Posibniki.com.ua Економіка Соціальна економіка


Соціальна економіка

Головною метою економічної діяльності є задоволення потреб людини. Ця очевидна в усі часи теза нині доповнюється іншою: саме людина, її зусилля, праця, освіченість, досвід у сучасну постіндустріальну епоху відіграє роль вирішального чинника економічного розвитку. Добробут людини, спільноти, держави став визначальною характеристикою економіки. Тому проблематика соціалізації економічного розвитку, власне, досягнення високого рівня добробуту, набула особливого значення. Соціалізація економіки — це не лише створення умов для максимальної самореалізації людини, а й пошук шляхів подолання багатьох гострих і складних проблем — бідності і нерівності, безпритульності і дискримінації, алкоголізму і наркоманії, епідемій і етнічних конфліктів. Практично жодна міжнародна дискусія рівня Давосського економічного форуму або зустріч «Великої Сімки» («Великої Двадцятки», «Групи 77») не проходить без обміну новітніми напрацюваннями з розв’язання цих проблем. Декларація тисячоліття ООН, прийнята у 2000 р., визнала подолання соціальних негараздів основним завданням світової спільноти. Її другим рефреном, який тепер також набрав значної гостроти, є захист природного середовища, створення умов для сталого розвитку.
ЗМIСТ
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ТЕНДЕНЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Частина 2. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ТЕНДЕНЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
1.2. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку
1.3. Соціальні виклики розвитку людства
1.5. Соціальна ринкова економіка як модель порядку
ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
2.2. Модель соціальної ринкової економіки
2.3. Соціальна проблематика в теорії економічного добробуту
2.4. Роль громадянського суспільства у розбудові правової держави
2.5. Благодійна діяльність та її розвиток в Україні
2.6. Соціальний та людський капітал як умови людського розвитку
2.7. Основні критерії та показники соціалізації економіки
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ
3.2. Теорії соціальної стратифікації як пояснення природи соціально-економічної нерівності
3.3. Економічні чинники майнового розшарування населення
3.4. Показники нерівномірності розподілу доходів населення
3.5. Бідність, її критерії
3.6. Середній клас та умови його формування
3.7. Елітні верстви населення: критерії належності та двозначність суспільної ролі
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
4.2. Економічні й соціальні аспекти зайнятості та безробіття
Частина 2. 4.2. Економічні й соціальні аспекти зайнятості та безробіття
4.3. Соціальне партнерство як шлях до гармонізації трудових відносин
4.4. Соціальна відповідальність підприємництва
4.5. Соціалізація відносин власності
4.6. Сучасні трансформації соціально-трудової сфери
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
5.2. Моделі соціальної політики держав
5.3. Соціальні стандарти та гарантії: зміст та оцінка загального стану в Україні
Частина 2. 5.3. Соціальні стандарти та гарантії: зміст та оцінка загального стану в Україні
5.4. Державний соціальний захист населення та його інструменти
СОЦІАЛЬНА СФЕРА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
6.1. Соціальна сфера, її склад і соціально-економічна роль
6.2. Освітній сектор соціальної сфери країни
6.3. Система охорони здоров’я як базова соціальна сфера країни
6.4. Інші галузі соціальної сфери
6.5. Політика розвитку соціальної сфери
Частина 2. 6.5. Політика розвитку соціальної сфери
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
Частина 2. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
7.3. Модель «людська безпека»
7.4. Дискусії з напрямів подальшого гарантування безпеки людської спільноти
СУПЕРЕЧНОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ
8.2. Основні прояви десоціалізації економіки
8.3. Шляхи трансформації сучасної соціально-економічної системи
ДОДАТКИ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)