспільний сектор у протидії нерівності та бідності. Втрати перерозподілу
4.3. Перерозподіл та справедливість. Функції суспільного добробуту
Проблемні ситуації
5.1. Методологія аналізу процесу виробництва суспільних благ
5.2. Особливості оцінки витрат і вигід від суспільного проекту
5.3. Етапи реалізації суспільного проекту. Оцінка його ризиків
Проблемні ситуації
6.1. Соціальні ризики, соціальна безпека та роль суспільного сектору
6.2. Складові системи соціального страхування
6.3. Основні інструменти соціальної підтримки населення
6.4. Місце пенсійного забезпечення у системі соціального захисту
Проблемні ситуації
СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР В ЕКОНОМІЦІ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
7.2. Моделі побудови системи медичного забезпечення
7.3. Сучасні тенденції в системі охорони здоров’я
Проблемні ситуації
ЕКОНОМІКА ОСВІТИ ТА МІСЦЕ СУСПІЛЬНОГОСЕКТОРУ В НІЙ
8.2. Суспільні вигоди від освіти та витрати на її фінансування
8.3. Організація системи фінансового забезпечення вищої освіти
Проблемні ситуації
9.1. Неспроможності ринку у сфері охорони навколишнього середовища
9.2. Участь суспільного сектору в забезпеченні захисту довкілля
Проблемні ситуації
Розділ ІІІ
10.2. Сфера дії та зв’язок оподаткування з еластичністю за ціною
10.3. Податковий тягар для різних видів податків
Проблемні ситуації
11.1. Надлишковий податковий тягар: сутність і причини утворення
11.2. Тягар від оподаткування на ринках товарів і праці
11.3. Правила оптимізації оподаткування в країні
Проблемні ситуації
12.1. Частка тіньового сектору в економіці та способи її оцінки
12.2. Ухиляння від оподаткування як варіант поведінки «безбілетника»
12.3. Політика боротьби з ухиленням від оподаткування
Проблемні ситуації
13.1. Суспільна власність і державне виробництво
13.3. Націоналізація та приватизація в регулюванні обсягів державного виробництва
Проблемні ситуації
Розділ ІV
14.2. Основні закономірності розвитку суспільного сектору економіки
Проблемні ситуації
15.1. Умови та форми неспроможностей державного сектору
15.2. Проблема агентських відносин у представницькій демократії. Логролінг
15.3. Особливості поведінки бюрократичного апарату. Лобізм
Проблемні ситуації
16.1. Ефективність фіскальної централізації в забезпеченні населення суспільними благами
16.3. Завдання та засоби вирівнювання фінансових потоків між фіскальними одиницями
Проблемні ситуації
17.1. Глобальні суспільні блага та проблема «безбілетника» в світовому масштабі
17.2. Оподаткування міжнародної торгівлі у фінансуванні суспільного сектору економіки
Проблемні ситуації
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)