Posibniki.com.ua Менеджмент Нормування праці Частина 2. Нормування слюсарних і складальних робіт


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 2. Нормування слюсарних і складальних робіт


Робоча поверхня стола 400?1600 мм.

Оброблення здійснюється циліндричною фрезою D ф = 80 мм з кількістю «зубів» z = 8, яка оснащена твердим сплавом Т15К6; установку фрези здійснюють за розміткою; фрезерування — чорнове; припуск на оброблення h = 4 мм; кріплення деталі — у лещатах з гвинтовим затискачем. кількістю «зубів» z = 8, яка оснащена твердим сплавом Т15К6; установку фрези здійснюють за розміткою; фрезерування — чорнове; припуск на оброблення h = 4 мм; кріплення деталі — у лещатах з гвинтовим затискачем. нове; припуск на оброблення h = 4 мм; кріплення деталі — у лещатах з гвинтовим затискачем.

Оброблення здійснюється циліндричною фрезою D ф = 80 мм з кількістю «зубів» z = 8, яка оснащена твердим сплавом Т15К6; установку фрези здійснюють за розміткою; фрезерування — чорнове; припуск на оброблення h = 4 мм; кріплення деталі — у лещатах з гвинтовим затискачем.

Завдання 10.16

Визначте норму поштучного часу на фрезерування поверхні деталі розміром 40?850 мм.

Вихідні дані: матеріал заготовки — Сталь 45, ? в = 65 кгс/мм 2 ; заготовка — листовий прокат розміром 40?40?850 мм; маса заготовки — 7,7 кг; оброблення виконується на універсальнофрезерному верстаті 6Н83; ефективна потужність верстата — 6 кВт.; частота обертання шпинделя п, хвилинна подача S хв (табл. 43). Робоча поверхня стола 400?1600 мм.

Вихідні дані: матеріал заготовки — Сталь 45, ? в = 65 кгс/мм 2 ; заготовка — листовий прокат розміром 40?40?850 мм; маса заготовки — 7,7 кг; оброблення виконується на універсальнофрезерному верстаті 6Н83; ефективна потужність верстата — 6 кВт.; частота обертання шпинделя п, хвилинна подача S хв (табл. 43). Робоча поверхня стола 400?1600 мм.

Різальний інструмент — торцева фреза зі вставними «зубами»

Т15К6, ? = 60 , D = 150 мм, z = 6. Оброблення здійснюється без зняття пробної стружки, фреза установлюється на розмір. На верстаті одночасно оброблюється дві деталі, кріплення — в спеціальному двомісному пристосуванні з базуванням за двома площинами та кріпленням двома ковзними планками з гайками.

Т15К6, ? = 60 , D = 150 мм, z = 6. Оброблення здійснюється без зняття пробної стружки, фреза установлюється на розмір. На верстаті одночасно оброблюється дві деталі, кріплення — в спеціальному двомісному пристосуванні з базуванням за двома площинами та кріпленням двома ковзними планками з гайками.

Завдання 10.17

Визначте норми поштучного і підготовчо-завершального часу на фрезерування поверхні торцевою фрезою.

Вихідні дані: деталь — плита шириною 145 мм, товщиною 45 мм і довжиною 750 мм; матеріал заготовки — виливка з сірого чавуну СЧ 20, НВ 163-229; маса заготовки — 45 кг; припуск на фрезерування 6 мм; оброблення здійснюється на вертикальнофрезерному верстаті моделі 6Н13; ефективна потужність верстата — 7,5 кВт; робо ча поверхня стола — 400?1600 мм. Частоту обертання шпинделя і поздовжньо-поперечну подачу наведено в табл. 44.

Таблиця 44

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНОГО ВЕРСТАТА 6 Н13

Оброблення здійснюється торцевою фрезою, оснащеною твердим сплавом ВК6; фрезерування — чорнове; кріплення заготовки здійснюється болтами і планками; установка фрези на розмір

Оброблення здійснюється торцевою фрезою, оснащеною твердим сплавом ВК6; фрезерування — чорнове; кріплення заготовки здійснюється болтами і планками; установка фрези на розмір

— за розміткою; партія деталей — 150 шт.; виробництво — серійне.

Завдання 10.18

Визначте норми поштучного і підготовчо-завершального часу на операцію фрезерування пазів. Оброблення здійснюється на

універсально-фрезерному верстаті моделі 6Н83. Характеристику верстата наведено у завд. 10.15.

Рис. 19. Деталь «Фланець»

Рис. 19. Деталь «Фланець»

Вихідні дані: деталь «Фланець» (рис. 19); матеріал заготовки

— сталь 45, ? в = 60 кгс/мм 2 ; маса деталі — 0,4 кг; заготовка — виливка; пристрій — спеціальна ділильна головка; кількість пазів

— 4; розміри пазу: ширина — 10 мм, глибина — 10 мм; різальний інструмент — фреза дискова D ф = 100 мм, b = 10 мм, z = 20; матеріал фрези — швидкорізальна сталь Р18; вимірювальний інструмент — штангенциркуль; партія деталей — 150 шт.; виробництво — серійне. ний інструмент — фреза дискова D ф = 100 мм, b = 10 мм, z = 20; матеріал фрези — швидкорізальна сталь Р18; вимірювальний інструмент — штангенциркуль; партія деталей — 150 шт.; виробництво — серійне.

— сталь 45, ? в = 60 кгс/мм 2 ; маса деталі — 0,4 кг; заготовка — виливка; пристрій — спеціальна ділильна головка; кількість пазів

— 4; розміри пазу: ширина — 10 мм, глибина — 10 мм; різальний інструмент — фреза дискова D ф = 100 мм, b = 10 мм, z = 20; матеріал фрези — швидкорізальна сталь Р18; вимірювальний інструмент — штангенциркуль; партія деталей — 150 шт.; виробництво — серійне.

Завдання 10.19

Визначте норму поштучного часу на шліфування вала в центрах.

Вихідні дані: деталь «Вал» (рис. 20); матеріал заготовки — сталь 35; маса заготовки — 1,2 кг; верстат — круглошліфувальний мод. 313.

Паспортні дані верстата: висота центрів — 150 мм; відстань між центрами — 750 мм; найбільша довжина шліфування (без люнета) 750 мм; частота обертання шпинделя п д

— 67; 95; 132; 240; 265; 295 об/хв; частота обертання шліфувального круга п к

— 150, 170 об/хв; поперечна подача шліфувального круга на один хід стола s tx

— 0,005; 0,010; 0,015; 0,02; 0,035; 0,04; 0,045; 0,05 мм/хід; поздовжня подача стола S м — 500?5000 мм/хв; потуж

ність електродвигуна — 5,8 кВт; шліфувальний круг Е46СМ2К; діаметр круга — 500 мм; ширина — 50 мм. °

1

Рис. 20. Деталь «Вал»

Рис. 20. Деталь «Вал»

Кріплення заготовки — в центрах; вимірювальний інструмент

— скоба гранична однобічна 40С. Розмір поверхні 1 до шліфу

вання D з = 40,5 мм, після шліфування D к = 40 мм. вання D з = 40,5 мм, після шліфування D к = 40 мм.

Завдання 10.20

Визначте норму поштучного часу на шліфування поверхонь корпуса.

Вихідні дані: деталь «Корпус»; матеріал заготовки — cталь 35; розміри поверхонь 1, 2 після шліфування, наведено на рис. 21; розміри під шліфування: поверхня 1 — ? 40,5 мм, поверхня 2 — ? 23,5 мм; маса заготовки — 0,6 кг; оброблення ведеться на внутрішньошліфувальному верстаті мод. 3250.

Паспортні дані верстата: частота обертання шпинделя п = 128, 178, 243, 340 об/хв; поздовжня подача гідравлічна з безступеневим регулюванням; швидкість поздовжнього переміщення стола s в = 250?10000 мм/хв; найбільший діаметр шліфування D = 200 мм. в = 250?10000 мм/хв; найбільший діаметр шліфування = 200 мм.

Паспортні дані верстата: частота обертання шпинделя п = 128, 178, 243, 340 об/хв; поздовжня подача гідравлічна з безступеневим регулюванням; швидкість поздовжнього переміщення стола s в = 250?10000 мм/хв; найбільший діаметр шліфування D = 200 мм.

.

.

Рис. 21. Деталь «Корпус»

Кріплення заготовки здійснюється в трикулачковому патроні з запобіжною втулкою. Вимірювальний інструмент: для поверхні 1

— скоба.

Завдання 10.21

Визначте норму поштучного часу на шліфувальну операцію. Шліфування здійснюється на круглошліфувальному верстаті мод. 3Б151, потужність двигуна — 7,8 кВт.

2

1

Рис. 22. Деталь «Палець»

Рис. 22. Деталь «Палець»

Вихідні дані: деталь «Палець» (рис. 22); матеріал заготовки —

сталь 45, ? в = 60 кгс/мм 2 ; маса заготовки — 0,4 кг; установка деталі — в центрах з хомутом; шліфуються поверхні 1 і 2; припуск на шліфування — h = 0,25 мм; розміри поверхонь 1, 2 після шліфування, наведено на рис. 21; вимірювальний інструмент — скоби граничні однобічні; виробництво — серійне. на шліфування — h = 0,25 мм; розміри поверхонь 1, 2 після шліфування, наведено на рис. 21; вимірювальний інструмент — скоби граничні однобічні; виробництво — серійне. сталь 45, ? в = 60 кгс/мм 2 ; маса заготовки — 0,4 кг; установка деталі — в центрах з хомутом; шліфуються поверхні 1 і 2; припуск на шліфування — h = 0,25 мм; розміри поверхонь 1, 2 після шліфування, наведено на рис. 21; вимірювальний інструмент — скоби граничні однобічні; виробництво — серійне.

Завдання 10.22

Визначте норму часу на пробивання отвору в деталі в умовах дрібносерійного виробництва. Матеріал заготовки — сталь 30, маса — 1,1 кг. Робота виконується на кривошипному пресі з зусиллям 50 Н, кількість подвійних ходів повзуна за хвилину — 40. Штамп відкритий з упором, подача в штамп ручна. Коефіцієнт збільшення основного часу на пуск преса — 1,25. Кількість деталей в партії —

40 шт. Норми часу на комплекси прийомів (на 100 шт.): узяти заготовку, піднести і встановити в штамп до упору — 7,7 хв; увімкнути прес на робочий хід — 1,5 хв; зняти деталь зі штампу і покласти в тару — 3,86 хв. Норматив часу на організаційно-технічне обслуговування становить 5 %, час на відпочинок і особисті потреби — 5 % від оперативного час у. Підготовчозавершальний час — 4 хв.

Завдання 10.23

Визначте норму поштучного часу на гаряче штампування і змінний виробіток бригади.

Рис. 23. Деталь «Тяга»

Рис. 23. Деталь «Тяга»

Вихідні дані: деталь «Тяга» (рис. 23) матеріал — сталь 35; розмір заготовки ? 50?90 мм; маса заготовки — 0,9 кг; маса поковки — 0,8 кг; маса падаючих частин молота — 2 т; зусилля пресу для обрізування задирок і прошивання отворів — 100 т; кількість подвійних ходів преса за 1 хв — 40.

Заготовка подається від індукційної печі до молота і від молота до преса. Заготовка і поковка укл адаються на столі вручну; технологічний процес складається з протягування, попереднього і остаточного штампування поковки. Довжина заготовки після протягування l = 130 мм.

Склад бригади — нагрівальник, штампувальник, пресувальник.

Завдання 10.24

Визначте норму часу на складання і розбирання вузла в умовах малосерійного виробництва. Кількість виробів у партії — 2 шт., маса вузла в комплекті — 6,5 кг. Робота виконується у важкодоступному місці. Поправочні коефіцієнти: коефіцієнт на підготовчо-завершальну роботу, обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби — 1,1; коефіцієнт, що враховує розмір партії вузлів — 1,12; коефіцієнт, що враховує ступінь зручності роботи, — 1,2. Оперативний час складання вузла за переходами:

1 — 13,5 хв;

2 — 2,3 хв;

ОП T

ОП T

ОП T

— 6,1 хв. Час на розбирання вузла після проведення випробувань становить 0,85 від часу складання.

3

Завдання 10.25

Визначте норму часу на ручне дугове зварювання фланця із трубою. Товщина металу — 8 мм, сталь вуглецева. Довжина шва

— 0,73 м. Маса виробу — 18 кг, довжина виробу — 1,2 м. Кількість проходів — 2. Площа поперечного перерізу першого проходу — 25 мм

2 , наступного — 30 мм 2 . Сила зварювального струму першого проходу 170 А, наступного — 200 А. Марка електродів УОНІ-13, коефіцієнт наплавки — 9,5 г/А-год. Щільність наплавленого металу — 7,8 г/см . Час на установку виробу, обертання і зняття виробу — 1,32 хв. Сумарний коефіцієнт часу обслуговування робочого місця, на відпочинок і особисті потреби та підготовчо-завершального часу становить 20 % від оперативного. Тип виробництва — серійний; поправочний коефіцієнт, що враховує тип виробництва, — 0,85.

Завдання 10.26

Обґрунтуйте можливість об’єднання в групу для багатоверстатного обслуговування трьох токарних напівавтоматів, на яких виконується одна й та сама операція. Основний (технологічний) час — 2,8 хв, допоміжний час, який не перекривається основним

— 0,5 хв, а час, який перекривається машинною роботою, дорівнює 0,18 хв. Система обслуговування верстатів — циклічна, вони розміщені в лінію. Відстань між су міжними верстатами становить 5,8 м. Функції налагоджування верстатів виконує робітникоператор.

За нормативами для нормування багатоверстатних робіт при обслуговуванні трьох токарних напівавтоматів:

• час організаційного обслуговування робочого місця дорівнює — 3,4 % від оперативного;

• час технічного обслуговування робочого місця — 6,2 % основного часу;

• час на відпочинок та особисті потреби — 4 % від оперативного час у;

• підготовчо-завершальний час на зміну — 41 хв.

Тривалість зміни — 480 хв.

Завдання 10.27

Визначте норму обслуговування верстатів з різною тривалістю виробничого циклу, якщо сумарний час машинноавтоматизованої роботи для всіх верстатів — 860 хв, сумарний час зайнятості робітника на одному верстаті — 94 хв. Коефіцієнт, що враховує можливі відхилення в ритмі роботи, — 0,8.

Завдання 10.28

Машинно-автоматизований час на одному верстаті — 19 хв, час зайнятості робітника на одному верстаті — 6 хв.

Розрахувати норму багатоверстатного обслуговування для двох варіантів: а) за повного використання обладнання і наявності у робітника вільного часу; б) за повного використання робочого часу верстатника і мінімальних перерв у роботі обладнання.

Визначте час циклу, простоїв верстатів і ро бітника в першому і другому випадках, вибрати оптимальний варіант, який забезпечить вищу продуктивність праці.

Завдання 10.29

Визначте зайнятість робітника-багатоверстатника в роботі на однотипних верстатах, оперативний час, тривалість циклу, норму обслуговування, норму поштучного часу і змінну норму виробітку за даними:

• час машинно-апаратурної роботи — 15 хв;

• допоміжний час, що перекривається основним, — 1 хв;

• допоміжний час, що не перекривається основним, — 2 хв;

• час активного спостереження — 0,8 хв;

• час перехо ду — 1,5 хв;

• коефіцієнт допустимої зайнятості — 0,9;

• час обслуговування робочого місця

— 3,5 % оперативного;

• час на відпочинок і особисті потреби — 1,5 % оперативного;

• тривалість зміни — 480 хв.

Завдання 10.30

Визначте кількість токарних універсальних верстатів-дублерів, які можна об’єднати в групу для багатоверстатного обслуговування, якщо вільний машинний час дорівнює 10,1 хв, а час зайнятості робітника на одному верстаті становить 1,815 хв. Поправочний коефіцієнт — 0,7.

Завдання 10.31

Розрахувати кількість багатошпиндельних свердлильних верстатів-дублерів, які може обслуговувати один робітник, за умовою, що вільний машинний час — 10,5 хв, а час зайнятості робітника — 1,9 хв.

Визначте тривалість циклу багатоверстатного обслуговування, простоювання робітника і верстатів у циклі. Розрахувати, як зміняться ці величини, якщо робітникові передати для обслуговування на один верстат більше, ніж це встано влено розрахунками. Тип виробництва — масовий.

Завдання 10.32

Визначте аналітичним і графічним методом кількість токарних автоматів (дублерів), що обслуговуються; тривалість циклу багатоверстатного обслуговування і обґрунтувати доцільність організації багатоверстатного обслуговування. Розрахувати норму

поштучного часу і норму виробітку з одного верстату за зміну, якщо основний (технологічний) час становить — 3,6 хв, а затрати часу на допоміжні прийоми, що не перекриваються основним часом, — 0,7 хв. На кожному верстаті оброблюється одна деталь масою до 1 кг. Обслуговування здійснюється циклічним методом з кільцевим розташуванням обладнання і середньою відстанню між верстатами — 4 м. Тип виро бництва — масовий.

Завдання 10.33

Визначте, як розподілити на групи п’ять універсальних, але технологічно різнорідних верстатів для багатоверстатного обслуговування між двома робітниками, якщо необхідно забезпечити мінімальні простої верстатів у циклі. Час зайнятості робітника та оперативний час наведено в табл. 45.

Таблиця 45

ЗАТРАТИ ЧАСУ РОБІТНИКА

Час, хв Верстати
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Зайнятості робітника 8,3 8,4 3,5 7,6 5,1
Оперативний 17,5 15,3 12,1 17,9 16,1

Завдання 10.34

Визначте аналітичним і графічним методом тривалість циклу багатоверстатного обслуговування в цеху серійного виробництва, вільний час робітника і простої верстатів у циклі. Час виконання операції характеризується даними, наведеними в табл. 46.

Таблиця 46

ЗАТРАТИ ЧАСУ РОБІТНИКА

Час, хв Верстати
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Допоміжний, що не перекривається 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3
Допоміжний, що перекривається 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
Вільний машинний 3,3 2,8 4,2 3,7 3,9

Завдання 10.35

У цеху масового виробництва планується об’єднати в групу три різьбонарізувальні автомати для багатоверстатного обслуговування. Час зайнятості робітника на верстаті — 1,4 хв, вільний машинний час — 3,5 хв. Побудуйте графік обслуговування та обґрунтуйте доцільність організації багатоверстатного робочого місця.

Завдання 10.36

На ділянці організовано багатоверстатне обслуговування токарних верстатів-дублерів. Визначте норму обслуговування, якщо вільний машинний час дорівнює 17,9 хв, а час зайнятості робітника на одному верстаті 6,1 хв. Для розв’язування завдання побудуйте графік і обґрунтуйте доцільність організації багатоверстатного робочого місця. Розрахунок провести для двох випадків: а) коли фактична норма обслу говування прийнята більшою за розрахункову величину; б) коли фактична норма обслуговування прийнята меншою за розрахункову величину (округлення в менший бік).

Примітка. Норма обслуговування обумовлена розрахунковою кількістю верстатів, що обслуговуються.

Завдання 10.37

Бригада робітників чисельністю 8 осіб виконала за зміну (480 хв) роботи обсягом 56 нормо-год. Визначте, чи реальні норми, що використовуються, і на скільки відсотків вони можуть виконуватись за умови усунення втрат часу, якщо баланс робочого дня характеризують показники (% від Т

ЗМ ):

• підготовчо-завершальний час — 3 %;

• оперативний час — 71 %;

• час організаційного обслуговування — 5 %;

• час на відпочинок та особисті потреби — 8 %;

• час перерв, зумовлених порушеннями трудової дисципліни,

— 6 %;

• час перерв, зумовлених недоліками у технології та організації виробництва

— 7 %.

Завдання 10.38

Визначте оптимальну чисельність бригади і кількість робітників для кожної з п’яти послідовно виконуваних операцій, якщо

трудомісткість цих операцій становить, хв: 0,7; 1,6; 0,27; 0,87; 1,2. Заготовки на оброблення запускаються щогодини партіями по 508 шт.

Завдання 10.39

Визначте норму часу на виготовлення кожної деталі, що входить до бригадного комплекту, і комплексну норму часу на бригадокомплект за даними, наведеними у табл. 47.

Таблиця 47

ЗАТРАТИ ЧАСУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ БРИГАДОКОМПЛЕКТУ

Назва деталей і операцій, що входять до бригадного комплекту Норма часу, люд.-год
Деталь А
Операція 1 0,15
Операція 2 0,20
Операція 3 0,18
Деталь Б
Операція 1 0,17
Операція 2 0,22
Деталь В
Операція 1 0,23
Операція 2 0,24
Операція 3 0,22
Операція 4 0,26
Деталь Г
Операція 1 0,17
Операція 2 0,18
Операція 3 0,21
Деталь Д
Операція 1 0,19
Операція 2 0,22
Операція 3 0,16

Визначте комплексну норму виробітку для бригади чисельністю 15 осіб за тривалості зміни — 480 хв і коефіцієнта ефективності бригадної праці — 0,91.

Завдання 10.40

Розрахувати змінну норму виробітку апаратурної лінії, що функціонує безперервно, і норму часу на випуск однієї тонни хімічного продукту за даними:

• тривалість зміни — 480 хв;

• годинна продуктивність апаратурної лінії — 180 кг.

Завдання 10.41

Розрахувати норму виробітку і норму часу для робітника, що обслуговує апаратурну систему безперервної дії з годинною продуктивністю 450 кг хімічного продукту. Протягом зміни за регламентом роботи система підналагоджується 2 рази по 8 хв.

Завдання 10.42

Визначте такт потокової лінії; розрахувати кількість робочих місць, робітників та ступінь їх завантаження (зайнятості). Визначте тривалість циклу оброблення деталі.

Вихідні дані:

• лінія для оброблення виробів, маса яких до оброблення становить 2,3 кг;

• добове завдання — 450 шт.;

• крок конвеєра — 1,5 м;

• лінія працює у дві зміни;

• тривалість зміни — 8,2 год;

• норми час у на виконання операцій:

Номер операції 1 2 3 4 5
Норма часу, хв 6,4 4,4 8,6 6,5 8,7

Тести для самопідготовки

Визначте і обґрунтуйте відповіді на контрольні запитання:

1. Формули машинного часу відбивають залежність тривалості машинного часу від: а) організаційно-технічного обслуговування обладнання; б) обсягу роботи; в) режимів роботи обладнання (режимів різання).

2. Затрати основного (машинного) часу визначають, виходячи з: а) оптимального режиму оброблення матеріалу; б) кількості обертів заготовки (інструмента); в) г либини різання; г) подачі та швидкості різання; д) товщини шару матеріалу, який необхідно зняти у процесі оброблення поверхні заготовки за один прохід.

3. Коефіцієнт співвідношення за багатоверстатного обслуговування враховує: а) співвідношення часу зайнятості робітника на одному верстаті з часом зайнятості (обслуговування) на інших верстатах; б) співвідношення можливої кількості верстаті в, що може обслуговувати один робітник, з коефіцієнтом зайнятості; в) співвідношення машинного часу при роботі на верстатахдублерах.

4. Процес визначення норми поштучно-калькуляційного часу на слюсарні та складальні операції полягає в: а) описуванні правильної послідовності трудових прийомів, що виконуються; б) визначенні організаційно-технічних умов праці; в) визначенні санітарно-гігієнічн их умов праці; г) визначенні фізіологічних і психологічних умов праці; д) виборі потрібних нормативних величин часу і поправочних коефіцієнтів; е) обчисленні тривалості цілої операції.

5. Норму обслуговування для апаратника у виробництвах з невеликою тривалістю операцій можна визначити: а) кількістю паралельно і послідовно працюючого устаткування; б) як функцію від кількості сировини, що надхо дить до одного апарату і повноти здійснення реакцій;

в) зі співвідношення між апаратурно-вільним часом і часом зайнятості робітника біля одного апарату. Тема 11


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Налагоджування технологічного устаткування
Особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах
НОРМУВАННЯ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki