Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ


Динамічний та ефективний розвиток інвестиційної діяльностіаграрного сектора є необхідною умовою стабільного функціонування та розвитку економіки. АПК України має всі шанси статишвидко зростаючим і найбільш інвестиційно привабливим сектором української економіки.

Україну вважають країною аграрного фронту, так само як іЛатинську Америку, Казахстан, Росію та Африку. Україна, за висновком міжнародних експертів, є однією з п’яти країн, що мають можливості для рішучого прориву у розвитку агропромислового комплексу.ва. Адже, щодо ресурсного забезпечення, то по таким основнимкомпонентам кормової бази для тваринництва як зернові та шротолійних культур, Україна займає досить вигідні позиції у порівнянні з іншими країнами світу. Що ж загальмовує процес інвестування у дану галузь, тим паче, якщо вона потребує інвестиційчерез свою низьку ефективність і застаріле технологічне оснащення? Перш за все, це тривалий термін окупності інвестицій утваринництво на рівні 4–5 років для свинарства й птахівництва та7–8 років для ВРХ (для порівняння, у рослинництво інвестиціїокупаються за 2–3 роки) означає низьку інвестиційну привабливість галузі; по-друге — це зниження держпідтримки, непрогнозоване на перспективу оподаткування сприятимуть подальшомузниженню поголів’я худоби та забезпеченості м’ясопереробноїгалузі сировиною вітчизняного походження.

АПК — це єдина галузь, яка забезпечує додатнє сальдо, якескладає на 2013 рік — 8,8 млрд грн, а на 2014 прогнозується зростання до 10,5 млрд грн. Більше того, в динаміці експорт сільськогосподарської продукції тільки зростає.

Україна займає передові місця серед світових виробників сільськогосподарської продукції. Так, Україна знаходиться в трійці лідерів по виробництву соняшнику, ячменю та гречки. Наприклад,Саудівська Аравія залежить від нас на 70 % від імпорту нашогоячменю. Все це показує, важливість ролі АПК в економіці Україні.Іноземні інвестори найбільше віддають перевагу переробнійпромисловості, до якої надходить до 58 % від загальних інвестицій. Найбільше вкладають у сільське господарство України Кіпр,Великобританія та Данія. У харчову промисловість найбільш зацікавлені вкласти інвестори з Нідерландів, Швеції та Кіпру.

Джерелами інвестування в АПК України є власні кошти підприємств і організацій, які становлять 70 % від загального обсягуінвестицій в основний капітал. Зростає також роль другого за обсягами джерела фінансування інвестицій в основний капітал, асаме — банківського кредитування (до 20 %).

Щодо категорій господарств, то джерела інвестицій можутьбіти різні. Агрохолдинги, наприклад, випускають Єврооблігації,здійснюють прямі позики із-зі кордону, середні ж — банків. кредити, лізинг, фермери — лише власні кошти.

Перспективними галузями АПК для інвесторів є зерно виробництво, олійні культури, овочівництво, садівництво та машинобудування. Це все пов’язано з тим, що інвестори зацікавлені упроектах, які окуповуються менше ніж за 3 роки.

Перспективною для інвестування є також галузь тваринницт

Зворотним боком медалі інвестування в АПК України можнавважати те, що воно може цілковито змінити українське село, уякому зараз проживає 31 %. Сучасні технології забезпечують дуже високу продуктивність праці, тож згодом для обробки всіх земель в Україні буде потрібно зовсім мало людей. Що ж станетьсяз рештою українських селян? Тут можливі кілька сценаріїв. Перший — міграція у місто, знаходячи для себе роботу та відповіднокращу долю. Другий шлях — міграція в розвиненіші країни, авідтак подальше зменшення чисельності українців.

Заходи для формування інвестиційної привабливості аграрногосектора України: створення широкої інформаційної системи у сферірозвитку аграрного сектора; завершення державної політики обмеження експорту, відміна законодавчих нововведень, які мають негативний вплив на експорт; удосконалення системи ведення землеробства; розвиток зрошувального землеробства; зосередженняуваги на якості аграрної продукції — це буде сигналом для інвесторів, що на даній території можна вкладати кошти; зберегти режимоподаткування; зменшити проценті ставки по кредитах.

Проблемами інвестиційної привабливості України є такі:

1) в умовах обмеженого доступу до кредитних ресурсів урядфактично змушує сільгоспвиробників купувати техніку гіршоїякості;

2) Україна використовує застарілу, негнучку і надмірно складну систему контролю безпеки і якості харчової продукції;

3) недосконала законодавча база, що регулює аграрні відносини;

4) в Україні дуже мало підприємств, що мають спільну з іноземними компаніями форму управління капіталом.

Список використаної літератури

1. Криворотько І. О. Проблеми та перспективи міжнародної інвестиційної привабливості аграрного сектора України / І. О. Криворотько// Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І.Вернадського. Серія «Економіка і управління». — 2013. — Т. 26 (65).№ 1. — С. 87–94.

2. Саблук П. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору України та роль науки у її становленні / П. Саблук // Проблеми інноваційноінвестиціного розвитку. — 2012. — №2. — С. 200–208.

3. Гайдуцький А. П. Інвестиційна привабливість ринку землі вУкраїні / А. П. Гайдуцький // Економіка АПК.

— 2005. — № 8. — С.125–131.

4. Прокопенко К. О. Розвиток аграрного ринку України в умовах діїінноваційних чинників / К. О. Прокопенко, О. В. Шубравська // Економіка і прогнозування. — 2011. — № 2.

— С. 118–129.5. Дейнеко Л. В. Інвестиційна привабливість виробничої інфраструктури агропродовольчої сфери / Л. В. Дейнеко, Т. В. Стройко // Економіка і прогнозування. — 2012. — № 4. — С. 73–81.Жданов Є. Г.,науковий керівникЛобанов Н. И., к.е.н, професор,Таврійський державний агротехнологічнийуніверситет, м. Мелітополь


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРУ «СОРТ»
НЕБЕСНЕ СВІТИЛО ДЛЯ АГРАРІЯ:РЕТРОСПЕКТИВА ТА МАЙБУТНЄ
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В РАЗІ ПРИЄДНАННЯ ДО ЄС
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki