Posibniki.com.ua Макроекономіка Регіонально-просторовий розвиток України


Регіонально-просторовий розвиток України

Регіонально-просторовий розвиток України — навчальна дисципліна в системі знань, що вивчає методологічні та прикладні аспекти просторової організації господарства, умови та фактори стійкого розвитку регіонально-просторових систем і механізми його забезпечення, стратегічні напрями та концептуальні пріоритети регіонально-просторового розвитку України в контексті інтеграції її регіонів у світовий економічний простір
ЗМIСТ
ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ»
1.2. Місце курсу «Регіонально-просторовий розвиток України» в системі дисциплін економічного спрямування
1.3. Роль регіонально-просторового підходу в дослідженнях економічних процесів
1.4. Методологічні основи дисципліни «Регіонально-просторовий розвиток України»
1.5. Основні завдання навчальної дисципліни «Регіонально-просторовий розвиток України»
Термінологічний словник
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2.2. Концептуальні підходи до вивчення та аналізу регіонально-просторової організації господарства
2.3. Закономірності та принципи регіонально-просторового розвитку та організації господарства
2.4. Критерії та показники аналізу й оцінювання регіонально-просторового розвитку господарства
Термінологічний словник
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕГІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
3.2. Природно-ресурсний і соціально-економічний потенціали регіонально-просторової організації господарства
3.3. Стратегічні напрями та концептуальні пріоритети регіонально-просторового розвитку господарства
3.4. Стійкий розвиток регіонально-просторових систем і механізми його забезпечення
Термінологічний словник
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
4.2. Формування регіонального економічного простору України та законодавчо-нормативна база його забезпечення
4.3. Законодавче забезпечення раціонального природокористування в регіонах
4.4. Міжнародні угоди та їх роль у просторовому розвитку прикордонних територій України
Термінологічний словник
ТЕРИТОРІАЛЬНА АСИМЕТРІЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ
5.2. Теоретичні аспекти виникнення проблемних територій: їх сутність, типи, класифікація
5.3. Методологічні аспекти дослідження проблемних територій
5.4. Особливості прямого державного управління процесами просторового розвитку
5.5. Механізми зменшення асиметрії просторового розвитку господарства території
Термінологічний словник
РЕГІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
6.3. Аналіз диференціації регіонів за окремими показниками соціально-економічного розвитку
6.4. Механізм вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів
Термінологічний словник
7.1. Конкурентоспроможність як основа регіонально-просторового розвитку господарства
7.2. Інноваційний розвиток економіки на регіональному рівні
7.3. Регіональні угрупування та їх роль у регіонально-просторовому розвитку господарства країни
7.4. Кластерна концепція переходу до сталого розвитку
7.5. Вплив кластерних утворень на конкурентоспроможність регіонально-просторового розвитку
Термінологічний словник
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
8.2. Місце України на міжнародному ринку транспортних послуг
8.3. Участь України в Євро-Азійській системі міжнародних транспортних коридорів
8.4. Шляхи підвищення інфраструктурного забезпечення розвитку України
Термінологічний словник
УКРАЇНА В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ
9.2. Сутність транскордонної співпраці, її основні форми та функції
9.3. Організаційно-правове та фінансове забезпечення розвитку транскордонної співпраці
9.4. Єврорегіони як особливий вид економічного простору
9.5. Участь України в міжнародних регіональних організаціях як форма регіонально-просторового розвитку
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)