Posibniki.com.uaБухгалтерський облікОрганізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах


Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Бухгалтерський облік, як і кожна система знань, постійно розвивається. Розглядаючи зазначену систему як процес, що характеризується різними аспектами — технологічним, структурним і організаційним, доходимо висновку про необхідність загальної його організації. Це означає, що має бути визначено та впроваджено комплекс методів і засобів, спрямованих на раціональне функціонування та розвиток процесу бухгалтерського обліку. Оскільки стосовно відповідного об’єкта впливу та вивчення організація виконує забезпечувальну функцію, із розвитком самого об’єкта змінюються методи, завдання, напрямки та принципи його організації. Справді, як наслідок змін, що відбуваються в системі бухгалтерського обліку України, маємо організаційні новації: значний перелік облікових номенклатур, спрощений документообіг, електронні носії інформації тощо.


ЗМIСТ
ВСТУП
1.2. Предмет та об’єкти організації бухгалтерського обліку
1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку
1.4. Метод організації бухгалтерського обліку
1.5. Регулювання бухгалтерського обліку бюджетних установ
РОЗДІЛ 2 ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
2.2. Організаційні форми бухгалтерського обліку
2.3. Форми бухгалтерського обліку
2.4. Порядок розробки робочого плану рахунків
2.5. Організація забезпечення технології процесу бухгалтерського обліку
РОЗДІЛ 4 ОБЛІКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО РОБОТИ
4.2. Принципи, вимоги та елементи організації праці працівників бухгалтерської служби
4.3. Організація роботи головного бухгалтера
4.4. Розробки організаційних регламентів
4.5. Організація ергономічного і соціального забезпечення
РОЗДІЛ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
5.3. Організація обліку наявності необоротних активів
5.4. Організація обліку зносу та ремонту необоротних активів
5.5. Організація обліку вибуття необоротних активів
6.1. Основи організації матеріальних запасів
6.3. Організація складського обліку запасів
6.4. Організація обліку у бухгалтерії наявності запасів
6.5. Організація обліку вибуття запасів
РОЗДІЛ 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА СТИПЕНДІЙ
7.2. Організація обліку особового складу працівників
7.4. Організація обліку нарахування та виплати заробітної плати
7.5. Організація обліку стипендій
РОЗДІЛ 8 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИДАТКІВ ТА ВИТРАТ
8.2. Організація обліку доходів загального фонду
8.3. Організація обліку доходів спеціального фонду
8.4. Організація обліку видатків
8.5. Організація обліку затрат
РОЗДІЛ 9 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ І РОЗРАХУНКІВ
9.3. Організація обліку грошових коштів на поточних і реєстраційних рахунках
9.4. Організація обліку розрахунків з іншими дебіторами
9.5. Організація розрахунків з іншими кредиторами
РОЗДІЛ 10 ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ
10.4. Організація складання звітності
10.5. Організація подання звітності
РОЗДІЛ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
11.2. Плани розвитку бухгалтерського обліку
11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації
Додатки
Часть 2. Додатки
Часть 3. Додатки
Часть 4. Додатки
Часть 5. Додатки
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki