Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА КОСМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА РАКЕТНОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА КОСМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА РАКЕТНОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ


Анотація. Світовий ринок космічної продукції стає усе приErmolenko Eugenіа, Head of laboratory, Yuzhnoye State Design Office, Ukraine INFLUENCE OF SPACE PRODUCTS MANUFACTURING PECULIARITIES ON COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE OF THE UKRAINIAN ROCKET-SPACE INDUSTRY Annotation.The World space product market becomes more

тно-космічної галузі України пов’язана з можливостями та space industry enterprises is connected with possibilities and Ключові слова: космічна продукція, конкурентоспроможність, особливості виробництва, потенціал підприємства. and more attractive for high-technology countries. Competi-tiveness of the Ukrainian rocket-ways of production potential realization along with identifica-tion of peculiarities of space products manufacturing. Key words: space product, com-petitiveness, manufacturing pe-culiarities, enterprise potential.

ного капіталу. Але наявність таких позитивних і негативних форм не дискваліфікує соціальний капітал як форму капіталу. Фізичний капітал може також уподібнитись до зброї нападу, а людський капітал може бути для того, щоб винайти нові методи катування людей. Основними учасниками світового ринку космічної продукції є національні космічні галузі (КГ) високотехнологічних країн світу. Критерієм відбору національних КГ для досліджень з їх функціонування на світовому ринку космічних товарів є індекс конкурентоспроможності. Міжнародною Консалтинговою компанією FUTRON були проведені дослідження з метою визначення загального індексу конкурентоспроможності національних КГ держав, функціонуючих на світовому ринку космічних товарів, станом на 01.01.2012 р. Тринадцять космічних агентств світу мають рейтинг (індекс) конкурентоспроможності. Ракетно-космічна галузь (РЕГ) України у загальному рейтингу конкурентоспроможності займає 13 місце, що дає їй право бути самостійним та активним учасником міжнародних ринків (світовий, регіональний, локальний, ринок перспективних технологій) космічних товарів і послуг [1].

Як бачимо, ракетно-космічна галузь України входить до числа об’єктивно визнаних космічних держав світу, володіє потужним науково-технічним, технологічним, виробничим потенціалами. Міжнародний ринок космічних галузей провідних країн світу США, Росії, Франції, Німеччини, Канади та Японії стає усе привабливішим. Так, у 2012 році їх прибуток склав 100,0 млрд $ США [2, с. 24

—25].

Конкурентоспроможність РКГ України пов’язує перспективи розвитку виробництва космічної продукції з тенденціями розробки та використання принципово нових прогресивних технологій, спрямованих на створення та впровадження перспективних засобів виведення космічних апаратів, бортових приладів і елементів на космічний простір. Основним завданням із забезпечення випереджаючого розвитку унікальних космічних технологій, продукції, що визначають конкурентоспроможність вітчизняної РКГ, є

вабливішим для високотехнологічних країн. Конкурентоспроможність підприємств ракешляхами реалізації виробничого потенціалу з визначенням особливостей виробництва космічної продукції.

Особливістю завдань, які необхідно вирішувати в умовах використання космічних систем, є високі вимоги щодо її надійності, безпечності та довго строковості, що визначає складність і багатодетальність виробів, їх наукоємність і високотехнологічність. Усі ці фактори підвищують трудомісткість, собівартість, збільшують терміни розробки та виробництва техніки, чим обумовлюють високі ціни на космічну продукцію та послуги.

Особливо виступає домінуюча тенденція постійного зростання цін на нові матеріали, комплектуючі, що пов’язано з підвищенням вимог замовників, ускладненням конструкцій, мінімізацією деталей, вузлів, підсистем і у цілому підвищенням якості космічних комплексів: космічних апаратів, ракетоносіїв, двигунів.

При розгляді сутності підвищення конкурентоспроможності космічної продукції на світовому ринку необхідно враховувати особливості внутрішньовиробничих чинників, а саме:

• виробничі технології мають номенклатуру в сотні методів і способів виробництва, реалізуються за допомогою гами прецизійного високовиробничого технологічного обладнання і оснащення, у тому числі стендово-випробувальної бази, яка постійно потребує технологічних інновацій;

• космічні системи — це складні багатодетальні вироби, для виготовлення яких використовується сотні агрегатів, а кількість кріпильних елементів може досягати мільйонів, то в логістичних операціях задіяні сотні підприємств, міжнародних корпорацій, що ускладнює виконання сучасних поставок;

• тривалість циклу освоєння та виробництва космічних комплексів потребує значного обсягу матеріальних запасів і як наслідок, призводить до великого обсягу незавершеного виробництва, що пов’язано із значним обсягом оборотних коштів при виготовленні продукції;

• для забезпечення виробництва необхідна достовірна науково-технічна, конструкторсько-технологічна, виробничо-економічна та маркетингова інформація;

• виробництво космічних систем потребує залучення висококваліфікованого робочого персоналу, бо до технологічного циклу значною часткою входять складально-випробувальні роботи, що не підлягають автоматизації.

Автором досліджено особливості виробництва космічної продукції як багатоаспектного поняття у системі конкурентоспро-

дослідження можливостей і шляхів реалізації виробничого потенціалу, визначення особливостей виробництва [3, с. 20—26].

Література

1. Futron’s 2012 spase competitiveness insex: A Comparative Analysis of How Countries Invest In and Benefit from Space Industry// Futron’s Corporation. — USA, 2012. — 140 p.

2. Satellites to be Built & Launched by 2021: A Euroconsalt Research Report // Euroconsalt. — France, 2011. — 224 p.

Концепція реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року. — К.: ДКА України, 2012. — 48 с. .

УДК 334: 012.64: 338.43zagurskiy_oleg@ukr.net

Загурський О. М., к.е.н., доцент

Академія фінансового управління, Україна Zahurskyi Оleh, candidate of economic sciences (PhD), «Academy of financial management», Ukraine


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Земцова К. А., аспірант, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СТІЙКІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Касперович Юлія Володимирівна, к.е.н., Палата податкових консультантів України, Україна ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЗАГРОЗИ на території сходу України. Анотація.
Ковшун Наталія Едуардівна, к.е.н., доцент,
показники ефективності, а й вивчати стан галузі та окремого підприємства.
Колот В. М., профессор, к.э.н., кафедра экономики предприятий КНЭУ имени Вадима Гетьмана Kolot Volodymyr, Professor, philosophic doctor, Enterprises economics department, KNEU named after V. Hetman
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki