Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський нагляд7.4. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку


< Попередня  Змiст  Наступна >

7.4. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку


Комісія Національного банку з метою оздоровлення банку має право ухвалити рішення про потребу скликання спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення для тих банків, які отримали за результатами інспекційної перевірки загальну рейтингову оцінку «4» за системою CAMELS або є недокапіталізованими чи значно недокапіталізованими та отримали за результатами інспекційної перевірки загальну рейтингову оцінку «3» за системою CAMELS.

Комісія Національного банку має право ухвалити рішення про скликання загальних зборів учасників банку, якщо фінансове оздоровлення банку потребує залучення додаткових коштів акціонерів (учасників, інвесторів) для реструктуризації капіталу банку та (або) зобов’язань банку, або в разі потреби розроблення плану реорганізації банку шляхом злиття або приєднання — якщо банк є недокапіталізованим або значно недокапіталізованим і не надав у встановленому порядку програму капіталізації банку.

Після схвалення програми фінансового оздоровлення Комісією Національного банку з банком укладається письмова угода на строк до дванадцяти місяців (до вісімнадцяти місяців, якщо нагляд за діяльністю банку безпосередньо здійснює структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату). За наявності обґрунтованих підстав для успішного завершення фінансового оздоровлення банку цей строк може бути продовжений Правлінням Національного банку ще на шість місяців.

Контроль за виконанням банком програми фінансового оздоровлення (плану реорганізації) здійснюється територіальним управлінням Національного банку (структурним підрозділом банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком).

До закінчення строку дії програми фінансового оздоровлення та (або) для ухвалення рішення про продовження її дії (дії письмової угоди) в обов’язковому порядку відповідний підрозділ банківського нагляду Національного банку має здійснити комплексну (планову або позапланову) інспекційну перевірку діяльності цього банку.

У разі ефективного виконання заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення, та отримання банком загальної рейтингової оцінки «1» або «2» за системою CAMELS програма вважається завершеною, а дія угоди — припиненою. У разі невиконання банком програми фінансового оздоровлення (плану реорганізації) та (або) погіршення його фінансового стану Національний банк розриває з банком письмову угоду й ухвалює рішення про призначення тимчасової адміністрації або про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
7.6. Запровадження тимчасової адміністрації в банках
7.7. Вимоги до програми санації банку
7.8. Ліквідація банків
7.9. Особливості відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку
Розділ 7 ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 7.1. Заходи впливу та організація їх застосування
Система оцінювання ризиків: СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: РИЗИК РЕПУТАЦІЇ
Система оцінювання ризиків: ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РИЗИК
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki