Posibniki.com.ua Економіка Економічне зростання і стан платіжного балансу


Економічне зростання і стан платіжного балансу

Осмислення економічного зростання як категорії починається з аналізу процесу розширеного відтворення, яке розгорнулося під час промислової революції та капіталістичної індустріалізації у ХІХ ст. З переходом від мануфактури до фабрики, від ручної праці до ма-шинної збільшення обсягів випуску продукції вперше в історії люд-ства стало регулярно перевищувати приріст населення, і економічне зростання набуло самопідтримувального характеру. Протягом століть змінювалися механізми, темпи і рушійні си-ли виробництва. Водночас відбувалися кількісні і якісні зміни в структурі потреб членів суспільства, а отже, актуальною залиша-лася проблема задоволення зростаючих потреб шляхом розши-рення виробництва.
ЗМIСТ
Передмова
Розділ 1. СУТЬ І СТАТИСТИЧНІ ІНДИКАТОРИ ЗРОСТАННЯ
1.2. Темпи і пропорції економічного зростання
1.3. Методологічні аспекти порівняння економічного розвитку
Розділ 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
2.2. Платіжний баланс: структура і принципи зрівноваження
2.3. Сальдо платіжного балансу в системі макроекономічних показників
Розділ 3. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА ТЕМПИ І ПРОПОРЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
3.2. Умови торгівлі, торговельний баланс і динаміка доходу
Розділ 4. РОЛЬ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛИХ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
4.2. Прямі іноземні інвестиції: надходження та використання
Розділ 5. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
5.2. Боргове навантаження на економіку
5.3. Валютний курс і доларизація економіки
ДОДАТКИ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)