Posibniki.com.uaБухгалтерський облікПодатковий облік і звітність2.2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток 2.3. Валові доходи: їх склад та порядок обліку


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток 2.3. Валові доходи: їх склад та порядок обліку


2.2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток 

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток,     який                     визначається         шляхом            зменшення     суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань,           визначених    відповідно до       Закону про оподаткування прибутку. Схематично порядок визначення об’єкта оподаткування зображено на рис. 2.2.

Отже, після визначення об’єкта оподаткування подальший виклад матеріалу стосовно податку на прибуток має бути цілком підпорядкований визначенню складових об’єкта оподаткування, а саме: складу і порядку обліку скоригованого валового доходу, складу і порядку обліку валових витрат, порядку нарахування амортизаційних відрахувань.

Порядок визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток

Рис. 2.2. Порядок визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток

2.3. Валові доходи: їх склад та порядок обліку

Валовий дохід (ст. 4 Закону про оподаткування прибутку) — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого  (нарахованого)  протягом   звітного періоду  в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

 

При цьому скоригований валовий дохід — це валовий дохід, визначений за Законом про оподаткування прибутку без урахування сум за операціями підприємств, що не включаються до валового доходу. Порядок визначення скоригованого валового доходу подано на рис. 2.3.

Порядок визначення скоригованого валового доходу

Рис. 2.3. Порядок визначення скоригованого валового доходу

 

Валовий дохід включає:

· загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (за винятком операцій з їх первинного випуску [розміщення], операцій з їх кінцевого погашення [ліквідації] та операцій з консолідованим іпотечним боргом відповідно до закону);

· доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов’язаннями та вимогами;

· доходи від операцій особливого виду, визначені ст. 7 Закону ро оподаткування прибутку;

· доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди);

· інші доходи, визначені п. 4.1 ст. 4 Закону про оподаткування прибутку.

Суми за господарськими операціями, що не включаються до складу валового доходу:

· Суми податку на додану вартість, отримані (нараховані) платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів (робіт, послуг), за винятком випадків, коли підприємство-продавець не є платником податку на додану вартість.

· Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані ним, у тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.

· Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, що оподатковані у встановленому Законом про оподаткування прибутку порядку.

· Кошти      або      майно,      які      повертаються      власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи-емітента, або після закінчення договору про спільну діяльність, але не вище номінальної вартості акцій (часток, паїв).

· Інші суми коштів, визначені п. 4.2 ст. 4 Закону про оподаткування прибутку та інші надходження, прямо визначені нормами Закону.

Для ведення обліку валових доходів нормативно-правовими документами не розроблено відповідних регістрів. Тому облік валових доходів здійснюється платником податку в довільній, зручній для нього формі, і має бути організований у такий спосіб, щоб збирати і формувати інформацію про валові доходи для заповнення декларації з податку на прибуток підприємства (банку). Враховуючи структуру декларації, для обліку валових доходів може бути використана Книга обліку валових доходів, форма якої запропонована нами у табл. 2.1.

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.5. Особливості обліку витрат, які частково включаються до складу валових витрат
2.6. Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів
2.7. Оподаткування операцій особливого виду
2.8. Податковий облік операцій з основними фондами та нарахування амортизації
2.9. Правила ведення податкового обліку валових доходів та валових витрат
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki