Posibniki.com.uaБухгалтерський облікОрганізація бухгалтерського обліку в бюджетних установахРОЗДІЛ 4 ОБЛІКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО РОБОТИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

РОЗДІЛ 4 ОБЛІКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО РОБОТИ


Основні терміни і поняття: організаційна структура бухгалтерії: лінійна, лінійно-штабна, комбінована; організаційні регламенти: робочі інструкції, положення; головний бухгалтер: його права та обов’язки; організація роботи головного бухгалтера; принципи, елементи організації праці працівників бухгалтерії; ергономічне забезпечення та його організація; соціальне забезпечення та його організація.

4.1. Організаційна побудова бухгалтерії як окремої ділянки бюджетних установ

Під організаційною побудовою апарату бухгалтерії розуміють внутрішні логічно-послідовні зв’язки у структурі зазначеного підрозділу установи (організації). Структура бухгалтерії залежить від багатьох факторів, до яких належать: ? характер діяльності; ? обсяги діяльності установи; ? організаційна форма бухгалтерського обліку, що прийнята установою; ? чисельність персоналу установи; ? рівень автоматизації бухгалтерського обліку тощо.

Відповідно до встановлених варіантів сукупності зазначених факторів розрізняють три види організаційних структур: ? лінійну; ? лінійно-штабну; ? комбіновану.

Лінійний тип організаційної структури передбачає пряме підпорядкування працівників бухгалтерської служби її керівникові

— головному бухгалтерові. При цьому апарат бухгалтерської служби поділяється на групи обліку відповідно до основних об’єктів обліку (рис. 4.1). У разі лінійного типу організаційної структури на наведеній схемі можна також виокремити ланцюжок заступника головного бухгалтера (з питань плановофінансової діяльності; методології обліку та його організації тощо) зі збереженням повної підпорядкованості головному бухгалтерові. Цей тип організаційної структури характерний для бю-

джетних установ і організацій з незначним обсягом діяльності та чисельністю працівників апарату бухгалтерії до 15 осіб.

Рис. 4.1. Лінійна організаційна структура апарату центральної бухгалтерії медичного закладу

Рис. 4.1. Лінійна організаційна структура апарату центральної бухгалтерії медичного закладу

Лінійно-штатна організаційна структура бухгалтерської служби характеризується наявністю проміжних ланок — секторів, які поєднують у собі групи. Механізм регламентації роботи за зазначеним варіантом описується схемою:

Головний бухгалтер ? Керівник сектора ? Керівник облікової групи.

Керівники секторів є заступниками головного бухгалтера. Як правило, у межах бухгалтерської служби бюджетних установ формуються розрахунковий грошовий і матеріальний сектори, а в межах кожного з них утворюються відповідні групи (рис. 4.2). Цей тип організаційної структури характерний для порівняно великих бухгалтерських служб, чисельність працівників яких становить від 25 до 30 осіб.

Комбінований тип організаційної побудови апарату бухгалтерії полягає в поєднанні багатоступінчастих та прямих зв’язків у структурі апарату. Характерним для цього варіанта є значний обсяг роботи бухгалтерської служби з розширенням сфери її повноважень і функцій. Комбінований тип застосовується в міністерствах, відомствах, інших органах центральної виконавчої влади. За таких умов об’єктивно логічною є передача частини прав головного бухгалтера заступникам чи керівникам секторів.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Група обліку грошових коштів

Група обліку розрахунків зпрацівниками та оплати праці

Група обліку розрахунків здебіторами та кредиторами

Група обліку розрахунківзі стипендіатами

Розрахунковий секторМатеріальний сектор

Група обліку матеріалів

Група обліку необоротнихактивів та капіталовкладень

Група обліку малоцінних тавидкозношуваних предметівшГрупа обліку запасів

Рис. 4.2. Схема лінійно-штатного типу організаційної структури бухгалтерії вищого навчального закладу

Вибираючи той чи інший тип організаційних структур, потрібно сформувати коло вимог, яким має відповідати побудова апарату бухгалтерії. До загальних вимог належать такі: ? узгодженість та оперативний зв’язок між бухгалтерією та структурними підрозділами і окремими виконавцями; ? оптимальна внутрішня робота бухгалтерської служби в часі і та просторі; ? якісне обслуговування установи (організації) в цілому та керівних структур зокрема.

Формування структурних зв’язків бухгалтерської служби є одним із найважливіших напрямків організації роботи апарату бухгалтерії. Зазначений процес починається з розробки та затвердження системи посад за штатним розкладом. Установлюючи посадовий склад працівників бюджетних установ, керуються штатними нормативами, що діють у відповідній галузі. При цьому остаточне визначення складу будь-якого структурного підрозділу бюджетної установи перебуває у віданні бухгалтерської служби вищої організації, яка й затверджує кошторис доходів та видатків разом із штатним розкладом установи. Кількість штатних одиниць залежить від обсягів діяльності установи та від можливості відповідного бюджету забезпечити заплановані коштори-


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.3. Організація роботи головного бухгалтера
4.4. Розробки організаційних регламентів
4.5. Організація ергономічного і соціального забезпечення
РОЗДІЛ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
5.3. Організація обліку наявності необоротних активів
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki