Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ВЕРБИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ВЕРБИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА


Енергетична верба — вид верби (Salix), що швидко росте тапридатна для використання як біомаса. Вона застосовуються

Серед усіх енергетичних рослин у світі саме верба сьогодні використовується в якості основної енергетичної культури для виробництва твердого палива. Найбільші плантації верби на сьогодні уШвеції, які складають приблизно 18–20 тис. га, в сусідній Польщі

— більше 6000 га. В Україні, незважаючи на велику кількість незадіяних земель несільськогосподарського призначення, промислових плантацій енергетичних рослин поки що недостатньо.

Середній приріст маси енергетичної верби — 1,5 метра в рік.Збір урожаю відбувається кожні 2–3 роки, період збору врожаю

— листопад–лютий, коли опадає листя. Кількість циклів урожаюз однієї посадки — 7–8 разів, після чого можна проводити рекультивацію землі під посадку інших культур або закладати новуплантацію верби.

Саме верба сьогодні ефективно застосовується у протиерозійних заходах для укріплення ґрунтів; збагачує ґрунти мінераламита мікроелементами, поживними речовинами природного походження; плантації енергетичної верби є природними фільтрамидля видалення відходів агропромислового виробництва, застосовуються як буферні зони в місцях накопичення біологічних відходів фермерських господарств; енергетична верба є природнимфільтром для очищення ґрунтів від пестицидів [1, с. 5–7].

Верби витримують періодичне покриття водою, але не є водяною культурою. Таким чином, верба виживає і на лугах та територіях з періодичним затопленням водою, де вирощування звичайних культур є з певних причин ризикованим. Але вирощування верби на чорноземних ґрунтах кращої якості та на гумусних піщаних ґрунтах дає набагато більший приріст.Комерційне вирощування верби енергетичної є інвестиційнопривабливим напрямом ведення підприємницької діяльності,оскільки її вирощування дає нам такі переваги [2, с. 16–17]:

— високий приріст біомаси (20–30 т з га на рік);

— прекрасні внутрішні характеристики (висока теплотворназдатність 21.000 Дж/кг, низька зольність 0,3–1,5 %);

— придатна для ефективного використання на заболочених,паводкових та територіях із стоячими водами;

— підходить для утилізації осаду стічних вод і рідких відходів;

— висока рентабельність;

— екологічні переваги: скорочення викидів, зниження забруднення;

— створення нових робочих місць;

— висока стійкість від хвороб і шкідників комах, а також кліматичних умов (морози і приморозки);

— низькі кошти обробки (низька кількість добрив і пестицидів), можливість удобрення стічними осадами;

Ще однією перевагою при вирощуванні даної культури є те,що порівняно з традиційними сільськогосподарськими культурами насадження енергетичної верби потребують у 3–5 разів меншеелементів живлення та поповнюють запаси органіки в ґрунті завдяки опаду листя. Вони охоплюють корінням значно глибші горизонти ґрунту, ніж, наприклад, зернові культури, отримуючи зних додаткову кількість поживних речовин і вологи.

Створені енергетичні плантації значно покращують естетичний, екологічний стан аграрних та урбанізованих ландшафтів,збільшують різноманіття флори та фауни. Насадження верби широко використовуються для закріплення берегів рік і ярів, а завдяки високій транспіраційній здатності (інтенсивному випаровування вологи з поверхні листової пластинки) застосовують дляосушення ґрунтів [3, с. 146].

У додаток до цього, вирощування верби енергетичної сприяєрозвитку сільських регіонів і створює нові робочі місця.

Проте, поряд із безсумнівними вигодами плантаційного вирощування енергетичної верби, існує низка не до кінця вирішених питань, які стримують розвиток цього напряму господарювання. Серед них можна виділити такі:

1) підбір і відведення земель, придатних для створення плантацій;

2) добір високопродуктивних видів і сортів верби до конкретних умов вирощування;3) розроблення ефективних технологій створення та вирощування плантацій у різних ґрунтових умовах та на різних категоріях земель;

4) особливості проведення рекультивації земель після закінчення терміну експлуатації насаджень.

Отже, вирощування верби енергетичної вирішує одночасно кілька проблем: екологічну, енергетичну та є дуже прибутковим видом діяльності. Адже плантації верби енергетичної дають великукількість біомаси для палива, покращують екологічну ситуаціючерез фіторемедіацію (очищення стічних вод), дають додатковийкисень, також дають можливість отримати нові робочі місця всільській місцевості, де є дуже велика проблема з зайнятістю.

Список використаних джерел

1. Верба енергетична / Secun: «Ameco». — 2005. — 10 c.

2. Щербина О. М. Верба енергетична: Використання та вирощування /О. М. Щербина. — Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2011. — 104 с.

3. Перспективи вирощування енергетичної верби для виробництвабіопалива. [Роїк М. В., Гументик М. Я., Мамайсур В. В.] // Збірник наукових праць / Інститут біоенерг. культур і цукрових буряків. — К.,2011. — Вип. № 12. — С. 142–148.Дрозд Л. О., Слободянюк М. Ю.,науковий керівникЧабан В. Г., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
РИНОК ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРУ «СОРТ»
НЕБЕСНЕ СВІТИЛО ДЛЯ АГРАРІЯ:РЕТРОСПЕКТИВА ТА МАЙБУТНЄ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki