Posibniki.com.ua Фінанси Валютне регулювання та контроль


Валютне регулювання та контроль

Однією з найважливіших сфер державного регулювання є обіг та викори-стання валютних цінностей. Навчальний посібник містить системний і структу-рований виклад методологічних та організаційно-правових засад функціонуван-ня системи валютного регулювання та контролю в Україні. Наявність у посібни-ку великої кількості понятійних визначень уможливила висвітлення складних питань у сфері валютного регулювання та контролю, зробивши їх доступними для широкого загалу.

 

Посібник призначений студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, а також фахівцям-практикам банківської справи та зовнішньоекономіч-ної діяльності.


ЗМIСТ
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ
1.1. Економічна сутність і необхідність валютного регулювання
1.2. Характеристика методів валютного регулювання
1.3. Валютний контроль: зміст і завдання
1.4. Поняття валюти та конвертованості валюти
1.5. Становлення системи валютного регулювання та контролю в Україні
1.6. Теорії валютного регулювання
РОЗДІЛ 2. ЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ
2.1. Центральний банк як головний орган валют-ного регулювання та валютного контролю
2.2. Курсова політика Центрального банку
2.3. Управління золотовалютними резервами
2.4. Економічний зміст і значення платіжного балансу в механізмі валютного регулювання
2.5. Ліцензування банківських операцій з іноземною валютою
РОЗДІЛ 3. РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ
3.1. Поняття валютних операцій та види їх
3.2. Валютний ринок та його структура
3.3. Регулювання торгівлі іноземною валютою
3.4. Регулювання діяльності банків на валютному ринку
РОЗДІЛ 4. РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПОТОЧНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
4.1. Порядок здійснення поточних торговельних операцій
4.2. Організаційно-правові засади зовнішньо економічної діяльності в Україні
4.3. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
4.4. Відкриття та ведення рахунків субєктів зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті
4.5. Валютний контроль експортно-імпортних операцій
РОЗДІЛ 5. РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПОТОЧНИХ НЕТОРГОВЕЛЬНИХ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
5.1. Поняття, види та завдання регулювання і контролю неторговельних валютних операцій банків
5.2. Порядок організації та контроль здійснення валютообмінних операцій на території України
5.3.Валютне регулювання та контроль операцій з дорожніми чеками
5.4. Організація та контроль діяльності пунктів обміну валют
5.5. Регулювання та контроль переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб
5.6. Організація і контроль переміщення валюти і валютних цінностей через митний кордон України
РОЗДІЛ 6. РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ РУХОМ КАПІТАЛУ
6.1. Правовий режим регулювання валютних операцій, повязаних із рухом капіталу
6.2. Регулювання та контроль інвестиції нерезидентів в Україну
6.3. Регулювання та контроль інвестиції резидентів за кордон
6.4. Порядок отримання резидентами та нерезидентами України кредитів, позик в іноземній валюті
РОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ
7.1. Відмивання грошей через банківську систему та виявлення їх
7.2. Система фінансового моніторингу
7.3. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
7.4. Механізми запобігання відмиванню грошей
7.5. Колективні міжнародні заходи боротьби з відмиванням грошей
7.6. Міжнародні організації з боротьби із відмиванням грошей ФАТФ
РОЗДІЛ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
8.1. Види та форми відповідальності за порушення норм валютного законодавства
8.2. Відповідальність за порушення здійснення операцій із валютними цінностями без отримання ліцензії НБУ та порядку декларування
8.3. Відповідальність за порушення порядку здійснення експортноімпортних операцій
8.4. Правові наслідки щодо умисного порушення вимог законодавства стосовно запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом
8.5. Заходи впливу щодо банків за порушення валютного законодавства
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)