Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський нагляд7.2. Використання такого заходу впливу, як письмове застереження; 7.3. Укладення письмової угоди з банком


< Попередня  Змiст  Наступна >

7.2. Використання такого заходу впливу, як письмове застереження; 7.3. Укладення письмової угоди з банком


7.2. Використання такого заходу впливу, як письмове застереження

 

У разі потреби висування до банку вимоги щодо усунення порушення банківського законодавства, нормативноправових актів Національного банку НБУ застосовує до банку письмове застереження, у якому висловлює банку своє занепокоєння станом його справ, указує на допущені порушення з метою їх усунення та конкретні заходи, яких йому необхідно вжити для уникнення ризикової або неправильної банківської практики, запобігання порушенням нормативноправових актів із банківської діяльності, установлює строки їх усунення.

Письмове застереження застосовується самостійними структурними підрозділами центрального апарату Національного банку, що мають згідно з покладеними на них функціями контролювати діяльність банків, а також територіальними управліннями Національного банку. Про застосування іншими структурними підрозділами Національного банку (крім банківського нагляду) письмового застереження має повідомлятися відповідний структурний підрозділ банківського нагляду Національного банку для його інформованості щодо діяльності банку в цілому.

Якщо банк допустив порушення, для усунення якого потрібно більше ніж два місяці, то письмове застереження до банку не застосовується. У цьому разі до банку має застосовуватися інший захід впливу, зокрема укладення письмової угоди з банком.

 

7.3. Укладення письмової угоди з банком

 

Письмова угода як захід впливу укладається з банком, що допустив порушення, які впливають на його фінансовий стан, та за умови, що банк має прийнятний план заходів для розв’язання виявлених проблем. У письмовій угоді банк письмово визнає свої недоліки в роботі та допущені порушення й подає перелік обґрунтованих заходів, яких банк зобов’язується вжити для усунення порушень, запобігання їм у подальшому, поліпшення фінансового стану тощо із зазначенням строків їх виконання.

Прийняті банком у письмовій угоді зобов’язання мають охоплювати конкретні заходи, спрямовані на поліпшення його фінансового стану або усунення виявлених порушень, а також запобіжні заходи щодо недопущення порушень у майбутньому, зокрема таке:

  • • складання та виконання бізнесплану або програми розвитку
  • капітальної бази банку або програми фінансового оздоровлення ; •
  • розроблення та запровадження положень щодо поліпшення практики кредитування;
  • • зобов’язання щодо проведення зовнішнього аудиту фінансового стану банку;
  • • прийняття рішення про тимчасове обмеження на збільшення активів банку;
  • • прийняття рішення про обмеження розміру кредитів, що надаються пов’язаним особам (інсайдерам) банку;
  • • прийняття рішення щодо тимчасового зниження розміру процентів за депозитами, що залучаються;
  • • тимчасове припинення виплати дивідендів;
  • • прийняття рішення про обмеження розміру суми, яку банк може виплачувати своїм працівникам у формі заробітної плати та премій;
  • • реорганізація банку.

Укладення письмової угоди здійснюється за ініціативою банку, який розробив прийнятний план заходів щодо усунення проблем у його діяльності (виявлених Національним банком чи безпосередньо банком) та звернувся до Національного банку з проектом письмової угоди щодо усунення порушень.

У письмовій угоді з боку Національного банку має обумовлюватися порядок контролю за виконанням зобов’язань банку та порядок і форми надання банком додаткової інформації, потрібної для контролю за виконанням узятих ним зобов’язань.

Контроль за виконанням банком зобов’язань за письмовою угодою здійснюється відповідним територіальним управлінням (структурним підрозділом центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) шляхом аналізу звітів банку, проведення спільних нарад чи перевірок.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
7.5. Видача Національним банком розпоряджень
7.6. Запровадження тимчасової адміністрації в банках
7.7. Вимоги до програми санації банку
7.8. Ліквідація банків
7.9. Особливості відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki