Posibniki.com.uaБухгалтерський облікПодатковий облік і звітність2.6. Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.6. Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів


Відповідно до п. 5.9 ст. 5 Закону про оподаткування прибутку платник податку веде податковий облік приросту (убутку) балансової         вартості                      товарів        (крім       тих,      що     підлягають амортизації, та    цінних                      паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі — запаси) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включають до складу валових витрат згідно із Законом про оподаткування прибутку (за винятком тих, що отримані безкоштовно).

Вартість      запасів       оплачених,      але       не       отриманих (неоприбуткованих) платником податку покупцем, до приросту запасів не включається.

Вартість запасів оплачених, але не відвантажених (не знятих з обліку) платником податку продавцем, до убутку запасів не включається.

Якщо балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того самого звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів платника податку в такому звітному періоді. Схематично загальний порядок впливу приросту запасів на суму валових доходів подано на рис. 2.5.

Приріст запасів

Загальний порядок впливу приросту запасів на суму валових доходів

Якщо балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок того самого звітного періоду, різниця включається до складу валових витрат платника податку в такому звітному періоді. Схематично загальний порядок впливу убутку запасів на суму валових витрат подано на рис. 2.6.

Загальний порядок впливу убутку запасів на суму валових витрат

Якщо    платник    податку    приймає    рішення    про    уцінку (дооцінку) запасів за правилами бухгалтерського обліку, тоді така уцінка (дооцінка) з метою податкового обліку не змінює балансову вартість запасів та валові доходи або валові витрати такого платника податку, пов’язані з придбанням таких запасів.

З метою податкового обліку платник податку на власний розсуд здійснює оцінку вибуття запасів за одним із таких методів бухгалтерського обліку, визначених у П(С)БО 9 «Запаси»:

—ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів; —середньозваженої вартості однорідних запасів; —вартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); —нормативних затрат;

—ціни     продажу    запасів    (виключно    для    запасів,    що реалізуються через роздрібну торгівлю).

Для податкового обліку всіх одиниць запасів, що мають однакове призначення    та    однакові    умови    використання, застосовується тільки один із наведених методів.

У разі обрання платником податку методу оцінки вартості вибуття запасів зміна такого методу протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється.

Для виробників сільськогосподарської продукції норми п. 5.9 Закон про оподаткування прибутку     застосовують     для податкового періоду, що дорівнює 12-ти календарним місяцям, починаючи з 1 липня поточного звітного (бюджетного) року.

Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів, які використовують для виробництва електроенергії за переліком, визначеним КМУ, здійснюється за наслідками звітного (податкового) року, а решта запасів підлягає коригуванню в загальному порядку.

У разі застосування п. 5.9 необхідно враховувати вимоги, викладені в ст. 8 Закону про оподаткування прибутку. Так, відповідно до пп. 8.1.2 амортизації підлягають витрати на самостійне         виготовлення    основних       фондів для                       власних виробничих потреб, азгідно з пп. 8.7.1 платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості усіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Тобто вартість запасів, використаних для самостійного виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб та для поліпшення основних фондів у сумі, що перевищує 10% сукупної балансової вартості усіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду, до валових витрат не включається, а збільшує балансову вартість основних фондів, що амортизуються. Відповідно вартість таких запасів не враховується при визначенні приросту (убутку) балансової вартості запасів.

Порядок обліку запасів у податковому обліку подано на рис. 2.7.

Порядок обліку запасів у податковому обліку

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.8. Податковий облік операцій з основними фондами та нарахування амортизації
2.9. Правила ведення податкового обліку валових доходів та валових витрат
Розділ 3. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 3.1. Платники податку на додану вартість
3.2. Об’єкт оподаткування податком на додану вартість
3.3. База оподаткування податком на додану вартість
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki