Posibniki.com.ua Інформатика Корпоративні інформаційні системи 7.4. КОНТРОЛІНГ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСАМИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

7.4. КОНТРОЛІНГ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСАМИ


Головна мета контролінгу забезпечення ресурсами — знайти й доставити з мінімальними витратами матеріальні ресурси, необхідні для виробничого процесу. Крім того, важливими розрахунковими показниками є оптимальний розмір партії матеріалів, що замовляються, розмір запасу на складі тощо.

Для виконання цих завдань широко використовують оптимізаційні методи. Наприклад, оптимальні маршрути доставки матеріалів визначають за допомогою транспортних задач, економічно вигідний розмір партії матеріалів — методами управління запасами.

Основні інструменти контролінгу забезпечення ресурсами такі: дослідження ринків закупівлі товарів і аналіз постачальників, АВС-аналіз, EOQ-модель.

в) прийнятність ризику, закладеного у стратегії. Оцінювання виправданості ризику перевіряють за трьома напрямами: реалістичність передумов, покладених в основу вибору стратегії; негативні наслідки для фірми, до яких може привести провал стратегії; виправданість за можливого позитивного результату ризику втрат від провалу в реалізації стратегії. SWOT- аналіз є одним із основних методів, спрямованих на вирішення маркетингових проблем і можливості виживання підприємства у довгостроковій перспективі, визначення прогнозу попиту на потенційних ринках. Назва SWOT походить від перших літер англійських слів — Strengths

Дослідження ринків закупівлі товарів і аналіз постачальників здійснюють накопиченням інформації в пам’яті ЕОМ про ринки й постачальників та її аналізом. Інформація надходить із різних джерел — за результатами опитування, спостереження способом анкетування, безпосередніх відносин (укладення договорів), експертних оцінок.

Для проведення маркетингових досліджень використовують широкий арсенал економіко-математичних методів. Це передусім статистичні методи оброблення даних, статистичний аналіз середніх оцінок і розміру помилок; багатовимірні методи (факторний і кластерний аналіз); регресійний і кореляційний методи; імітаційні методи; детерміновані методи дослідження операцій (лінійне та нелінійне програмування) тощо.

Вибір методу дослідження залежить від мети дослідження, змісту задачі, що реалізується на ЕОМ, та наявності відповідних програмних засобів.

АВС-аналіз. Головна мета АВС-аналізу — надати допомогу службі маркетингу під час вибору найважливіших для підприємства матеріалів.

Сутність методу АВС полягає в тому, що вся номенклатура матеріальних ресурсів сортується в порядку зменшення сумарної вартості всіх позицій номенклатури одного найменування на складі. При цьому ціна за одиницю матеріалу множиться на кількість їх на складі та складається список, в якому матеріали розміщуються в порядку спадання сумарної вартості (добутків) їх на складі. Потім до групи А відносять усі найменування у списку, сума вартості яких становить 75—80 % від сумарної вартості всього запасу, до групи В — 5—20 %, а до групи С — 5

—10 %.

Практика використання цього методу показує, що зазвичай до групи А потрапляє 10—15 %, до В — 20—25 %, до С — 60—70 % усієї номенклатури. Отже, основну увагу під час контролю, нормування й управління запасами потрібно приділяти групі матеріалів А, яка за своєї нечисельності становить основну частину вартості та запасів, що зберігаються, і спричиняє найбільші витрати з їх зберігання і розміщення в запасі.

Модель економічного розміру замовлення (Economic order quantity

— EOQ) є найпоширенішою на практиці моделлю управління запасами. Цю модель можна використовувати за таких обмежень:

— витрати ресурсу є безперервними, а інтенсивність попиту постійна;

— період між двома суміжними поставками постійний;

— попит задовольняється цілком і миттєво;

— транзитного і страхового запасів немає;

— місткість складського приміщення необмежена;

— витрати на виконання замовлення (C v ) і ціна матеріальних цінностей, що постачаються, впродовж планового періоду постійні;

— витрати на підтримання запасу одиниці матеріалу C n упродовж одиниці часу постійні та дорівнюють C v .

Критерієм оптимальності розміру замовлення на поповнення запасів у цій моделі є мінімум загальних витрат на виконання замовлень і підтримання запасу матеріальних ресурсів на складі впродовж планового періоду. Складники загальних витрат по-різному залежать від розміру замовлення (величини поставки партії матеріалу). Витрати на виконання замовлення збільшуються прямо про-

Розмір замовлення (поставки), Q

Розмір замовлення (поставки), Q

Рис. 7.4. Графічна модель розрахунку розміру партії матеріалів на замовлення

Сумарні річні витрати мають характерний вигляд увігнутої кривої, яка має сідлову точку, що дає змогу оптимізувати розмір запасу.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА БАЗІ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ГАЛАКТИКА»
Частина 1. 8.3. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
Частина 2. 8.3. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
8.4. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ
8.5. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ І ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАНЬ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki