Posibniki.com.uaМенеджмент


Управлінський облік - Добровський В.М.
У навчальному посібнику, який написано відповідно до програми, затвердженої Вченою Радою КНЕУ, розглядаються: мета, зміст та організація управлінського обліку, класифікація і поведінка витрат, системи обліку й калькулювання за повними і неповними витратами, особливості обліку за нормативними витратами, аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку, аналіз релевантної інформації для прийняття рішень, бюджетування і контроль, а також облік відповідальності.
Психологія діяльності та навчальний менеджмент - Артюшина М. В.
Навчальний посібник є реалізацією концепції психолого-педагогічної підго-товки у ВНЗ непедагогічного профілю, що розробляється на кафедрі педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Він забезпечує навчальний процес із дисципліни з аналогічною на-звою, що є складовою циклу дисциплін поглибленої психолого-педагогічної під-готовки у КНЕУ.
Управління розвитком компанії
..
STАRT-UP: створення та функціонцування
.....
Організація праці менеджера
....
Нормування праці
.....
Компенсаційна модель винагороди за працю
...
Планування і контроль на підприємстві
.
Дисциплiни

МаркетингАнглійська моваПравоЕтика та естетикаІсторіяБухгалтерський облікЕкономікаІнформатикаМенеджментПолітологіяСтатистикаФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki