Головна

Маркетинг
 Маркетингова товарна політика - Кардаш В. Я.
 Управління конкурентоспроможністю підприємства - Клименко С.М.
 Маркетингові комунікації
 Маркетингове ціноутворення
 Зв’язки з громадскістю
 Економічний механізм маркетингу
Англійська мова
 Business letters made easy
Право
 Правові основи управління у сфері економіки
 Правові основи місцевого самоврядування
Етика та естетика
 Етика, естетика
 Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. Частина ІІ. Ризик — кількісна оцінка небезпека
Історія
 Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ — початок ХХІ ст.
Бухгалтерський облік
 Фінансовий облік - Головка Т. В.
 Податковий облік і звітність - М.М.Коцупатрий, С.І. Ковач, В.В. Мельничук
 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці
 Облік, аналіз та аудит
Економіка
 Економіка аграрних підприємств - Андрійчук В. Г.
 Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні
 Економіка і організація агропромислових формувань
 Бюджетні пріоритети України у контексті суспільного вибору
 Бюджетно-податкова політика
 Глобальна економіка
 Моделювання економічних процесів
 Глобальное устойчивое развитие
 Мікроекономічний аналіз
 Економічне зростання і стан платіжного балансу
Інформатика
 Автоматизоване проектування інформаційних систем - Денісова О. О.
 Корпоративні інформаційні системи
 Прикладні системи штучного інтелекту
Менеджмент
 Управлінський облік - Добровський В.М.
 Психологія діяльності та навчальний менеджмент - Артюшина М. В.
 Управління розвитком компанії
 STАRT-UP: створення та функціонцування
 Організація праці менеджера
 Нормування праці
 Компенсаційна модель винагороди за працю
 Планування і контроль на підприємстві
Політологія
 Європейська інтеграційна політика - Чужикова В. І.
Статистика
 Кількісний аналіз та моделювання аграрних ринків - Демяненко С. І.
 Демографічна статистика
 Статистичне моделювання та прогнозування
Фінанси
 Валютне регулювання та контроль
 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі - Буряк Л. Д.
 Банківський нагляд - Конопатська Л. В., Раєвський К. Є.
 Фінансові інвестиції

Дисциплiни

МаркетингАнглійська моваПравоЕтика та естетикаІсторіяБухгалтерський облікЕкономікаІнформатикаМенеджментПолітологіяСтатистикаФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki