Posibniki.com.ua Мікроекономіка Управління вартістю підприємства Частина 2. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 2. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


— 24 %. Середньозважена вартість капіталу —15 %. Інвестований капітал в перший рік сягає 1500 грн, у другій — 1600 грн, у третій — 1200 грн. Зменшення інвестованого капіталу в третьому році відбулося за рахунок продажу непрофільного бізнесу.

Завдання 5.3. Пропонується інвестиційний проект з освоєння нової продукції. Проект передбачає придбання спеціального низьколіквідного технологічного обладнання ціною у 50 тис. грн. У бізнес-плані проекту передбачено три сценарії — оптимістичний, песимістичний і найбільш реалістичний. Якщо буде виконуватися оптимістичний сценарій, то величина чистого дисконтованого доходу проекту NPV опт виявиться рівною 300 000 грн. Імовірність

здійснення цього сценарію р опт = 0,2. Найбільш імовірний (з імовірністю р нр = 0,5) сценарій розвитку проекту забезпечить його чисту поточну вартість NPV нр у розмірі 180 000 грн. За песимістичного сценарію проекту він характеризуватиме негативним чистим дисконтованим доходом NPV пес величиною в 55 000 грн. Імовірність р пес цього сценарію — 0,3. Термін, до завершення якого стане очевидно, який зі сценаріїв проекту фактично здійснюється, дорівнює трьом місяцям. На цей термін (Т опц ) також укладається угода, згідно з якоюністю р нр = 0,5) сценарій розвитку проекту забезпечить його чисту поточну вартість NPV нр у розмірі 180 000 грн. За песимістичного сценарію проекту він характеризуватиме негативним чистим дисконтованим доходом NPV пес величиною в 55 000 грн. Імовірність р пес цього сценарію — 0,3. Термін, до завершення якого стане очевидно, який зі сценаріїв проекту фактично здійснюється, дорівнює трьом місяцям. На цей термін (Т опц ) також укладається угода, згідно з якоюздійснення цього сценарію р опт = 0,2. Найбільш імовірний (з імовірністю р нр = 0,5) сценарій розвитку проекту забезпечить його чисту поточну вартість NPV нр у розмірі 180 000 грн. За песимістичного сценарію проекту він характеризуватиме негативним чистим дисконтованим доходом NPV пес величиною в 55 000 грн. Імовірність р пес цього сценарію — 0,3. Термін, до завершення якого стане очевидно, який зі сценаріїв проекту фактично здійснюється, дорівнює трьом місяцям. На цей термін (Т опц ) також укладається угода, згідно з якою

Рекомендована місячна безризикова ставка — 1 %.

Чи слід придбати описаний реальний опціон, і якщо так, то наскільки цей опціон може підвищити середню очікувану чисту поточну вартість інвестиційного проекту?

Завдання 5.4. Показати, що для інвестора, який залучається як співзасновник на 45 % (d naк ) статутного капіталу в дочірню компанію, створювану для реалізації інноваційного проекту, його капіталовкладення є ефективними, коли відомо, що:

— цей інвестор зазвичай вкладає кошти на три роки;

— грошові потоки за інноваційним проектом підприємства очікуються на рівні: стартові інвестиції — 3 000000 грн; 1-й рік

— 50 000 грн; 2-й рік — 200 000 грн; 3-й рік — 2 000 000 грн; 4-й рік — 4 000 000 грн; 5-й рік — 3 500 000 грн;

— прийнятна ставка дисконту з урахуванням премії за ризики освоюваного бізнесу становить 0,3. Інвестор не розраховує на дивіденди від заснованої компанії. Він планує отримати свій єдиний дохід від перепродажу купованого пакета акцій.

Завдання 5.5. Підприємство розглядає варіанти залучення коштів на суму 200 000 грн.

