Posibniki.com.ua Менеджмент Міжнародні організації


Міжнародні організації

В умовах глобалізації істотних змін зазнає система регулювання (управління) світового господарства, що склалася до теперішнього часу. Ця система існувала у вигляді ієрархічної структури керуючих інститутів, наділених певними повноваженнями відповідно до меж своєї компетенції. Питання економічного й соціального розвитку місцевого та регіонального значення перебували у сфері компетенції регіональних і місцевих органів влади й самоврядування. Оскільки найважливіша для життєдіяльності суспільства економічна, політична та соціальна активність здійснювалася на національному рівні — рівні держав, саме у сфері їхньої компетенції перебували основні проблеми суспільного розвитку, національні державні органи були наділені всією повнотою повноважень з регулювання економічного й суспільного життя. У сфері компетенції міжнародних економічних і політичних організацій перебували питання, що мають міждержавне значення.
ЗМIСТ
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
1.2. Сутність, передумови та специфіка сучасного етапу регіоналізації
1.3. Форми міжнародної економічної інтеграції
1.4. Передумови створення міжнародних організацій
1.5. Історичні аспекти створення міжнародних організацій
1.6. Поняття й види міжнародних організацій
Частина 2. 1.6. Поняття й види міжнародних організацій
2.1. Історія створення, цілі та принципи діяльності Організації Об’єднаних Націй (ООН)
2.2.Формування бюджету ООН
2.3.Організаційно-функціональна структура ООН
2.3.2. Рада Безпеки ООН
2.3.3. Рада з Опіки ООН
2.3.5. Секретаріат ООН
2.3.6. Економічна та Соціальна Рада (ЕКОСОР)
2.4. Регіональні комісії ООН
2.4.2. Економічна та соціальна комісія для Азії та Тихого океану (ЕСКАТО)
2.4.3. Економічна комісія для Латинської Америки та Карибського басейну (ЕКЛАК)
2.4.4. Економічна комісія для Африки (ЕКА)
2.4.5. Економічна та соціальна комісія ООН для Західної Азії (ЕСКЗА)
2.6. Фонди, програми та робочі органи ООН
2.7. Участь України в діяльності ООН
2.7.1. Основні аспекти діяльності ПРООН в Україні
2.7.2. Діяльність Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
2.7.3. Діяльність Фонду народонаселення ООН (ФН) в Україні
2.7.4. Місія Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні
РОЗДІЛ 3 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
3.2. Поняття, інституційна й економічна модель та позиції Європейського Союзу в глобальній економіці
Частина 2. 3.2. Поняття, інституційна й економічна модель та позиції Європейського Союзу в глобальній економіці
Частина 3. 3.2. Поняття, інституційна й економічна модель та позиції Європейського Союзу в глобальній економіці
Частина 4. 3.2. Поняття, інституційна й економічна модель та позиції Європейського Союзу в глобальній економіці
3.3.Інтеграція розвинених країн Північної Америки
3.4. Економічна інтеграція країн, що розвиваються
3.4.1. Інтеграція в Латинській Америці
3.4.3. Економічна інтеграція в Африці
3.4.4. Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво
РОЗДІЛ 4 БАГАТОСТОРОННІ МІЖДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПИТАНЬ ТОРГОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
4.2. Світова організація торгівлі (COT) у системі регулювання міжнародної торгівлі
4.2.2. Уругвайський раунд торговельних переговорів і створення COT
4.2.4. Статус і сфера діяльності
4.2.7. Організаційна структура COT
4.2.8. Переваги торгової системи COT
4.2.9. Україна і СОТ
4.3. Основні напрями діяльності Конференції ООН із торгівлі й розвитку (ЮНКТАД)
4.6. Торговельні об’єднання країн Латинської Америки та Африки
РОЗДІЛ 5 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ
5.2. Передумови створення Бреттон-Вудських міжнародних фінансових інституцій
5.3. Міжнародний валютний фонд 5.3.1. Загальна інформація
5.3.2. Членство та організаційна структура МВФ
5.3.3. Джерела фінансів МВФ. Напрями та механізми фінансування його операцій
5.3.4. Співробітництво України з МВФ
5.4. Група Світового банку 5.4.1. Загальна інформація
5.4.2. Історія створення Світового банку. Основна мета діяльності та завдання
5.4.3. Джерела фінансових ресурсів Світового банку. Види, напрями та умови надання кредитів
5.5. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) 5.5.1. Загальна інформація
5.5.2. Членство України в МБРР
5.6. Історія створення Міжнародної фінансової корпорації (МФК)
5.6.3. Членство України в МФК. Напрями, поточний стан та перспективи співробітництва України з МФК. Кредитний портфель
5.7. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ)
5.8. Створення Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС). Основна мета та напрями діяльності
6.1. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 6.1.1. Загальна інформація
6.1.2. Членство та організаційна структура
6.1.3. Основні джерела фінансових ресурсів ЄБРР.
6.1.4. Співробітництво України з ЄБРР. Кредитний портфель
6.2.Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)
6.2.3. Поточний стан та перспективні напрями співробітництва України з ЄІБ
6.3.Чорноморський банк торгівлі та розвитку 6.3.1. Загальна інформація
6.4. Північний інвестиційний банк (ПІБ) 6.4.1. Загальна інформація, членство й організаційна структура
6.4.2. Поточний стан та перспективні напрями співробітництва України з ПІБ
6.5.2. Поточний стан і перспективні напрями співробітництва
6.6. Паризький та Лондонський клуби 6.6.1. Загальна інформація та організаційна структура
6.6.2. Основні умови та специфіка діяльності Клубів кредиторів
6.6.3. Співробітництво Клубів з Україною
РОЗДІЛ 7 ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
7.2. Міжнародні організації як інститути глобального управління
7.2.1. Міжурядові організації світового рівня як інститути глобального управління
7.2.2. Місце й роль регіональних міжурядових інститутів у глобальному управлінні
7.2.3. Міжнародні неурядові організації як гравці глобального управління
7.3. Формування фінансової архітектури: основні питання й можливі наслідки для України
7.3.1. Доктрина «вашингтонського консенсусу» — основа світової фінансової архітектури
7.3.2. Необхідність перегляду концептуальних засад світової фінансової архітектури
7.3.3. Світова економічна криза в контексті заміщення домінуючих технологічних устроїв
Частина 2. 7.3.3. Світова економічна криза в контексті заміщення домінуючих технологічних устроїв
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)