Posibniki.com.ua Мікроекономіка Управління вартістю підприємства Частина 2. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 2. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


28. Інвестори за допомогою депозитарних розписок: a) збільшують валютний ризик; b) збільшують інвестиційні ризики; c) отримують маржу за рахунок інвестування в акції з вищим рівнем дохідності; d) потрапляють на національні товарні ринки.

29. Процес виходу на іноземний ринок капіталу передбачає: a) оптимізацію валютного ризику; b) отримання рейтингу у міжнародної рейтингової агенції; c) передання акцій на зберігання національному депозитарію; d) складання передавального акта.

30. Статутний капітал збільшується за рахунок: a) реінвестиції дивідендів; b) корпоративного розширення; c) заміни наявного аудитора на міжнародну компанію; d) конвертації облігацій в акції.

Навчальні завдання для аудиторної і самостійної роботи

Завдання 7.1. Компанія Х розглядає умови доцільності поглинання деякої компанії Y. Метою поглинання є максимізація доходів фірми з акцій компанії, що поглинається. Дані щодо запропонованих компаніям у звітному році, з урахуванням бачення їхніх

c) умови випуску та ціну акцій емітента; d) кількість працівників компанії.

Таблиця 7.1

Показники компаній Компанія Х Компанія Y

Чистий прибуток, грн300000100000

Прості акції, що перебувають в обігу, шт. 300000 100000
Прибуток на акцію, грн 1,0 1,0

Очікуваний прибуток на рік після поглинання, %24

Співвідношення «Ціна/прибуток» 8:1 (8:1)/Z

Використовуючи модель Гордона потрібно знайти коефіцієнт Z, який вказує, у скільки разів співвідношення «Ціна/прибуток» для компанії Y, що поглинається, на конкурентних ринках «компаній-рейдерів» за звітний рік може бути з точки зору прийнятності цього підприємства як кандидата на поглинання менше співвідношення «Ціна/прибуток», характерного у цьому році для поглинаючої фірми X.

Завдання 7.2. Яким має бути обґрунтоване співвідношення обміну акціями при злитті компанії А з компанією В, якщо відомо, що обґрунтована ринкова (оцінна) вартість закритої компанії А дорівнює 100 000 000 грн, а ринкова вартість однієї акції ліквідної відкритої компанії В становить 15 грн. Загальна кількість акцій компанії В — 1 млн. Компанією викуплено з ринку і виведено з обігу (не пропонується до продажу) 100 000 акцій; випущено, але не розміщено на фондовому ринку 50 000 акцій.

Завдання 7.3. Компанія X розглядає питання про можливість приєднання компанії Y (табл. 7.2, дані наведено в умовних одиницях).

Таблиця 7.2

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ X ТА Y

Показник Компанія Х Компанія Y
Чистий прибуток 5000 2500
Кількість звичайних акцій 2500 1500
Прибуток на акцію 2,0 1,67
Р/Е 10 7
Ціна однієї акції 20 11,7

перспектив поглинаючою фірмою (на відміну від бачення їх іншими учасниками фондового ринку), подано далі: ції у компанії Y за 1 акцію. Проте такі умови обміну можуть не зацікавити акціонерів компанії Y. Припустимо, акціонери компанії Y згодні на умови обміну виходячи з ринкової ціни акцій компанії Y, що дорівнює 12. У цьому разі за кожну акцію компанії Y необхідно передати 0,6 акції компанії X, для чого потрібно випустити додатково 900 звичайних акцій компанії X.

— 7500. Кількість акцій — 3400. Прибуток на акцію — 2,2. Виходячи з припущення, що прибуток компаній, які об’єднуються, залишився без змін, загальний прибуток на акцію в результаті приєднання підвищився. Однак акціонери компанії Y отримали 0,6 акції компанії X, отже, можуть розра

ховувати на відповідну частку прибутку (0,6 ? 2,2) = 1,32, що поступається початковому значенню прибутку до об’єднання (1,67). Мультиплікатор Р/Е за умовами угоди дорівнював 7,18 (12 : 1,67 = 7,18), що перевищує вихідне значення (7). Співвідношення 7,18 : 7, попри зниження прибутку на акцію, може в довгостроковій перспективі свідчити про можливе збільшення доходу на акцію після приєднання. Зниження прибутку на акцію для акціонерів компанії X відбудеться, якщо співвідношення Р/Е за акціями компанії Y перевищить початкове співвідношення Р/Е за акціями компанії X.

Можливі наслідки реструктуризації на прибутковість акціонерного капіталу розраховують за такими параметрами:

• зміна прибутку на акцію, виходячи з мінового співвідношення;

• зміна мультиплікатора Р/Е як індикатора можливих короткострокових перспектив;

• розміри компаній, що об’єднуються: як правило, більша компанія має вище значення мультиплікатора Р/Е; отже, до певної межі (ринкова ціна обміну) результатом злиття буде підвищення загального прибутку на акцію.

Чим більшим є значення мультиплікатора Р/Е поглинаючої компанії порівняно з аналогічним показником компанії, що поглинається, і різниця в обсягах одержуваного прибутку, тим більшим збільшення мультиплікатора Р/Е поглинаючої компанії в результаті приєднання. Якщо орієнтуватися на короткострокову перспективу, то багато угод щодо приєднання призводять до зниження прибутку на акцію і будуть визнані неефективними. Проте зниження може бути компенсовано, якщо ціна, виплачувана з урахуванням вищого значення мультиплікатора Р/Е, розглядається як інвестиції, розраховані на кілька років.

Завдання 7.4. Підприємство отримало прибуток у розмірі 400 000 грн і розглядає варіанти рефінанс ування прибутку, котрі, як очікується, дадуть такі результати:(12 : 1,67 = 7,18), що перевищує вихідне значення (7). Співвідношення 7,18 : 7, попри зниження прибутку на акцію, може в довгостроковій перспективі свідчити про можливе збільшення доходу на акцію після приєднання. Зниження прибутку на акцію для акціонерів компанії X відбудеться, якщо співвідношення Р/Е за акціями компанії Y перевищить початкове співвідношення Р/Е за акціями компанії X.

Можливі наслідки реструктуризації на прибутковість акціонерного капіталу розраховують за такими параметрами:

• зміна прибутку на акцію, виходячи з мінового співвідношення;

• зміна мультиплікатора Р/Е як індикатора можливих короткострокових перспектив;

• розміри компаній, що об’єднуються: як правило, більша компанія має вище значення мультиплікатора Р/Е; отже, до певної межі (ринкова ціна обміну) результатом злиття буде підвищення загального прибутку на акцію.

Чим більшим є значення мультиплікатора Р/Е поглинаючої компанії порівняно з аналогічним показником компанії, що поглинається, і різниця в обсягах одержуваного прибутку, тим більшим збільшення мультиплікатора Р/Е поглинаючої компанії в результаті приєднання. Якщо орієнтуватися на короткострокову перспективу, то багато угод щодо приєднання призводять до зниження прибутку на акцію і будуть визнані неефективними. Проте зниження може бути компенсовано, якщо ціна, виплачувана з урахуванням вищого значення мультиплікатора Р/Е, розглядається як інвестиції, розраховані на кілька років.

Завдання 7.4. Підприємство отримало прибуток у розмірі 400 000 грн і розглядає варіанти рефінанс ування прибутку, котрі, як очікується, дадуть такі результати:ховувати на відповідну частку прибутку (0,6 ? 2,2) = 1,32, що поступається початковому значенню прибутку до об’єднання (1,67). Мультиплікатор Р/Е за умовами угоди дорівнював 7,18 (12 : 1,67 = 7,18), що перевищує вихідне значення (7). Співвідношення 7,18 : 7, попри зниження прибутку на акцію, може в довгостроковій перспективі свідчити про можливе збільшення доходу на акцію після приєднання. Зниження прибутку на акцію для акціонерів компанії X відбудеться, якщо співвідношення Р/Е за акціями компанії Y перевищить початкове співвідношення Р/Е за акціями компанії X.

Можливі наслідки реструктуризації на прибутковість акціонерного капіталу розраховують за такими параметрами:

• зміна прибутку на акцію, виходячи з мінового співвідношення;

• зміна мультиплікатора Р/Е як індикатора можливих короткострокових перспектив;

• розміри компаній, що об’єднуються: як правило, більша компанія має вище значення мультиплікатора Р/Е; отже, до певної межі (ринкова ціна обміну) результатом злиття буде підвищення загального прибутку на акцію.

Чим більшим є значення мультиплікатора Р/Е поглинаючої компанії порівняно з аналогічним показником компанії, що поглинається, і різниця в обсягах одержуваного прибутку, тим більшим збільшення мультиплікатора Р/Е поглинаючої компанії в результаті приєднання. Якщо орієнтуватися на короткострокову перспективу, то багато угод щодо приєднання призводять до зниження прибутку на акцію і будуть визнані неефективними. Проте зниження може бути компенсовано, якщо ціна, виплачувана з урахуванням вищого значення мультиплікатора Р/Е, розглядається як інвестиції, розраховані на кілька років.

Завдання 7.4. Підприємство отримало прибуток у розмірі 400 000 грн і розглядає варіанти рефінанс ування прибутку, котрі, як очікується, дадуть такі результати:

Фінансові показники компаній X і Y після приєднання будуть такими: чистий прибуток (дані фінансових звітів сумуються)

Таблиця 7.3

Варіанти Частка прибутку, що реінвестується, % Темп зростання прибутку, %
А 00
Б 25 5
В 40 7

Акціонери вимагають такої дохідності (зростання дохідності пов’язане зі зростанням ризику при збільшенні обсягів інвесту

вання): варіант А = 14 %; варіант Б = 15 %; варіант В = 16 %. Яка політика реінвестування прибутку найоптимальніша?

Завдання 7.5. Відбулося злиття компаній А і Б. Оцінити ефект синергії. Вихідні дані наведено в таблиці.

Таблиця 7.4 вання): варіант А = 14 %; варіант Б = 15 %; варіант В = 16 %. Яка політика реінвестування прибутку найоптимальніша?

Завдання 7.5. Відбулося злиття компаній А і Б. Оцінити ефект синергії. Вихідні дані наведено в таблиці.

Таблиця 7.4

Параметри Компанія А Компанія Б
Доходи 10 000 5000
Операційні витрати 8000 3400
EBIT 2000 1600
Очікуване зростання EBIT 4 % 6 %
WACC 9 % 10 %
Потреба в оборотному капіталі 0 0
Податок 20 % 50 %

нії внаслідок об’єднання на 6 %.

Завдання 7.6. Чому має дорівнювати обґрунтоване співвідношення К обміну акціями при злитті компанії X з компанією Y, якщо відомо, що обґрунтована ринкова (оцінна) вартість закритої компанії X дорівнює 250 000 000 грн, а ринкова вартість однієї акції ліквідної відкритої компанії Y — 20 грн. Загальна кількість акцій компанії Y — 1 млн. Компанією викуплено з ринку і виведено з обігу (не пропонується до продажу) 500 000 акцій, випущено, але не розміщено на фондовому ринку 125 000 акцій.

Завдання 7.7. Чистий прибуток підприємства становить 17,3 млн грн. Норма доходу, що задовольняє акціонерів — 17 %. Розглядають два варіанти реінвестування прибутку. Згідно з першим необхідно реінвестувати 50 %, а за другим — 20 %. Розрахунки показують, що за першим варіантом майбутній річний темп зростання прибутку може становити 8 %, а за другим — 3 %. Який варіант реінвестування забезпечує більший дохід акціонерів?

Завдання 7.8. Ринкова ціна звичайних акцій підприємства становить — 1200 грн. Структура власного капіталу до виплати дивідендів (тис. грн):

• Статутний капітал — номінальна вартість: привілейовані акції (1000 акцій по 5000 грн) — 5000; звичайні акції (1500 акцій по 1000 грн) — 15 000.

• Резервний капітал — 2000.

• Нерозподілений прибуток — 7000.

• Разом — 29 000.

Як зміниться структура власного капіталу підприємства, якщо воно оголосило про виплату дивідендів на привілейовані акції — 200 грн, а на звичайні акції — акціями в кількості 750 шт.?

Завдання 7.9. Підприємство, дані про яке наведено далі, розглядає два варіанти використання 60 % прибутку. Перший варіант — спрямувати прибуток на виплату дивідендів; другий — на купівлю власних акцій. Обґрунтуйте, який із варіантів вигідніший для акціонерів.

• Загальна сума прибутку, тис. грн — 2200.

• Кількість звичайних акцій, шт. — 50 000.

• Ринкова ціна однієї акції, грн — 600.

КЕЙСОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання 7.1. Дистриб’юторська комп’ютерна фірма

Дистриб’юторська комп’ютерна фірма знижує обсяг операцій. У зв’язку з переїздом на нове місце і різким зменшенням обсягу складів, фірма розглядає питання про виключення з асортименту деяких із таких 10 продуктів. Для кожного з них фірма оцінила потрібні площі складу, витрати, необхідні для складування на новому місці (у разі, якщо продукт залишається в асортименті компанії) і витрати ліквідації (втрати від ліквідаційної розпродажу), якщо буде ухвалено рішення виключити цей продукт з асортименту фірми.

Таблиця 7.5

Продукт Виробник Витрати ліквідації, грн Витрати на склад, грн Необхідна площа, кв. м
Ноутбук Toshiba 10000 15000 50
Ноутбук Compaq 8000 12000 60
РС Compaq 20000 25000 200
РС НР 12000 22000 200
Макінтош РС Apple 25000 20000 145
Монітор НР 4000 12000 85
Монітор Sony 15000 13000 50
Принтер Apple 5000 14000 100
Принтер НР 18000 25000 150
Принтер Epson 6000 10000 125

Фірма прагне мінімізувати витрати від переїзду при виконанні таких обов’язкових умов: a) Не менш як 4 продукти мають бути виключені з асортименту. b) Продукти, що залишилися в асортименті, мають бути розміщені на складі площею 600 кв. м. c) Якщо ліквідовано ще якийсь продукт даного виробника, то й решта продуктів цього виробника має бути ліквідована. d) Не менш як 2 моделі комп’ютерів, 1 модель монітора і 1 модель принтера мають бути збережені. e) Не більш як 75 000 грн можна витратити на перескладування продуктів, що залишилися. f) Якщо Ноутбук від Toshiba залишається в асортименті фірми, то й принтер Epson має бути збережений.

1. Яка ліквідаційна політика мінімізує витрати за заданих обмежень?

2. Як послаблення будь-якого з ужитих обмежень вплине на величину втрат?

Завдання 7.2. Консалтингова компанія

Ви розглядаєте перспективи створення нової консалтингової компанії. Обсяг необхідних вкладень на початковому етапі

— 200 тис. грн. Існує 60 %-а ймовірність, що попит буде високим у перший рік. Якщо попит буде високим у перший рік, то в наступні роки ймовірності високого і низького попиту становитимуть 80 % і 20 % відповідно. Якщо попит буде низьким у 1-й рік, то в наступні роки ймовірності високого і низького попиту дорівнюватимуть 40 % і 60 % відповідно. За високого попиту прогнозовані доходи становитимуть 500 тис. грн на рік; за низького попиту прогнозовані доходи обчислюватимуться у 300 тис. грн на рік. Ви можете припинити надавати послуги в будь-який момент. Витрати, крім пов’язаних із використанням комп’ютера, прогнозуються в розмірі 140 тис. грн на рік незалежно від рівня попиту.

Якщо Ви вирішите не вкладати гроші в консалтингову компанію, то зможете вкласти їх практично без жодного ризику під 20 % на рік.

Якщо буде вирішено організувати консалтингову компанію, Вам доведеться розв’язати питання щодо проведення комп’ютерних розрахунків, що є основною діяльністю. Один можливий варіант — придбати сервер. Термін морального старіння його 5 років. Витрати складатимуться із початкових витрат у розмірі 150 тис. грн і щорічних витрат на експлуатацію в розмірі 20 тис. грн.

Альтернативний варіант — орендувати комп’ютерні ресурси мірою необхідності. У цьому разі витрати на оренду будуть про-

У всіх випадках жодних інших витрат немає.

1. Побудуйте «дерево рішень», що ілюструє ці варіанти і охоплює 3 роки.

2. Варто організувати консалтингову компанію чи безризиковий дохід вигідніший? Розгляньте підсумки діяльності за два і за три роки.

3. Що краще — купити комп’ютер чи орендувати?

4. Припустимо, після 3 років діяльності ви зможете продати компанію як окремий бізнес у середньому за 350 тис. доларів. Якому щорічному відсотку приросту відповідає отриманий Вами дохід?

5. Чітко сформулюйте будь-які додаткові припущення, які доведеться передбачити.

порційні попиту і становитимуть 30 % дохідної частини за вирахуванням обумовлених постійних витрат у 140 тис. грн.

Тема 8 МЕНЕДЖМЕНТ ВАРТОСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Знати: ? сутність і процедуру ліквідації підприємства; ? черговість розрахунків з кредиторами у процедурі банкрутства; ? процедури організації зупинки обігу та скасування реєстрації випуску акцій і облігацій. Уміти: ? розраховувати ліквідаційну вартість підприємства; ? оцінювати вартість підприємства-боржника; ? розрахувати вартість підприємства при ліквідації.

Ключові поняття і терміни:

ліквідація підприємства;

санація;

план санації.

Структурно-логічний конспект

А

Процедура ліквідації підприємства

Акціонерні товариства ліквідовуються добровільно або примусово у разі банкрутства. Ліквідація — це свідчення невдалого управління підприємствами та їх вартістю.

Рішення про ліквідацію ухвалюють загальні збори акціонерів. Ліквідація вважається завершеною від дня внесення запису до державного реєстру (рис. 8.1).

Спеціальним органом, що призначений проводити ліквідацію суб’єктів господарюванн, є ліквідаційна комісія, яка має свій статус і тільки їй властиві повноваження (рис. 8.2). Утворюється ліквідаційна комісія і затверджується її особовий склад власником (власниками) або уповноваженим ним органом.

Ліквідаційна комісія починає свою роботу з того, що розміщує в офіційному друкованому органі публікацію про його ліквідацію, порядок і термін подання претензій кредиторами. Крім того, ліквідаційна комісія має провести роботу зі стягнення дебіторської забор-

Рис. 8.1. Порядок добровільної ліквідації підприємства

Рис. 8.1. Порядок добровільної ліквідації підприємства

Ліквідаційна комісія по завершенню своєї роботи складає ліквідаційний баланс, надає його власникові або органу, який утворив ліквідаційну комісію. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою)

За добровільної ліквідації майно розподіляється між кредиторами й акціонерами в такій черговості: перша черга

— виплати, пов’язані з ушкодженням здоров’я чи смертю; вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом; друга черга — оплата праці персоналу, винагорода авторам за використання результатів їх інтелектуальної діяльності; третя черга

— сплата податків, зборів, обов’язкових платежів; четверта черга — виплата нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями; п’ята черга — виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу; шоста черга — оплата ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

гованості підприємству, а також з виявлення претензій кредиторів і сповіщення явних (відомих) кредиторів про ліквідацію.

1) звертається до ДКЦПФР з проханням зупинити обіг акцій і скасувати реєстрацію випуску акцій

2) офіційно через засоби масової інформації повідомляє про ліквідацію (протягом 3 днів від моменту створення комісії)

3) повідомляє податкову інспекцію та органи соціального страхування про ліквідацію (ці державні органи проводять документальні перевірки для з’ясування наявності/відсутності заборгованості за податками та обов’язковими платежами) і організує зняття підприємства з обліку платника податків, зборів, обов’язкових платежів

4) проводить інвентаризацію майна

5) складає проміжний ліквідаційний баланс (він затверджується акціонерами), який містить відомості про склад майна підприємства, перелік поданих кредиторами вимог, а також результати їх розгляду

6) задовольняє вимоги кредиторів

7) у разі нестачі грошей для задоволення вимог кредиторів продає активи

8) складає ліквідаційний баланс за результатом розрахунків із кредиторами (разом зі звітом комісії затверджується акціонерами)

9) розраховується з акціонерами

10) закриває банківські рахунки

11) здає документи до державного архіву

12) здає печатку і штампи в органи внутрішніх справ

13) подає документи державному реєстратору для виключення з державного реєстру юридичних осіб

Рис. 8.2. Повноваження ліквідаційної комісії в процесі ліквідації підприємства

сьома черга — виплати за простими акціями, які підлягають викупу; восьма черга — розподіл майна між акціонерами — власниками простих акцій; дев’ята черга — задоволення всіх інших вимог.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. Якщо майна бракує, то воно розподіляється між особами, що стоять в черзі, не в повному обсязі — задовольняється лише частина зобов’язань кожної особи пропорційно до суми її вимог. Коли не вдається задовольнити вимоги кредиторів, про жодну добровільну ліквідацію мова йти не може; компанія ліквідується у процедурі банкрутства.

Б

Ліквідація в процесі банкрутства

На відміну від добровільної ліквідації ліквідатора (за потребою і ліквідаційну комісію) призначає суд. Суд також встановлює термін ліквідації, що не може перевищувати півтора роки. До ліквідатора переходять всі права органів управління банкрута, він підзвітний кредиторам, а основним обов’язком має продаж ліквідаційної маси (майно та майнові права банкрута) за найвищою ціною (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Діяльність ліквідатора в процесі банкрутства

Рис. 8.3. Діяльність ліквідатора в процесі банкрутства

За впорядкованої ліквідації майно готується до продажу і представляється на ринку впродовж розумного періоду для одержання найвищої ціни. За примусової ліквідації активи продаються швидко з огляду на обмеженість терміну ліквідаційної процедури, тому їхня вартість може бути порівняно нижчою за аналога, що реалізується триваліший час. Крім того, у банкрута, як правило, активи перебувають в поганому стані, що теж впливає на ціну. Крім того, ліквідатор має бути добре обізнаний зі станом «second-hand» ринку подібних за функціональним призначенням активів — це дозволяє йому розуміти, яке майно він може продати як активи, яке залишиться непроданим з огляду на непотрібність покупцям, а яке буде продано за ціною металобрухту, макулатури чи будівельних відходів.

План ліквідації є таблицею, в якій показано: коли, в якій спосіб і за яку ціну очікується продаж ліквідаційної маси. Також планом ліквідації можуть передбачатися пов’язані з нею витрати, які обов’язково узгоджуються з кредиторами, оскільки саме вони забезпечують фінансування

Оцінювання ліквідаційної маси проводить незалежний оцінювач, який у своїх розрахунках вартості кожного активу враховує їх низьку ліквідність і терміни продажу. Тому за результатами оцінювання доцільно уточнити план ліквідації.

Продажу майна банкрута передує оголошення про це через засоби масової інформації, щоб привернути увагу потенційних покупців. Реалізація майна відбувається на відкритих торгах, в яких за визначенням присутня конкуренція покупців, що забезпечує найкращу ціну

Проте з огляду на стан активів кредитори можуть дозволити ліквідатору інший порядок продажу. Розрахунки з кредиторами проводять відповідно до реєстру кредиторів у такій черговості: перша черга

— вимоги забезпечені заставою; оплата праці і соціальні платежі найманого персоналу; витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство та роботою ліквідатора; друга черга — вимоги, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров’ю персоналу; третя черга

— сплата податків, зборів, обов’язкових платежів; четверта черга — вимоги кредиторів, не забезпечені заставою; п’ята черга — задоволення всіх інших вимог.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої черги

Якщо майна бракує, воно розподіляється між особами, що стоять у черзі, не в повному обсязі — задовольняється лише частина зобов’язань, але кожної особи, пропорційно до суми її вимог. У цьому разі вимоги кредиторів наступних черг не задовольняються.

Як за добровільної, так і за примусової ліквідації складається ліквідаційний баланс

Його відмінністю від звичайного балансу є те, що він: складається не на кінець кварталу, а на момент початку (закінчення) ліквідаційної процедури; у разі його складання на початок ліквідації він містить відомості про переоцінені активи та пред’явлені кредиторами борги; за результатом розпродажу майна активи можуть не відповідати пасивам.

Якщо ліквідується компанія, то мають ліквідовуватися й емітовані нею цінні папери. А для цього спершу слід зупинити їх обіг, а потім вилучити із депозитарної системи.

В

Зупинення обігу і скасування реєстрації випуску акцій

Одне із завдань ліквідаційної комісії (ліквідатора) полягає в організації припинення обігу акцій та скасуванні реєстрації їх випуску. Для його виконання протягом 7 робочих днів після ухвалення рішення про ліквідацію ліквідаційна комісія направляє до ДКЦПФР комплект документів, необхідних для зупинення обігу акцій та скасування реєстрації їх випуску за ліквідації акціонерного товариства.

ДКЦПФР видає розпорядження про зупинку обігу, надсилає його реєстратору (депозитарію), через який проводяться угоди, друкує інформацію в одному зі своїх офіційних видань. Ці процедури тривають упродовж місяця. Починаючи від дати відповідної публікації реєстр акціонерів закривається, цивільно-правові угоди з акціями припиняються. Друге звернення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до ДКЦПФР відбувається протягом 7 робочих днів від дати затвердження акціонерами (судом) її звіту та ліквідаційного балансу.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 4. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 5. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 4. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 3. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 2. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 2. Тема 4 СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)