Posibniki.com.ua Менеджмент Нормування праці Нормування праці робітників-багатоверстатників


< Попередня  Змiст  Наступна >

Нормування праці робітників-багатоверстатників


Завдання нормування багатоверстатної роботи полягає ед у розрахунках можливостей багатоверстатного обслуговування для заданої номенклатури технологічних операцій.

Можливість одночасної робо коефіцієнта зайнятості К з робітника і розподілу ручн ті робітника

Коефіцієнт зайнятос на одному верстаті

ОП acмрP T ntttt+++ де нанні однієї технологічної операції; t p — час ручних прийомів на вико

К

З = ,

t мр — час машинно-ручної роботи; t ас — час активного спостереження за автоматичною роботою вер о іншого; товну норму обслуговування, для чого використовується умова сті робітника відповідно на пер вав час зайнятос статів. Отже, час циклу Т цдорівнює часу зайнятості робітника Т зється еле вуваних одним робітником, може бути визначена за формулою

Т

— оперативний час даної операції.

Після розрахунків коефіцієнтів зайнятості робітника за кожною із груп суміжних верстатів визначають орієн ,1К...КK

З3З ?+++

21n де ,K

З ,К

3 ,К

З n — коефіцієнти зайнято шому, другому та інших верстатах.

1

2

Другою умовою, що визначає можливість багатоверстатної роботи, є розподіл часу ручних прийомів. Важливо також, щоб час роботи верстата в автоматичному режимі перевищу ті робітника ручними прийомами та переходом.

Циклом багатоверстатної роботи називають час, необхідний на одноразове обслуговування ус іх вер

Т ц = t p + t мр +t ac + t n + t в = ,

1 ? =і з і

Т де t п в — можливий вільний час робітника, що не перекрива ментами часу зайнятості машинно-ручними прийомами.

Норма обслуговування, тобто можлива кількість верстатів, обслуго,1

КТших вер нуються однакові за тривалістю і змістом операції, дорівнює 0,9.

Н = стата; t n — час переходу від одного верстата д

СМА + ? о з

Т де Т

МА час машинно-автоматичної роботи верстата, коли робітник вільний і може обслуговувати інші верстати; К с

коефіцієнт, який враховує співвідношення часу зайнятості робітника на одному верстаті з часом зайнятості (обслуговування) на ін статах;

Т

З

час зайнятості робітника на одному верстаті.

Коефіцієнт співвідношення для верстатів-дублерів, коли вико

Приклад

Машинно-автоматизований час на одному верстаті

— 19 хв, час зайнятості робітника на одному верстаті

— 6 хв. Розрахувати норму багатоверстатного обслуговування за повного використання обладнання і наявності у робітника вільного часу. Визначити час циклу, простоїв верстатів і робітника.

Розв’язання

1. Обчислюємо норму багатоверстатного обслуговування:

485,31

6

9,019

1

Т H з сма о ==+ ? =+ ? =

КТ верстати.

485,31

6

9,019

1

Т H з сма о ==+ ? =+ ? =

КТ верстати.

2. Тривалість циклу багатоверстатного обслуговування: хв.

2446 ц =?=Т

2446 ц =?=Т

3. Обчислюємо час можливого простою верстатів у кожному циклі t пв , за умови повного використання обладнання: хв.

20194244Н опобцопв =???=???=ТНТt

20194244Н опобцопв =???=???=ТНТt

4. Час можливого простою робітника в кожному циклі:

.06424Н зоЦпр =??=??=ТТt.06424Н зоЦпр =??=??=ТТt

Отже, для даного прикладу багатоверстатне обслуговування можливе і доцільне. Завантаження робітника є повним, а простої верстатів — незначні.

Для багатоверстатного обслуговування важливо також правильно обґрунтувати змінну норму виробітку.

Змінна норма виробітку багатоверстатника визначається за формулою

,

Н

НН

Н тв чисзм в ?? = о

Т де Т зм — змінний робочий час;

Н о — норма обслуговування багатоверстатника;

Н чис

— норма чисельності (у нашому прикладі Н чис — 1);

Н тв

— норма тривалості операції стосовно до верстата. ,

Н

НН

Н тв чисзм в ?? = о

Т де Т зм — змінний робочий час;

Н о — норма обслуговування багатоверстатника;

Н чис

— норма чисельності (у нашому прикладі Н чис — 1);

Н тв

— норма тривалості операції стосовно до верстата.

Т , де Т

Н тв = Т ц ·

Т?Т

ПРЗМ зм

ПР — тривалість регламентованих (нормованих) перерв у роботі устаткування в розрахунку на одну зміну.

У складі Т

ПР найчастіше враховують неперекривні затрати часу обслуговування робочого місця, підготовчо-завершального часу, часу на відпочинок та особисті потреби.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 2. Нормування слюсарних і складальних робіт
НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ДОПОМІЖНИХ РОБІТНИКІВ
Налагоджування технологічного устаткування
Особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах
НОРМУВАННЯ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)