Posibniki.com.ua Банківська справа Ситуаційне моделювання банківської діяльності


Ситуаційне моделювання банківської діяльності

Навчальний посібник є другим, переробленим та доповненим, виданням, підготовленим відповідно до навчальної програми курсу «Ситуаційне моде-лювання банківської діяльності». За час, що минув з моменту першого ви-дання 2003 р., навчальний курс трансформовано в дисципліну, що вивчаєть-ся бакалаврами, у зв’язку з чим кардинально перероблено блок, що відповідає за самопідготовку студентів та виконання індивідуальних за-вдань. Посібник містить основний текст, де викладено теоретичні засади ку-рсу, питання для самоконтролю, практичні завдання та блок матеріалів для проведення ділової гри (комплексного тренінгу) з управління банком. Знач-ну увагу приділено методології проведення ділової гри (комплексного тре-нінгу); наведено докладний приклад для студентів, що навчаються без відриву від виробництва. Розкрито особливості проведення ділової гри (комплексного тренінгу) окремо для студентів стаціонару та заочної форми з описом змісту завдання та форм контролю знань.
ЗМIСТ
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ МОДЕЛЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В ПРОГРАМІ BankExec
1.2. Економічні індикатори, їх підбір та роль у визначенні банківських стратегій
1.3. Модель банку та її оточення
1.4. Правила та регламентації
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У МОДЕЛІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ BankExec
2.2. Зміст основних дій учасника тренінгу
2.4. П’ять запитань банкірові
2.5. Завдання менеджменту команди BankExec
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У BankExec
3.2. Прийняття рішень щодо кредитів
3.3. Прийня ття рішень щодо депозитів
3.4. Прийняття рішень щодо цінних паперів
3.5. Придбання додаткових ресурсів, збільшення капіталу та інші рішення
3.6. Прогноз руху коштів та визначення планової суми активів
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ОГЛЯД ЗВІТІВ BankExec
4.2. Огляд звітів BankExec
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)