Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРУ «СОРТ»


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРУ «СОРТ»


Проблема життєвого циклу сільськогосподарської продукції внаш час надзвичайно актуальна. Точне визначення стадії життєвого циклу, на якій знаходиться товар забезпечує застосуванняправильних стратегій і маркетингових інструментів щодо йоговведення та поширення.

Життєвий цикл товару — час, упродовж якого товар життєздатний на ринку і забезпечує досягнення цілей продавця. Віджиттєвого циклу товару залежить рівень прибутку на кожній ізйого стадій [1].

Сорт, як і будь-який товар, проходить усі стадії життєвого циклу, але вони мають свої специфічні властивості, зумовлені специфікою товару «сорт».Етап розробки товару — це селекційний процес створення сорту. Він є довготривалим, адже фактично для створення сортуселекціонер витрачає близько 10 років. У даний період закладаються усі параметри майбутнього сорту, врожайні та адаптивніможливості, якісні характеристики, специфічні ботанічні ознаки.Свідченням закінчення цього етапу є процес передачі сорту длядержавної реєстрації.

Після передачі сорту для державної реєстрації до часу йоговнесення до Реєстру, що дає право на поширення сорту відбувається держава експертиза на придатність для його поширення, щотриває три роки.

Другий етап життєвого циклу товару — впровадження, правона поширення сорту, яке розпочинається з дати прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту. Впровадження розпочинаєтьсяз незначних обсягів посіву в установі-оригінаторі. Виробникиздійснюють заходи спрямовані на інформування потенційнихспоживачів про появу нового сорту, рекламування його переваг.Цієї мети власники досягають за рахунок висіву сортів на демонстраційних полігонах.

На цьому етапі важливим маркетинговим ходом установиоригінатора є пошук підприємств, що пройшли атестацію на виробництво насіння й згодні укласти ліцензійні угоди на виробництво насіння нового сорту, тобто здійснювати його розмноженняна своїй території. Тут укладаються угоди на виробництво базового насіння. Установа починає одержувати перші прибутки відвпровадження нового сорту.

Наступний етап життєвого циклу — зростання. Він характеризується збільшенням обсягів реалізації оригінального насіння, загальної кількості ліцензійних угод на його виробництво, у томучислі за рахунок обсягів на виробництво й реалізацію сертифікованого насіння.

На даному етапі установа починає одержувати доходи у вигляді роялті, проте повинна продовжувати вести активну рекламну кампанію, в яку бажано залучати конкретні господарюючісуб’єкти, що досягли значних показників урожайності, та з числатих, що уклали ліцензійні угоди.

Перехід сорту на наступну стадію — зрілість можна констатувати з моменту стабілізації обсягів реалізації оригінального насіння, кількості ліцензійних угод та обсягу задекларованого довиробництва насіння.Остання стадія життєвого циклу — спад наступає внаслідоктривалого перебування на ринку, появи нових сортів, що маютьполіпшені характеристики. Ця стадія характеризується тим, щопевна частина передових виробників починає пошук нових сортів, здатних за аналогічних виробничих витрат створювати більше доданої продукції або поліпшення її якості. Тобто, відбувається скорочення обсягів реалізації сорту внаслідок втратиспоживачів.

Тривалість життєвого циклу товару — це час перебування сорту у Реєстрі сортів, придатних для поширення в Україні. Длявсіх сортів він різний і залежить від продуктивності, пластичності, стану ведення первинного насінництва, товарної лінії установи-оригінатора, конкуренції на ринку сортів.

Оптимальний термін проходження життєвих циклів для товару сорт, наприклад для жита, такий. Входження сорту на риноквідбувається протягом трьох років. За цей час власники виробляють необхідну кількість насіння добазових категорій, визначаються з основними ліцензіатами на виробництво і реалізацію насіння, проводять маркетингові заходи, пов’язані із демонстраційними посівами.

Настання стадії зростання починається з моменту швидкогопідвищення попиту на насіння і може тривати 8–9 років. Етап зрілості слід очікувати з 10-го року перебування сорту в Реєстрі [2].

Тривалість активного перебування сорту на ринку залежитьвід товарної лінійки, що її має установа оригінатор. Чим більшесортів, тим меншою є активна фаза поширення більшості сортів, ілише окремі з них досягають загальнонаціонального визнання тастають національним стандартом. Більше того, значна частинасортів не проходить усіх стадій життєвого циклу товару й не одержує визнання споживача внаслідок значної кількості сортів, щоодночасно знаходиться на ринку з аналогічними якісними характеристиками.

Список використаної літератури

1. Вікіпедія [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://uk.-wikipedia.org/wiki/ Життєвий_цикл_товару

2. Буняк Н. М. Життєвий цикл товару «сорт» / Н.М. Буняк // Економіка АПК. — 2014. — №4. — С. 48–53.

3. Григорчук Т. В. Життєвий цикл товару. Типи життєвих циклів[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://sites.google.com/site/-marketingdistance/tema-5/5-5-zittevij-cikl-tovaru

4. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ,2003. — 246 с.Мороз В. К.,науковий керівникАндрійчук В. Г. д.е.н., професор,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В РАЗІ ПРИЄДНАННЯ ДО ЄС
РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЯЄЦЬ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНОК МЕДУ УКРАЇНИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki