Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКАХ КРАЇН ЄВРОПИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКАХ КРАЇН ЄВРОПИ


Гостра конкурентна боротьба за споживача призводить дозростання нецінових форм конкуренції, і в першу чергу конкуренції за якістю, що потребує підвищення економічної ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. Для досяг-нення якості молока українського виробництва європейськихстандартів необхідно інвестувати значні кошти як в обладнання,так і організацію виробництва у молочному скотарстві.

Таблиця 1

ПОРІВНЯННЯ ВИМОГ ВІТЧИЗНЯНОГО СТАНДАРТУ

ТА ДИРЕКТИВИ ЄС ЩОДО ЯКОСТІ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ(розроблено на основі вітчизняних і міжнародних стандартів [1])

Показник Нормативний документ
ДСТУ 3662-97 ДирективаЄС Норвегія,ВеликаБританія Данія США
Кількість соматичнихклітин,тис. / см3 ґатунок молока менше400 менше150 менше200 менше225
вищий 12  
400   600 800
Кількість мікробних клітин,тис. / см3 вищий 12   менше100 менше20 менше30 менше10

Допустимий вміст бактерій у вітчизняному молоці значно перевищує міжнародні нормативи і робить його непридатним длявиробництва продукції, конкурентоспроможної у світі [3].

Українське молоко класу «Екстра», яке виробляє 7–8 % українських виробників молока, непридатне для європейських молокопереробних підприємств. За решту і не йдеться [1].

З розширенням Євросоюзу на Схід нашим виробникам неможливо вийти на зовнішній ринок через чітко сформовану системузахисту внутрішнього ринку країн — сусідів України за рахуноксертифікації продукції та стандартів екологічної якості НАССРта ISO.

Головною проблемою залишається управління якістю наукраїнських переробних підприємствах — менше третини з нихмають сертифіковані системи управління якістю. Процес гальмується консервативними методами управління, а також високоювартістю процедури.

80 % від усього виробництва молока в України виробляєтьсяселянами, які видоюють молоко вручну. Через це мікроби потрапляють до молока, тому в ЄС використовують механічне доїння.Виконати вимого ЄС по переходу на механічне доїння буде неможливе для пересічних селян і залишить їх без заробітківу, яківони отримували від продажу молока [2].Сільське господарство, в т.ч. виробництво молока, в ЄС дотується, що робить молочну продукцію дешевшою, а як наслідокякіснішою порівняно українською. Українська молочна продукція на території Європи може бути конкурентоспроможною лишетоді, коли європейські виробники молока не будуть отримуватидержавної підтримки [5].

Експорт української молочної продукції до ЄС на 150 тис. дол.США, а імпорт з ЄС — 88–90 млн дол. США. Дешеві молоко тамолочні продукти в ЄС не дають змогу українським виробникам іпереробним підприємствам буди конкурентоспроможними в ЄС.ЄС в односторонньому порядку скасував митні збори на молоко, вершки, згущене молоко і йогурти та встановив квоти врозмірі 8 тис. т на рік, виражених у чистій вазі з поступовим збільшенням протягом 5 років до 10 тис. т. Також у ЄС буде поставлятися і 1,5 тис. т сухого молока з збільшення протягом 5 роківдо 5 тис. т на рік. Торгові преференції почнуть діяти в травні ітриватимуть до 01 листопада 2014 р. [6].

Виконання вимог стандартів ЄС в Україні для молока та молочної продукції змусить крупні українські молочні компанії виробляти молоко, яке можна експортувати до ЄС. Переробні підприємства змусить випускати для України та ЄС більш якісну таконкурентоспроможну молочну продукцію [4].

Список використаних джерел

1. Якість молочної продукції як ключовий фактор забезпечення їїконкурентоспроможності / Алімова А. Е., 2012 р., [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/-cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21

2. Задача на перспективу: освоение рынка ЕС для украинских производителей молока / Дикун А. Є. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.milkua.info/ru/hottopic/33/

3. Гармонізація управління якості і безпеки молочноїпродукції досвітових вимог / Пшенична Т. М., 2012 р. [Електронний ресурс]. Режимдоступу:http://vestnikdnu.com.ua/archive/201264/

4. Дослідження конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств та розробка шляхів її підвищення / Дівенко Т. В., 2012р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.economy.-nayka.com.ua/?op=1&z=1087

5. Украинская молочка выйдет на новые рынки, когда будут решенывопросы качества и себестоимости / Бондаренко В., 2014 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.ukrmolprom.kiev.ua/index.php/ua/novini/zmi/222-novost-24.html

6. Чи зможе вітчизняний АПК скористатися відкриттям ринку ЄС,2014р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://astpso.sumy.ua/1001/Гунчак М. В.,науковий керівникНикифорак В. А., к.е.н., доцент,Чернівецький національний університетім. Ю. Федьковича, м. Чернівцішляхом прямого спалювання подрібненої біомаси або для виробництва паливних гранул і дозволяє зменшити втрати традиційнихджерел енергії.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ
РИНОК ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРУ «СОРТ»
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki