Posibniki.com.ua Менеджмент Управлінський облік


Управлінський облік

У навчальному посібнику, який написано відповідно до програми, затвердженої Вченою Радою КНЕУ, розглядаються: мета, зміст та організація управлінського обліку, класифікація і поведінка витрат, системи обліку й калькулювання за повними і неповними витратами, особливості обліку за нормативними витратами, аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку, аналіз релевантної інформації для прийняття рішень, бюджетування і контроль, а також облік відповідальності.

 

У посібнику наводяться приклади з вітчизняної та зарубіжної практики, широко використовуються ілюстрації у вигляді систем і таблиць, які унаоч-нюють або узагальнюють викладений матеріал.

 

Призначений для студентів спеціальності «Облік і аудит». Може бути корисним усім, хто цікавиться управлінським обліком.

 

Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С.


ЗМIСТ
ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. МЕТА, ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
1.2. Функції, предмет та обєкти управлінського обліку
1.3. Етапи розвитку управлінського обліку
1.4. Звязок управлінського і фінансового обліку
1.5. Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах України
Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА ВИТРАТ
2.2. Класифікація витрат з метою оцінки запасів та визначення фінансового результату
2.3. Класифікація витрат з метою прийняття управлінських рішень і контролю виконання
2.4. Моделі поведінки витрат
2.5. Функція витрат та методи її визначення
Розділ 3. СИСТЕМИ ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ
3.2. Обєкти витрат і обєкти калькулювання
3.3. Калькулювання собівартості продукції за видами діяльності (система АВС) і системи функціонально орієнтованого калькулювання
3.4. Зарубіжні традиційні методи (системи) калькулювання собівартості продукції
3.5. Вітчизняні методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
Розділ 4. СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ
4.2. Аналітичні та контрольні можливості системи директкостинг
4.3. Варіанти директкостингу: простий і розвинутий директкостинг
4.4. Ступенева система обліку витрат
4.5. Облік відшкодування постійних витрат
4.6. Порівняльна оцінка методів обліку і калькулювання повних та неповних (змінних) витрат
Розділ 5. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ (СТАНДАРТ-КОСТИНГ)
5.2. Методи визначення нормативних витрат та їх типи
5.3. Цілі калькуляції собівартості за нормативними витратами
5.4. Облік та аналіз відхилень від норм (стандартів) витрат
5.5. Облік та аналіз відхилень змінних накладних витрат
5.6. Облік та аналіз відхилень постійних накладних витрат
5.7. Порівняльна характеристика вітчизняного нормативного методу і зарубіжного стандарткостингу
Розділ 6. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ
6.2. Застосування аналізу витрати - обсяг діяльності - прибуток у процесі управління поточною діяльністю підприємства
6.3. Визначення точки беззбитковості
6.4. Визначення запасу міцності та операційного важеля
6.5. Графічний метод аналізу витрати - обсяг діяльності - прибуток
6.6. Визначення точки беззбитковості на багатопродуктовому підприємстві
6.7. Аналіз взаємозвязку витрат, обсягу діяльності та фінансового результату при калькулюванні на основі діяльності
Розділ 7. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
7.2. Релевантний підхід до прийняття управлінських рішень
7.3. Застосування диференційного аналізу для вибору найкращих варіантів дій
7.4. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень
Розділ 8. БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ
8.2. Організаційні аспекти та функції бюджетування
8.3. Методика складання бюджетів
8.4. Організація контролю за виконанням бюджету
8.5. Контроль на основі гнучких бюджетів
8.6. Особливості бюджетування в умовах калькулювання за видами діяльності
Розділ 9. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
9.2. Принципи обліку, звітності й оцінки діяльності центрів відповідальності
9.3. Облік і оцінка діяльності центрів витрат
9.4. Облік і оцінка діяльності центрів доходу
9.5. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку
9.6. Облік і оцінка діяльності центрів інвестицій
9.7. Поняття про трансфертні ціни та їх застосування
9.8. Розвиток і вдосконалення систем обліку відповідальності
9.9. Стратегічний управлінський облік
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)