Posibniki.com.uaМакроекономікаБюджетно-податкова політика11.4. Бюджетна безпека: поняття, чинники та основні індикатори


< Попередня  Змiст  Наступна >

11.4. Бюджетна безпека: поняття, чинники та основні індикатори


На сучасному етапі економічного розвитку України досить актуальною є проблема бюджетної безпеки, необхідність вивчення підходів до її оцінки, з’ясування її основних індикаторів та чинників, що впливають на неї (табл. 11.6, 11.7).

Таблиця 11.6

ОСНОВНІ ГРУПИ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ

НА БЮДЖЕТНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Організаційно-правовіФінансово-економічні
• Чинна правова база, рівень професіоналізму і ретельність розроблення бюджету, ступінь деталізації та прозорості бюджету під час формування • Надання пріоритетності певній бюджетній класифікації • Ступінь досконалості системи бухгалтерського обліку виконання бюджету й кошторисів витрат бюджетних установ • Своєчасність прийняття рішень щодо бюджетно-податкового регулювання • Характер касового виконання бюджету • Ступінь узгодження фінансово-економічних інтересів різних верств населення • Величина бюджету • Ступінь збалансованості бюджету • Масштаби бюджетного фінансування • Наявність чи брак бюджетних резервів • Чисельність податкових пільг, що впливають на формування доходів бюджету • Надання відстрочення за платежами до державного й місцевого бюджетів

Бюджетна безпека є складовою економічної безпеки країни і характеризує стан держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів [16; 67].

Таблиця 11.7

ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ

ТА ІНДИКАТОРИ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ

ЧинникПоказникиІндикатори

Величина бюджету • Обсяг доходів бюджету • Обсяг видатків бюджету • Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет • Питома вага доходів бюджету у зведеному балансі фінансових ресурсів У країнах середнього рівня розвитку частка перерозподілу ВВП через бюджет становить 35—37 %, у високорозвинутих країнах — 45 % і більше
Ступінь збалансованості бюджету • Розмір дефіциту, бездефіцитність чи розмір профіциту бюджету • Розмір прихованого дефіциту бюджету (з урахуванням соціальних зобов’язань держави тощо) • Рівень монетизації бюджетного дефіциту (питома вага емісійних джерел його покриття) тощо Рівень бюджетної безпеки обернено пропорційний рівню бюджетного дефіциту. За даними міжнародної статистики, допустима величина бюджетного дефіциту в індустріально розвинутих країнах коливається в межах 3—4 % ВВП
Масштаби бюджетного фінансування • Обсяги бюджетного фінансування Ступінь бюджетної безпеки обернено пропорційний рівню обсягів бюджетного фінансування

В Україні в Основних напрямах бюджетної політики на 2001—2004 рр. встановлюється: 1) перерозподіл ВВП через зведений бюджет не повинен перевищувати 30 % (без урахування Пенсійного фонду України) на 2001—2002 рр.; 23 %

— на 2003 р.; 38 % (з урахуванням всіх соціальних фондів) — на 2004 р.; 2) проголошення політики бездефіцитності бюджету (на 2003 р. за загальним фондом); дефіцит має не перевищувати 0,5 % ВВП — на 2003—2004 рр.; 3) обсяг державних централізованих капітальних вкладень на рівні не менш як 1 % доходів Державного бюджету України за пріоритетними напрямами — на 2001

— 2002 рр.; не більш як за попередній бюджетний рік — на 2003— 2004 рр.

Зауважимо, що за результатами виконання бюджету України за 2003 р. доходи зведеного бюджету становили близько 75,16 млрд грн, рівень виконання дохідної частини бюджету — 99,2 %. Видатки зведеного бюджету становили близько 75,7 млрд грн, рівень виконання видаткової частини бюджету — 94,1 %. Дефіцит бюджету за 2003 р. становив близько 489,9 млн грн (0,2 % ВВП), тимчасом як у 2002 р. бюджет був зведений з профіцитом у 1,6 млрд грн (0,8 % ВВП).

Політичні чинники, насамперед вибори Президента України в 2004 р., зумовили найвищий після 1997 р. дефіцит бюджету за 2004 р., що, за оцінками нового уряду, становив 32 млрд грн.

Отже, проблема збалансованості бюджету України в 2005 р. стала одним з пріоритетних завдань нового уряду поряд із завданням підвищення його соціальної спрямованості, що й обумовило прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”» (табл. 11.8 та дод. 17, 18).

Таблиця 11.8

ЗМІНИ В ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ-2005, тис. грн

Бюджет-2005 уряду В. Ф. Януковича Бюджет-2005 зі змінами уряду Ю. В. Тимошенко
Доходи86 516 916,9Доходи106 135 385,4
Видатки95 503 259,2Видатки114 080 879,8
Граничний дефіцит бюджету 8 569 831,9 Граничний дефіцит бюджету 7 053 336,0
Надходження від приватизації державного майна * 5 023 891,1 Надходження від приватизації державного майна * 6 985 309,7

* Надходження від приватизації є тимчасовим джерелом фінансування дефіциту бюджету.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
11.6. Державний борг: поняття, класифікація та методи управління
11.7. Бюджетні та макроекономічні ефекти впливу державного боргу
11.8. Зовнішня заборгованість держави: сутність та управління в умовах боргової кризи
11.9. Боргова політика в Україні: етапи, пріоритети та особливості
11.10. Боргова безпека: сутність і стандартні індикатори заборгованості
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki