Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніСТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЯЄЦЬ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЯЄЦЬ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ


Ринок яєць є складовою агропродовольчого ринку, який являєсобою механізм взаємодій покупця та продавця, попиту і пропо-зиції, остання залежить, насамперед, від поголів’я, продуктивності птиці, якості і ціни продукції. За даними Держкомстату, напочаток 2012 року в господарствах усіх категорій України поголів’я птиці порівняно з 1990 роком зменшилося на 22,2 %. Усільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці за цей жеперіод зменшилось на 24,5 %, у господарствах населення — лишена 19,5 %.

Виробниками продукції птахівництва виступають сільськогосподарські підприємства різних форм власності та особисті підсобні господарства населення. До особливостей формування ринку яєць належить той факт, що основним постачальникомпродукції птахівництва на продовольчому ринку на даному етапірозвитку економіки і у перспективі є птахофабрики, адже тількина крупних підприємствах можна тримати під контролем технологію виробництва, збереження та маркування продукції. Крімних суб’єктами виробництва продукції птахівництва виступатимуть індивідуальні підсобні господарства.

Аналіз стану виробництва яєць в Запорізькій області свідчитьпро тенденцію до збільшення виробництва яєць на протязі останніх 5 років, на 43,1 % у 2012 р. по відношенню до 2008 р, в основному за рахунок зростання кількості поголів’я курей-несучек (на43,6 %). Дослідження структури напрямів реалізації яєць свідчить,що найбільшу питому вагу займають інші напрями реалізації, у2012 р. — 85,39 %. Кількість реалізованої продукції птахівництвана ринку, через власні магазини, ларьки та палатки зменшилась на3,63 п. або на 20658 т. шт. Таким чином, сільськогосподарськимпідприємствам можна запропонувати збільшувати кількість яєцьпроданих на ринку, через власні магазини, ларьки, палатки, оскільки виходячи з аналізу цін, витрат і кількості проданої продукціїцей напрям є найбільш прибутковий і перспективний.

Протягом 2008

—2012 рр. у Запорізькій області спостерігається збільшення споживання яєць на 147 млн шт. Попит на яйцяповністю задоволений оскільки рівень самозабезпечення більшеодиниці. Споживання та виробництво яєць на 1 особу також малотенденцію до зростання і збільшилось відповідно на 86,7 млн шт.та на 92,1 млн. Дослідження економічної ефективності птахівництва сільськогосподарських підприємств Запорізької області показало, що протягом чотирьох з п’яти останніх років реалізаціяяєць була прибутковою, причому розмір прибутку у 2012 р. становив 41 955,6 тис. грн, що на 142,2 тис. грн більше порівняно з2008 р. Також зросла кількість господарств, які отримали прибуток від продажу яєць за різними напрямками. Підвищення прибу-тку відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції на 29,8 %, ціна реалізації та собівартість збільшились відповідно на 32,3 % і 38,7 %.

Виходячи з результатів проведеного маркетингового дослідження ринку яєць Запорізької області, для вдосконалення виробничої і збутової політики яєчних птахофабрик можна рекомендувати таке.

1. Рекомендації щодо впровадження у виробничі процеси:врегулювати всі яйця відповідно зі споживчими перевагами(знизити частку малого і збільшити великого яйця відбірної і вищої категорії); підвищити якість очищення яєчної шкаралупи;збільшити частку митого яйця на ринку шляхом реалізації зазниженими цінами.

2. Рекомендації щодо рекламної діяльності та стимулюванняпопиту: довести до споживачів інформацію про відмінності міжстоловим і дієтичним яйцем, що можна забезпечити за рахунокпроведення відповідної рекламної кампанії в ЗМІ; використовувати різні види упаковки яєць з нанесенням на неї відмінних фірмових знаків та інформації про корисні властивості яєць; акцентувати увагу на маловикористовуваних каналах реклами: радіо,Інтернет, телебачення та друкована реклама; активно проводитирізні заходи по стимулюванню попиту на яйця і продукти їх переробки

3. Рекомендації з переробки яєць: розширити асортимент реалізованої яєчної продукції за рахунок виведення на ринок «функціональних» яєць. Номенклатуру та оптимальні обсяги виробництва можна встановити, спираючись на додаткові маркетинговідослідження за даним напрямом і практичний досвід інших птахофабрик України. При цьому важливо розробити відповіднібренди, провести рекламну кампанію, диференціювати ціни згідно біологічної цінності продукції і реалізувати тільки запаковані«функціональні яйця»; завозити в усі фірмові магазини і магазини системи франчайзингу хоча б невеликі партії яєчного порошку і пастеризованого меланжу, а також проводити активну рекламу даних продуктів у місцях продажу.

Список використаних джерел

1. Вермієнко Т. Г. Оцінка формування попиту на ринку яєць / Т.Г.Вермієнко // Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичноїконференції молодих вчених «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України» (19–20 квітня 2006 р.). — м. Дніпропетровськ:ДНУ. — Том 2.

— С. 45–47.2. Супіханов Б. К. Розвиток ринків аграрної продукції / СупіхановБ.К. — К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. — 538 с.

3. Минів Р. М. Державне регулювання галузі птахівництва /Р. М. Минів, Б.Б. Батюк // Економіка АПК. — 2007. — №3. — С. 46–50.

4. Ярошенко Ф. О. Птахівництво України: стан, проблеми в перспективи розвитку / Ф. О. Ярошенко. — К.: Аграрна наука, 2004. — 506 с.Решітко Л. В.,науковий керівникЗеленський А. В., викладач,Інститут бізнесу і фінансів Подільського державногоаграрно-технічного університету, м.Кам’янець-Подільський


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНОК МЕДУ УКРАЇНИ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВАЛЮТНИЙ КУРС І НАСЛІДКИ ВАЛЮТНИХ КОЛИВАНЬ ДЛЯ АПК УКРАЇНИ
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki