Posibniki.com.ua Економіка Економіка і організація агропромислових формувань


Економіка і організація агропромислових формувань

Трансформаційні процеси, що відбуваються в національній економіці, інтеграція України до Світової організації торгівлі та Європейського Союзу, радикальні зміни в агропромисловому комплексі висувають нові кваліфікаційні вимоги до спеціалістів економічних служб агропромислових формувань усіх галузей, що входять до агропромислового комплексу. Це стосується запровадження нових стандартів економічної роботи, які пов’язані з широкими інтеграційними процесами у виробництві, зберіганні, транспортуванні, переробці і реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, виходу підприємств АПК на світові та європейський ринки, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Для досягнення цієї мети потрібне адекватне фахове забезпечення при підготовці спеціалістів вищої кваліфікації в системі економічної освіти. Спеціалісти такого профілю вкрай необхідні для сучасних управлінських структур регіонального і національного рівнів, агропромислових формувань корпоративного і холдингового типу, переробних підприємств, інвестиційних і страхових компаній, банків, торгових домів, товарних бірж.
ЗМIСТ
АГРОПРОМИСЛОВІ ФОРМУВАННЯ В СИСТЕМІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
1.2. Структура АПК: її різновиди та важливість врахування в процесі управління національною економікою
1.3. Критерії і показники ефективності функціонування АПК
1.4. Завдання АПК в сучасних умовах розвитку економіки України
1.5. Професійні та міжпрофесійні організації в АПК
1.6. Питання для обговорення
АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ 2.1. Поняття інтеграції та інтеграційних процесів
2.3. Агропромисловий виробничий цикл як основа інтеграції
2.4. Види агропромислової інтеграції
2.6. Еволюція агропромислової інтеграції в Україні
2.7. Продуктові підкомплекси як основа організації агропромислових формувань
2.8. Роль в інтеграційному процесі професійних і міжпрофесійних організацій
2.9. Питання для обговорення
2.12. Термінологічний словник
АГРОПРОМИСЛОВІ ФОРМУВАННЯ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ 3.1. Економічна суть та особливості агропромислових формувань
3.2. Передумови створення агропромислових формувань
3.3. Теоретичні засади створення агропромислових формувань
3.4.1. Основні види агропромислових формувань
3.4.4. Переваги агропромислових формувань
3.5.1. Вибір моделі агропромислового формування
3.5.4. Підприємства в структурі агропромислових формувань
4.1. Земля як головний засіб виробництва та її вплив на економіку агропромислових формувань
4.2. Земельні відносини та їх правове регулювання в Україні
4.2. Земельні відносини та їх правове регулювання в Україні. Частина 2
Тема 5. Капітал агропромислових формувань
Тема 5. Капітал агропромислових формувань. Частина 2
5.4. Органiзацiя використання капіталу
5.7. Завдання для самоперевірки знань
6.2. Методичні основи нормування праці в агропромислових формуваннях
6.3. Побудова системи оплати праці в АПФ
6.4. Питання для обговорення
6.7. Термінологічний словник
7.2. Складові внутрішньогосподарських економічних відносин
7.3. Суть внутрішньогосподарського економічного механізму та принципи його побудови
7.4. Питання для обговорення
8.3. Напрями підвищення прибутковості виробництва
8.4. Макро- і мікроекономічні чинники ефективності дiяльностi АПФ
8.7. Завдання для самоперевірки знань
9.1. Основи функціонування ринків сільськогосподарської продукції
9.2. Ціноутворення в АПК
9.3. Зовнішнє середовище діяльності АПФ
9.5. Питання для обговорення
9.8. Термінологічний словник
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)