Перший варіант: випуск облігацій на суму 100 000 грн під 10 % річних і звичайних акцій номінальною вартістю 1 грн. Другий варіант: випуск облігацій на суму 20 000 грн під 10 % річних та звичайних акцій номінальною вартістю 1 грн. Прибуток до виплати податків, відсотків і дивідендів прогнозується на рівні: 1

рік = 40 000 грн; 2 рік = 60 000 грн; 3 рік = 80 000 грн. Ставка податку на прибуток — 30 %. На який дивіденд на акцію можуть розраховувати акціонери за наведених варіантів емісії?

Завдання 5.6. Капітал підприємств характеризують такі дані (грн): рік = 40 000 грн; 2 рік = 60 000 грн; 3 рік = 80 000 грн. Ставка податку на прибуток — 30 %. На який дивіденд на акцію можуть розраховувати акціонери за наведених варіантів емісії?

Завдання 5.6. Капітал підприємств характеризують такі дані (грн):

Капітал Підприємство А Підприємство Б
Звичайні акції (номінальна вартість 1 акції 1 грн) 50 000 20 000
Облігації під 10 % річних 20 000 50 000

третя особа зобов’язується придбати для проекту спеціальне технологічне обладнання за ціною 40 000 грн (це ціна виконання опціону, вона ж — виручка В опц від виконання реального опціону). В обмін на зобов’язання на першу вимогу придбати зазначене обладнання назване третя особа отримує можливість платити за поставлену йому іншу продукцію фірми — ініціатора проекту на 1000 грн на місяць менше, ніж належало б за її відповідні обсяги при розрахунку за ринковими цінами. У перші три місяці за проектом плануються такі грошові потоки: 50 000 грн; 15 000 грн; 5000 грн.

Очікуваний прибуток до сплати податків і відсотків передба

чається у розмірі: 1 рік = 100 000 грн, 2 рік = 60 000 грн, 3 рік = = 30 000 грн Ставка податку на прибуток — 30 %. Розрахувати прибуток після сплати відсотків і визначити його розмір за умов 15 % за облігаціями.

Завдання 5.7. Розрахувати термін окупності проекту «Зірка», що вимагає витрат у сумі 850 млн грн і забезпечує доходи: у перший рік — 85 млн грн, у другий — 300 млн грн, у третій — 400 млн грн, у четвертий — 500 млн грн, у п’ятий рік — 600 млн грн; ставка дисконту — 12 %.

Завдання 5.8. Кредитна політика банку «Інвест» обмежує термін повернення кредиту. Кредит надається для фінансування інвестиційних проектів, пов’язаних з індустрією будівельних матеріалів, трьома роками. Визначити, чи буде виданий кредит на будівництво цегельного заводу вартістю 1300 млн грн, якщо потік доходів становить 500 млн грн щорічно, ставка дисконту — 8 %.

Завдання 5.9. Розрахувати ставку прибутковості проекту «Схід» вартістю 1400 млн грн, якщо у перший рік експлуатації він принесе збиток у сумі 200 млн грн, у наступні п’ять років щорічний дохід становитиме 350 млн грн; ставка дисконту — 6 %.

Завдання 5.10. Розрахувати термін окупності будівництва магазину, якщо капіталовкладення (впродовж року) становили 2 млн грн, а річний дохід (за щомісячних надходжень виручки) 0,8 млн грн. Ставка порівняння дорівнює 12 %.

Завдання 5.11. Якому проекту слід віддати перевагу інвестору? Витрати за проектом «Омега» — 800 млн грн; доходи: у перший рік — 200 млн грн, у другий — 350 млн грн, у третій

— 400 млн грн, у четвертий рік — 500 млн грн; ставка дисконту — 11 %. Витрати за проектом «Альфа» — 2100 млн грн, доходи впродовж п’яти років — щорічно 600 млн грн; ставка дисконту — 8 %.

Завдання 5.12. Розрахувати модифіковану ставку прибутковості проекту «Антей» вартістю 2000 млн грн, що забезпечує впродовж семи років щорічний дохід у 400 млн грн. Інвестиції здійснюються протягом трьох років і становитимуть за роками відповідно: 30, 50 і 20 % вартості проекту. Банк пропонує 6 % річних за строковими вкладами тривалістю дванадцять місяців.

Завдання 5.13. Розрахувати ставку прибутковості фінансового менеджменту за проектом «Таймир», витрати за яким упродовж двох років становитимуть 3600 млн грн. Витрати за роками розподілено рівномірно. Потік доходів за проектом: у перший рік — 600 млн грн, у другий — 1000 млн грн, у третій

— 1500 млн грн, у четвертий рік — 2000 млн грн; прибутко-= 30 000 грн Ставка податку на прибуток — 30 %. Розрахувати прибуток після сплати відсотків і визначити його розмір за умов 15 % за облігаціями.

Завдання 5.7. Розрахувати термін окупності проекту «Зірка», що вимагає витрат у сумі 850 млн грн і забезпечує доходи: у перший рік — 85 млн грн, у другий — 300 млн грн, у третій — 400 млн грн, у четвертий — 500 млн грн, у п’ятий рік — 600 млн грн; ставка дисконту — 12 %.

Завдання 5.8. Кредитна політика банку «Інвест» обмежує термін повернення кредиту. Кредит надається для фінансування інвестиційних проектів, пов’язаних з індустрією будівельних матеріалів, трьома роками. Визначити, чи буде виданий кредит на будівництво цегельного заводу вартістю 1300 млн грн, якщо потік доходів становить 500 млн грн щорічно, ставка дисконту — 8 %.

Завдання 5.9. Розрахувати ставку прибутковості проекту «Схід» вартістю 1400 млн грн, якщо у перший рік експлуатації він принесе збиток у сумі 200 млн грн, у наступні п’ять років щорічний дохід становитиме 350 млн грн; ставка дисконту — 6 %.

Завдання 5.10. Розрахувати термін окупності будівництва магазину, якщо капіталовкладення (впродовж року) становили 2 млн грн, а річний дохід (за щомісячних надходжень виручки) 0,8 млн грн. Ставка порівняння дорівнює 12 %.

Завдання 5.11. Якому проекту слід віддати перевагу інвестору? Витрати за проектом «Омега» — 800 млн грн; доходи: у перший рік — 200 млн грн, у другий — 350 млн грн, у третій

— 400 млн грн, у четвертий рік — 500 млн грн; ставка дисконту — 11 %. Витрати за проектом «Альфа» — 2100 млн грн, доходи впродовж п’яти років — щорічно 600 млн грн; ставка дисконту — 8 %.

Завдання 5.12. Розрахувати модифіковану ставку прибутковості проекту «Антей» вартістю 2000 млн грн, що забезпечує впродовж семи років щорічний дохід у 400 млн грн. Інвестиції здійснюються протягом трьох років і становитимуть за роками відповідно: 30, 50 і 20 % вартості проекту. Банк пропонує 6 % річних за строковими вкладами тривалістю дванадцять місяців.

Завдання 5.13. Розрахувати ставку прибутковості фінансового менеджменту за проектом «Таймир», витрати за яким упродовж двох років становитимуть 3600 млн грн. Витрати за роками розподілено рівномірно. Потік доходів за проектом: у перший рік — 600 млн грн, у другий — 1000 млн грн, у третій

— 1500 млн грн, у четвертий рік — 2000 млн грн; прибутко-чається у розмірі: 1 рік = 100 000 грн, 2 рік = 60 000 грн, 3 рік = = 30 000 грн Ставка податку на прибуток — 30 %. Розрахувати прибуток після сплати відсотків і визначити його розмір за умов 15 % за облігаціями.

Завдання 5.7. Розрахувати термін окупності проекту «Зірка», що вимагає витрат у сумі 850 млн грн і забезпечує доходи: у перший рік — 85 млн грн, у другий — 300 млн грн, у третій — 400 млн грн, у четвертий — 500 млн грн, у п’ятий рік — 600 млн грн; ставка дисконту — 12 %.

Завдання 5.8. Кредитна політика банку «Інвест» обмежує термін повернення кредиту. Кредит надається для фінансування інвестиційних проектів, пов’язаних з індустрією будівельних матеріалів, трьома роками. Визначити, чи буде виданий кредит на будівництво цегельного заводу вартістю 1300 млн грн, якщо потік доходів становить 500 млн грн щорічно, ставка дисконту — 8 %.

Завдання 5.9. Розрахувати ставку прибутковості проекту «Схід» вартістю 1400 млн грн, якщо у перший рік експлуатації він принесе збиток у сумі 200 млн грн, у наступні п’ять років щорічний дохід становитиме 350 млн грн; ставка дисконту — 6 %.

Завдання 5.10. Розрахувати термін окупності будівництва магазину, якщо капіталовкладення (впродовж року) становили 2 млн грн, а річний дохід (за щомісячних надходжень виручки) 0,8 млн грн. Ставка порівняння дорівнює 12 %.

Завдання 5.11. Якому проекту слід віддати перевагу інвестору? Витрати за проектом «Омега» — 800 млн грн; доходи: у перший рік — 200 млн грн, у другий — 350 млн грн, у третій

— 400 млн грн, у четвертий рік — 500 млн грн; ставка дисконту — 11 %. Витрати за проектом «Альфа» — 2100 млн грн, доходи впродовж п’яти років — щорічно 600 млн грн; ставка дисконту — 8 %.

Завдання 5.12. Розрахувати модифіковану ставку прибутковості проекту «Антей» вартістю 2000 млн грн, що забезпечує впродовж семи років щорічний дохід у 400 млн грн. Інвестиції здійснюються протягом трьох років і становитимуть за роками відповідно: 30, 50 і 20 % вартості проекту. Банк пропонує 6 % річних за строковими вкладами тривалістю дванадцять місяців.

Завдання 5.13. Розрахувати ставку прибутковості фінансового менеджменту за проектом «Таймир», витрати за яким упродовж двох років становитимуть 3600 млн грн. Витрати за роками розподілено рівномірно. Потік доходів за проектом: у перший рік — 600 млн грн, у другий — 1000 млн грн, у третій

— 1500 млн грн, у четвертий рік — 2000 млн грн; прибутко-

Завдання 5.(готель), яка 10 років (виплати наприкінці року). Ці надходження він планує вкласти в активні операції під 12 % річних. Яку ціну, має інвестор заплатити за готель, щоб забезпечити собі 12-відсотковий рівень доходу? Чи буде готель придбаний ним за

14. Інвестор має намір придбати нерухомість приноситиме йому 1 млн грн щорічно впродовж 5,5 млн грн?

Завдання 5.15. Розрахувати ефективність реалізації інвестиційного проекту (або всіх можливих показників оцінювання його ефективності) будівництва цеху з виробництва мінеральної води, якщо передбачувані інвестиції становлять 2 млн грн, а очікувані надходження впродовж 5 років, відповідно, дорівнюватимуть 0,3; 0,5, 1,0, 1,2; 1,3 млн грн. Ставка порівняння за проектом — 15 %.

КЕЙСОВІ ЗАВДАННЯ

5.1. Інвестиційний бюджет

Компанія має шість різних можливостей вкласти гроші. Кожна з можливостей вимагає певних інвестицій упродовж кількох років (у таблиці негативні значення) і після певного терміну приносить прибуток (позитивні числа в таблиці).

Таблиця 5.1

Фінансові потоки, тис. грн на рік

Роки

Проект АПроект БПроект ВПроект ГПроект ДПроект Е

1–500–900–1200–700–2000–1800

2–600–600–1000–500600–1500

3 –1600 610 –500 –2000 600 –1000
4 1200 400 –500 –1000 600 –1000
5 1400 500 2500 –1500 600 3500
1600 950 2500 8000 600 3500

6

вість дванадцятимісячного термінового вкладу в банку — 5 % річних. Прибутковість за проектами, вже здійсненими інвестором, фактично становила в середньому 15 %, зміна інвестиційного клімату в найближчі роки знизить прибутковість на 3 відсоткові пункти.

Компанія хоче вкласти капітал в ті проекти, які максимізують сумарну для всіх проектів чисту приведену вартість у розрахунку на шість років за ставки дисконту 5 % річних. Компанія має інвестиційний бюджет, який не має бути перевищено для кожного b. Уявіть собі, що умови фінансування змінилися, і тепер можна фінансувати будь-який проект або повністю, або на 50 %, або бути в C; принаймні 50 % від суми, вкладеної в проекти A, B, C, має бути в А і в C; у проект B має бути вкладено не більше 35 % капіталу, вкладеного в проекти A, B, C, але не менше 25 % усієї суми; щорічне зростання капіталу не має бути меншим за 5 %. a. Як розподілити вкладання, щоб максимізувати щорічний дохід? b. Чи є проект, в який не варто вкладати капітал? Що треба змінити, щоб внесок у цей проект став вигідним? c. Припустимо, інвестор воліє збільшити щорічний дохід, пом’якшуючи обмеження на капітал, вкладений у C або на зростання капіталу. Що варто вибрати?

року, а саме: на перший рік не більш як 4,5 млн грн інвестицій, на другий рік — не більш як 2,5 млн грн, на третій рік — 2,2 млн грн, далі компанія повинна мати позитивний грошовий потік з певного проекту.

Передбачається, що будь-який проект фінансується або повністю, або не фінансується зовсім. a. Оберіть проекти, які слід фінансувати. не фінансувати зовсім. Як зміниться максимальна сумарна чиста приведена вартість? c. Проаналізуйте, як залежить результат у варіантах (a) і (b) від ставки дисконту (порівняйте відповіді за ставкою 0 %, 5 %, 10 % і 15 %).

5.2. Консервативний інвестор

Консервативний інвестор розглядає для вкладання 50 000 грн три проекти: A, B, C і фонд D. Дохід за рік дорівнював би 8 % для проекту A, 0 %

— для B, 4 % — для C і 10 % — для D. Проекти A, B, C забезпечують також зростання капіталу на 1 %, 15 % і 5 % відповідно. Після обговорення питання з фінансовим радником і оцінювання ризиків інвестор вимагає, щоб: не менше 40 % від суми, вкладеної в проекти A, B, C, має

5.3. Кейс ПАТ «Лео»

ПАТ «Лео» розглядає питання про вихід на новий ринок. Був розроблений новий продукт, витрати на який становили 5 млн грн, і наразі він готовий до виробництва. Ринок цього продукту

Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Обсяг продажу, млн грн 30 36 40 48 60

По завершенні 5-го року, як очікується, обсяг продажу стабілізується на рівні 5-го року.

Ви володієте інформацією про те, що:

• розмір прибутку від операцій з продажу на новому ринку, ймовірно, буде постійним і становитиме 20 % від суми продажу;

• ставка податку на прибуток — 25 %;

• інвестиції в заміну основних засобів будуть дорівнювати сумі щорічних амортизаційних відрахувань;

• інвестиції в додаткові основні засоби упродовж наступних п’яти років становитимуть 15 % від зростання обсягу продажу;

• інвестиції в додатковий робочий капітал упродовж наступних п’яти років дорівнюватимуть 10 % від зростання обсягу продажу.

Витрати підприємства на фінансування становитимуть 12 %. Новий ринок вважається більш ризикованим, ніж ринки, на яких уже присутнє це підприємство.

Завдання: за допомогою методу ААВ (аналізу акціонерної вартості) необхідно визначити, який вплив справить вихід на новий ринок на акціонерну вартість.

5.4. Кейс ПАТ «Акваріус»

ПАТ «Акваріус» оцінює свої майбутні вільні потоки грошових коштів на майбутній плановий п’ятирічний період:

Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Вільні потоки грошових коштів, млн грн 35 38 45 49 53

Завдання: як можна перевірити точність цих показників? Які внутрішні та зовнішні джерела інформації можна використати, щоб визначити реалістичність цих показників?

5.5. Кейс ПАТ «Аквамаркет»

ПАТ «Аквамаркет» складено баланс і звіт про фінансові результати станом на кінець третього року комерційної діяльності.

розвивається, попередні оцінки майбутнього обсягу продажу нової продукції, за даними маркетингового відділу, такі.

БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ НА КІНЕЦЬ ТРЕТЬОГО РОКУ (СКОРОЧЕНО)

Актив млн грн Пасив млн грн
Позаоборотні активи Капітал і резерви

Акціонерний капітал

Устаткування та обладнання80,0

80,0

Транспортні засоби 18,6 Резерви 36,5
Короткострокові інвестиції 9,0 Усього за розділом 116,5
Нематеріальні активи (гудвіл) 40,0 Довгострокові зобов’язання
Усього за розділом 147,6 Позиковий капітал 80,0
Оборотні активи Усього за розділом 80,0
Товарні запаси 45,8 Короткострокові зобов’язання

Кредиторська заборгованість

Дебіторські заборгованість64,6

40,0

Готівкові кошти 1,0 Заборгованість за дивідендами 22,5
Усього за розділом 111,4 Усього за розділом 62,5
Баланс 259,0 Баланс 259,0

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виручка від реалізованої продукції (без ПДВ) 231,5
Собівартість реалізованої продукції 143,2
Валовий дохід 88,3
Оплата праці 33,5
Амортизація устаткування 14,8
Амортизація нематеріальних активів 10,0
Витрати на НДДКР 40,0
Резерв покриття сумнівних боргів 10,5
Операційний збиток 20,5
Дохід від інвестицій 0,6
Операційний збиток з урахуванням доходу від інвестицій 19,9
Відсотки до сплати 0,8
Звичайний збиток до сплати податків 20,7
Витрати на реструктуризацію 6,0
Прибуток до оподаткування (26,7)
Податок на прибуток
Збиток після сплати податку (26,7)

У результаті аналізу документів, які послугували підставою для складання звітів, було виявлено, що:

1. Гудвіл був сформований у перший рік комерційної діяльності в результаті купівлі наявного підприємства. Витрати становили 70,0 млн грн, і ця сума підлягає списанню протягом семирічного періоду (починаючи з першого року діяльності підприємства).

2. Витрати на НДДКР пов’язані з розробленням нової продукції у попередньому році. Ці витрати підлягають списанню упродовж двох років (починаючи з попереднього року). Утім це стриманий підхід, а витрати, як очікується, будуть чинними впродовж 16 років.

3. Суму на резервування сумнівних боргів було сформовано у цьому році, і передбачуваний резерв є дуже великим. Більш реалістичним показником резервування є сума 4 млн грн.

4. Витрати на реструктуризацію було понесено на початку року і, як очікується, будуть приносити вигоду впродовж необмеженого періоду.

5. Ставка прибутку, яку вимагають інвестори, — 8 %.

Завдання: Розрахуйте ЕДВ (EVA) для третього року його комерційної діяльності.

5.6. Кейс Comdisco Inc.

Ефективність управління процесом залучення капіталу при вирішенні завдань фінансування

Завдяки ефективному управлінню ланцюжком дій із залучення капіталу компанія може досягти трьох цілей, а саме: знайти високоякісних інвесторів (з надійною репутацією, перевіреними інвестиційними здібностями і довгостроковим баченням), подруге, забезпечити мінімальну вартість залучення капіталу; потретє, залучити необхідне фінансування в максимально короткі терміни.

Дії із залучення капіталу можна розділити на три групи: регулярний сервіс, робота зі скаргами інвесторів і розроблення нових продуктів. У першу групу входять усі ті види діяльності, які компанія здійснює на регулярній основі, особливо після IPO, такі як забезпечення інформацією інвесторів та аналітиків і публікація квартальних звітів. Робота зі скаргами включає все, що пов’язано з належним вирішенням скарг інвесторів. Ця робота дуже важлива, оскільки ігнорування скарг і претензій інвесторів може призвести до вельми згубних наслідків і вилитися в різке падіння ціни акцій на ринку. Розроблення нових продуктів охоплює зусилля зі створення нових фінансових продуктів й інстру-

У 1991 році Comdisco Inc., Чиказька лізингова компанія із сектору високих технологій поставила перед собою мету знизити вартість капіталу. Першим кроком у цьому процесі став аналіз поточної ситуації на ринку капіталу. На той момент ринок для постачальників фінансових послуг був вельми слабким через обвали на ринку нерухомості, кризи на Близькому Сході і загального економічного спаду. Банківський борг класу А торгувався на 400

—500 базисних пунктів вище за відповідні казначейські цінні папери. Від вересня 1990 року до квітня 1991-го було укладено шість угод з паперами емітентів із сектору фінансових послуг нижче класу А, із середнім кредитним спредом до казначейських паперів у 240 базисних пунктів.

Наступним кроком було визначення найбільш відповідного для такого ринку фінансового продукту. Comdisco виявила, що вона може знизити вартість капіталу рефінансуванням свого короткострокового боргу через випуск середньострокових боргових зобов’язань. Тепер залишалося вирішити, які способи розміщення дозволять компанії отримати справедливу ціну за старші облігації, враховуючи млявість публічного ринку. На щастя, Comdisco знайшла приватний ринок, який дав їй більш справедливу оцінку. Щоб гарантувати успішне розміщення, керівництву компанії потрібно було знайти максимально ефективний спосіб комунікації з інвесторами. Враховуючи переважний негативний клімат для емітентів із сектору фінансових послуг, був потрібен особистий, прямий та інтерактивний підхід, що дозволяє розсіяти основні сумніви інвесторів. Найдоцільнішим форматом було визнано формат презентацій, який давав потенційним інвесторам можливість ретельно вивчити лізинговий портфель компанії.

Зусилля Comdisco не було змарновано: приватне розміщення три-, чотири- і п’ятирічних облігацій було добре сприйнято інвесторами. Компанія розмістила старші облігації на $ 100 млн серед восьми провідних інвесторів із кредитним спредом до відповідних казначейських середньострокових облігацій у 160, 165 і 170 базисних пунктів. Троє з восьми інвесторів, на частку яких припало $ 65 млн, були великими інститутами з репутацією обачних і досвідчених кредиторів у секторі фінансових послуг. І, нарешті, Comdisco потрібно було рефінансувати попередній борг. Успішно здійснивши приватне розміщення, компанія повернулася на публічний ринок. Довіра, надана їй приватним ринком, забезпечила компанії переваги в залученні капіталу. Невдовзі вона успішно провела рефінансування зі спредами

ментів, призначених для задоволення мінливих потреб компанії та інвесторів.

Бренд, сервіс і процес залучення капіталу мають не лише створювати вартість для інвесторів і зовнішніх клієнтів, а й слугувати фундаментом, на якому будується діяльність внутрішніх клієнтів — співробітників компанії. Маркетологами компанії повинні бути її люди. Щоб це відбулося, потрібно уникати вузької функціональної орієнтації і зробити створення акціонерної вартості головною метою кожного.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 4. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 2. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 3. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 4. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)