Posibniki.com.uaПолітологіяЄвропейська інтеграційна політика4.1.5. Перспективи розвитку спільної промислової політики ЄС


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.1.5. Перспективи розвитку спільної промислової політики ЄС


 

Загалом зміни, викликані інтенсифікацією глобальної конкуренції, спричинили поступовий перехід ЄС до ліберальнішого типу соціальноекономічної моделі розвитку, яка базується передовсім на стимулюванні підприємницької ініціативи та інноваційної діяльності. Велика кількість накопичених проблем (високий рівень безробіття, низька інвестиційна активність, недостатній рівень розвитку інноваційної діяльності, що у сукупності призвело до зниження динаміки продуктивності праці та відставання за показником ВВП на душу населення від США та Японії) створює системний ризик утрати конкурентного статусу європейських компаній на світовому ринку. Саме тому , на наш погляд, розвиток і вдосконалення промислових систем країнчленів, координація національних програм і стратегій розвитку промисловості, ініціювання загальноєвропейських коопераційних промислових проектів на потужній науковотехнологічній базі, сприяння розвитку МСП, інвестування в інтелектуальний капітал — у цілому, спільна промислова політика ЄС буде стрижнем стратегії розбудови суспільства, що базується на знаннях, у найближчі 7—10 років.

 

Запитання та завдання для самоконтролю

 

 1. Дайте визначення спільної промислової політики ЄС у вузькому та широкому розумінні. Розкрийте взаємозв’язки промислової політики з конкурентною, науковотехнічною, зовнішньоторговельною та структурною галузями політики Європейської Спільноти.

 

 1. Які пріоритети промислової політики визначені у статті 157 Договору про Європейське Співтовариство (1993 року, Маастрихт)?

 

 1. Розкрийте сутність і пріоритети «Лісабонської стратегії» (2000). Чому у 2005 році було прийнято рішення про перегляд стратегії та запропоновано новий Лісабонський план дій?

 

 1. Чи достатньо дієвим інструментом промислової політики, на вашу думку, є «відкритий метод координації»? У яких формах цей метод варто було б імплементувати в Україні?

 

 1. Розкрийте структуру ініціативи «B 2 EUROPE». Яка мережа призначена для інформування підприємств про загальноєвропейські програми ЄС і способи отримання доступу до фінансування Співтовариства? У чому різниця між мережею центрів передачі інновацій (IRC) та мережею центрів бізнесу та інновацій (BIC) ?

 

 1. Розкрийте фінансові інструменти промислової політики Європейського інвестиційного банку та Європейського інвестиційного фонду. Яка роль фінансових посередників у механізмі фінансування промисловості?

 

 1. Розкрийте пріоритети та механізми передачі коштів у межах Багаторічної програми розвитку підприємств і підприємництва (2001—2005).

 1. Порівняйте Рамкову програму конкурентоспроможності та інновацій (2007—2013) із Сьомою рамковою програмою розвитку науки і технологій (2007—2013). У чому спільні риси і відмінності цих програм?

 

 1. Які зміни відбулися у структурі валової доданої вартості ЄС у період 1979—2001 рр.? Як це вплинуло на позиції європейської промисловості?

 

 1. Розкрийте сучасну структуру обробної промисловості ЄС. Які внутрішні та зовнішні проблеми визначають сучасну специфіку промислової політики у цих галузях?

 

Основна література

 

 1. Мусис Н.Усе про спільні політики ЄвропейськогоСоюзу. — К.: КІС, 2005.

 

 1. Европейская интеграция: Учеб. пособ. — М.: Международные отношения, 2003.

 

 1. Jones R.A. «The Politics and Economics of the EuropeanUnion: an introductory text» / 2nd ed. — Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2001.

 

Додаткова література

 

 1. Commission of the European Communities «Industrial Policy in an Open and Competitive Environment: Guidelines for a Community Approach», COM(90)566 Final, November 16, 1990.

 

 1. Commission Staff Working Paper ‘Towards Enterprise Europe: Work program for enterprise policy 20002005», SEC (2000) 771.

 

 1. Companion document to the Communication to the Spring European Council: «Lisbon Action Plan incorporating EU Lisbon programme and recommendations for actions to member states for inclusion in their national Lisbon programmes», Brussels, 2 February 2005, SEC (2005) 192.

 

 1. European Commission «FiveYear Assessment of the European Union Research Framework Programs 19992003», Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005 — 36 pp.

 

 1. European Commission INTEGRATED GUIDELINES FOR GROWTH AND JOBS (2005—2008) including a COMMISSION RECOMMENDATION on the broad guidelines for the economic policies of the Member States and the Community (under Article 99 of the EC Treaty) and a Proposal for a COUNCIL DECISION on guidelines for the employment policies of the Member States (under Article 128 of the EC Treaty). Brussels, 19 April 2005. COM(2005) 141 final.

 

 1. Framework Agreement between the European Community and the European Space Agency // Official Journal, L 261, 06/08/2004, p. 0064 — 0068; Council Decision № 2004/578/EC of 29 April 2004 on the conclusion of the Framework Agreement between the European Community and the European Space Agency // Official Journal, L 261, 06/08/2004, p. 0063 — 0063.

 

 1. Kok W.(2004), Facing the Challenge: The Lisbon strategy for growth and employment, the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004.

 

 1. Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, www.europa.eu.int/comm/off/index/en.htm 

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.2.2. Еволюція спільної науковотехнічної політики Європейського Союзу
4.2.3. Сучасний стан і напрямки трансформації механізмів спільної науковотехнічної політики ЄС у 2007-2013 рр.
4.3. ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА
4.3.2. Еволюція енергетичної політики ЄС
4.3.3. Сучасний стан енергетичної політики ЄС
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki