Posibniki.com.uaБухгалтерський облікОрганізація бухгалтерського обліку в бюджетних установахРОЗДІЛ 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА СТИПЕНДІЙ


< Попередня  Змiст  Наступна >

РОЗДІЛ 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА СТИПЕНДІЙ


Основні терміни і поняття: організація обліку особового складу працівників; організація обліку виробітку працівників; організація табельного обліку; організація обліку нарахування та виплати заробітної плати; організація обліку стипендій.

7.1. Основні завдання обліку праці, заробітної плати і стипендій

Праця, заробітна плата, стипендії та розрахунки з їх приводу з робітниками, службовцями та стипендіатами є одним з найважливіших об’єктів обліку бюджетних установ. На користь цього свідчить і питома вага коду економічної класифікації видатків 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» в загальній структурі видатків установ і організацій — від 60 до 80 відсотків. Вочевидь, організація обліку за зазначеним напрямом є важливим завданням щодо кожної бюджетної установи і організації. Організація обліку праці, заробітної плати та стипендій має забезпечити: ? точність, достовірність надходження інформації щодо працівників; ? безперервність інформаційних потоків між структурними підрозділами і бухгалтерією установи щодо праці; ? своєчасність обробки первинних документів з обліку праці і виробітку; ? повноту облікової реєстрації; ? своєчасність нарахувань і виплат заробітної плати та стипендій.

Перелічені завдання вирішуються в розрізі таких складових організації обліку: ? організації обліку особового складу працівників; ? організація обліку виробітку; ? організація обліку нарахування заробітної плати; ? організація обліку стипендії.

Нормативна база, що регулює організацію та методику обліку заробітної плати, містить значний (з огляду на галузеві особливості) перелік: ? Конституція України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР;

? Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971; ? Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (108/95-ВР); ? Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ; ? Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105-ХІV; ? Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-ІІІ; ? Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 № 2213-ІІІ; ? Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 № 2240-ІІІ; ? Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання в Україні; ? Про затвердження Положення про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, від 01.11.2001 № 43; ? Постанова Правління Фонду соцстрахування від нещасних випадків «Про затвердження Порядку виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності» від 01.11.2001 № 44; ? Лист Мінпраці і соціальної політики України «Щодо обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 15.11.2001 № 20-442; ? Лист Мінпраці і соціальної політики України «Щодо розрахунку страхових виплат» від 07.12.2001 № 20-502; ? Постанова Кабінету Міністрів від 31.01.2001 № 74 «Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук (зі змінами і доповненнями)»;

10.2001 № 1398 «Про умови оплати праці працівників Управління адміністративних будинків Господарського управління Секретаріату Кабміну України»; ? Постанова КМ від 21.08.2001 № 1096 «Про умови оплати праці працівників Національної комісії з радіаційного захисту населення»; ? Постанова КМ України від 8.05.2001 № 488 «Про умови оплати праці працівників президії Національної академії наук та її апарату»;? Постанова КМ України від 13.12.99 № 2288 «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів і інших органів»; ? Постанова КМ від 7.02.2001 № 134 «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; ? Постанова КМ від 2

2.05.2000 № 829 «Про грошове забезпечення військовослужбовців»; ? Наказ Міністерства освіти і науки від 29.03.2001 № 161 «Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок, заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»; ? Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 № 205 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Міністерства культури і мистецтв України»; ? Наказ Міністерства аграрної політики України від 07.03.2001 № 46 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних організацій, що обслуговують сільське господарство»; ? Наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних закладів, закладів та організацій фізичної культури і спорту»; ? Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я від 06.04.2001 № 161/137 «Про впо-

? Постанова КМ від 24.12.2001 № 1730 «Про затвердження посадових окладів послів України та постійних представників України при міжнародних організаціях»; ? Постанова КМ від 19.12.2001 № 1708 «Про умови оплати праці працівників апарату президії галузевих академій наук»; ? Постанова КМ від 17.11. 2001 № 1539 «Про впорядкування умов оплати праці працівників пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ»; ? Постанова КМ від 16.

рядкування та затвердження Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»; ? Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 № 204 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури»; ? Наказ Державного комітету архівів України від 05.05.2001 №37 «Про впорядкування умов оплати праці працівників архівних установ»; ? Наказ Міністерства статистики України від 22.05.96 №144 «Про затвердження типових форм обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі»; ? Наказ Міністерства статистики України від 09.10.95 №253 «Про затвердження типових форм первинного обліку» та інші.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
7.4. Організація обліку нарахування та виплати заробітної плати
7.5. Організація обліку стипендій
РОЗДІЛ 8 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИДАТКІВ ТА ВИТРАТ
8.2. Організація обліку доходів загального фонду
8.3. Організація обліку доходів спеціального фонду
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki