Posibniki.com.ua Інформатика Корпоративні інформаційні системи ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА БАЗІ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ГАЛАКТИКА»


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА БАЗІ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ГАЛАКТИКА»


Його можна характеризувати як постійний моніторинг (відстежування) результатів діяльності підприємства.

8.1. Склад і характеристика основних структурних компонентів корпоративної інформаційної системи «Галактика»

8.2. Функціональний склад корпоративної інформаційної системи «Галактика ERP»

8.3. Контур управління виробництвом

8.4. Контур управління фінансами та бюджетуванням

8.5. Контур управління логістикою і ланцюгами постачань

8.6. Контур бухгалтерського й податкового обліку

8.7. Контур управління персоналом

Резюме

Терміни і поняття

Запитання для перевірки знань

Завдання для індивідуальної роботи Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:

— загальну характеристику і функціональні можливості корпоративної інформаційної системи «Галактика»;

— програмні модулі системи та задачі, які в них розв’язують;

— створення надпотужних інформаційних систем шляхом інтеграції базової системи «Галактика ERP» із системами спеціального призначення:

— «Галактика EAM» (управління виробничими активами), «Галактика AMM» (ефективне управління виробництвом), «Галактика BI» (інтелектуальний аналіз бізнесу) тощо;

— галузеві пропозиції для харчової промисловості, нафтогазової галузі, енергетики тощо, а також УМІТИ:

— працювати у програмному середовищі корпоративної системи «Галактика»;

— формувати інформаційну базу і контрольний приклад для конкретної задачі обраного модуля та реалізовувати її на ПК у середовищі системи «Галактика».

РОЗДІЛ 8 8.1. СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ГАЛАКТИКА»

Корпорація «Галактика» — одна із провідних розробників ERP-систем на ринку держав пострадянського простору, до неї входять підприємства, розташовані в Москві, Мінську, Києві, Алм-Аті, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі. У регіональній партнерській мережі понад 200 компаній.

На вітчизняному ринку програмного забезпечення у царині розв’язання економічних задач колектив «Галактики» працює від 1987 року. За цей час пройдено шлях від програмного забезпечення класичних АСУ на замовлення підприємств до розроблень тиражованих галузевих пропозицій, цілковито адаптованих до специфіки провідних галузей економіки.

Галузеві пропозиції на базі системи «Галактика» — це технологія управління нового покоління, яка дає змогу перейти від управління окремими господарськими операціями до управління ситуаціями, що виникають. Характерною ознакою системи «Галактика» є швидкий розвиток і розширення її функціональних можливостей. Від 1995 року, коли було випущено першу версію комплексної системи автоматизації управління підприємством «Галактика», що містила лише 15 програмних модулів і була реалізована в архітектурі «клієнт-сервер», створено кілька поколінь системи — 5.2, 5.5, 5.7, 7.12, 8.10. Нинішня версія 8.10. має 57 програмних модулів. Розширився перелік контурів (контур логістики, управління проектами тощо); забезпечено налаштування «Галактики» на конкретну галузь, регіон, особливості бізнесу та незалежність прикладних якостей системи від програмно-апаратної платформи; гарантовано роботу системи в різних операційних середовищах (Windows (2000, 2007, ХР, Vista), Windows NT, Novell NetWare) і з різними СУБД — Oracle, MS SQL, Pervasive SQL (Btrieve).

Починаючи від покоління 5.5 змінилася концепція самого продукту. Тепер він позначає версію ядра системи, а сам продукт розпався на системи із галузевою орієнтацією. Так, на базі ядра 5.5 розроблено вирішення для торгівлі, м’ясопереробної промисловості, зв’язку і телекомунікацій, металургії, автотранспортних підприємств. На базі ядра 5.7 запропоновано вирішення для нафтових компаній і хімічних підприємств. У ядрі з’явилися нові підсистеми: кредити, векселі та позики, управління ремонтом устаткування, експорт/імпорт зовнішніх документів, управління угодами, спецодяг, технічна підготовка виробництва, управління автотранспортом, роздрібна торгівля, давальницька переробка. Система стала 32-розрядною. З’явилася можливість адаптувати інтерфейс користувача під будь-яку (окрім арабської та японської) мову. «Галактика» підтримує інтерфейси, через які здійснюється з’єднання з торговими терміналами, електронними вагами, датчиками АСУ ТП. Створено систему підтримки адміністратора «Галактики», що дає змогу контролювати дії користувачів. Крім того, в процесі розвитку системи зроблено ставку на її відкритість і можливість використання разом з іншими продуктами, наприклад Галактика+SAS, Галактика+Aris Toolset. На даний час «Галактика» має комплекс бізнес-рішень: автоматизовану систему управління «Галактика ERP»

Система «Галактика ERP» розроблена для умов вітчизняної економіки з її вияскравленою специфікою, постійними змінами законодавства. Саме тому «Галактика ERP» — дієвий інструмент побудови ефективної системи управлінням незалежно від спадів і підйомів економіки та внутрішніх змін на підприємстві.

У листопаді 2006 року корпорація «Галактика» офіційно заявила про випуск нової версії системи «Галактика ERP» — 8.10. Найважливішою властивістю нової версії системи «Галактика ERP» є повна підтримка управління і ведення обліку господарської діяльності корпорації (холдингу), до складу якої, зазвичай, входять кілька юридичних філій і є єдина база даних. Є можливість одержувати консолідовану звітність щодо корпорації загалом, групувати і фільтрувати дані в розрізі філій, при цьому несанкціонований доступ до інформації філій унеможливлено. Система ERP дозволяє в єдиному інформаційному просторі оперативно виконувати головні управлінські завданню, забезпечує менеджерів різного рівня управління необхідною і достовірною інформацією для прийняття оптимальних рішень.

До основних функціональних можливостей системи «Галактика ERP» належать:

• Побудова системи обліку та формування різних видів звітності.

• Управління матеріальними і фінансовими потоками (логістика).

• Фінансове планування й оперативний фінансовий менеджмент, управлінський облік.

• Виробниче планування і управління виробництвом, контролінг.

• Управління персоналом і кадровою політикою.

• Управління технічним обслуговуванням і ремонтом устаткування.

• Управління якістю продукції.

• Управління взаєминами з клієнтами.

• Управління нерухомістю.

Крім удосконалення функціональних властивостей у новій версії системи «Галактика ERP» реалізовано комплекс додаткових вирішень, які покликані радикально поліпшити показники підприємств (корпорацій) і відкрити нові можливості для розвитку бізнесу. Передовсім, це лінійка вирішень «Галактика Busi-ness Intelligence» (BI) – комплекс прикладних програм, що дозволяють максимально повно використовувати наявні на підприємстві системи управління з метою досягнення якісних змін у підвищенні ефективності бізнес-процесів у різних сферах діяльності підприємства. «Галактика ВІ» належить до класу систем підтримки прийняття рішень (DSS) і призначена насамперед для топ-менеджерів, керівників напрямів розвитку бізнесу, аналітичних служб тощо. Вона побудована із використанням відкритих промислових стандартів і технологій обміну й оброблення даних: OLAP, Data Mining, Web-служб, XML, XAML, MDX, C# та ін.

(основний продукт корпорації), систему інтелектуального аналізу бізнесу і підтримки прийняття рішень «Галактика Busіness Іntellіgence» (BІ), спеціальні рішення для управління НДОКР, ремонтами (ТОРУ), нерухомістю й інші, галузеві застосунки для управління підприємствами машинобудування, харчової промисловості, нафтогазового комплексу, енергетики, транспорту, будівництва, страхування.

Унікальні функціональні можливості комплексу «Галактика ВІ» забезпечуються використанням інноваційних технологій корпорації Microsoft: Microsoft Silverlight, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Internet Information Services (IIS), Microsoft Excel. Особливе місце в цьому переліку належить Microsoft Silverlight — потужній платформі для створення інтерактивних Інтернет-додатків (Rich Internet Applications — RIA) і мультимедійного Інтернет-інтерфейсу. Вона підтримується багатьма оглядачами, платформами і пристроями, наприклад працює із браузерами Internet Explorer 7.0, Mozilla.

Використання програмного комплексу «Галактика ВІ» забезпечує прийняття рішення на основі фактів, а не інтуїції; застосовування нестандартних підходи у розв’язанні складних задач; ефективне використання наявних ресурсів; прийняття своєчасних і виважених рішень щодо упрауління підприємством на підставі показників ефективності діяльності.

До складу «Галактика ВІ» входять програмні системи: Галактика ВІ Запаси, Галактика ВІ Збут, Галактика ВІ Взаєморозрахунки, Галактика ВІ Бізнес-Монітор.

Система Галактика BІ Запаси призначена для моніторингу, контролю й аналізу динаміки і структури запасів, сировини, матеріалів і комплектувальних виробів. Система належить до класу вирішень для інтелектуальної підтримки управління бізнесом.

Контроль і аналіз структури і властивостей запасів на складах, у будівництві, виробництві, консигнації — найважливіші завдання управління діяльністю підприємства (корпорації). Успішність збутових і виробничих бізнес-проектів багато в чому залежить від грамотного й ефективного управління запасами, своєчасного поповнення їх і підтримки необхідного рівня. Система «Галактика BІ Запаси» допомагає оперативно контролювати стан запасів, проводити аналіз тенденцій і часової динаміки їх, класифікувати групи запасів. Контроль і аналіз термінів придатності, обіговості, рівня неліквідів наднормативів дозволяють уникнути фінансових втрат і «заморожування» обігових коштів, а отже, підвищити ефективність роботи підприємства.

На рис. 8.1 унаочнено аналіз запасів на певну дату.

На підприємствах із системою «Галактика ВІ Запаси» взаємодіють:

— керівники підприємств — можуть оперативно контролювати стан ключових показників запасів, ефективність роботи підрозділів постачання і окремих менеджерів;

— керівники і провідні менеджери маркетингових і виробничих підрозділів — у повному обсязі отримують інформацію про запаси і показники їхньої ефективності;

— менеджери з роботи із запасами мають змогу контролювати стан запасів, аналізувати і вчасно реагувати на зміни попиту, можуть досліджувати стан запасів, сегментувати запаси, виявляти тенденції і відхилення, розробляти правила роботи із запасами;

— фахівці ІТ-підразділів мають необмежені можливості щодо дослідження тенденцій зміни даних (побудова DataMіnіng моделей), розроблення нових карт показників і звітів за запитами керівників підприємства та провідних спеціалістів-маркетологів, а також можуть використовувати передові технології й інструменти, здатні задовольнити найрізноманітніші потреби користувача.

Рис. 8.1. Аналіз запасів на певну дату «Галактика BІ Збут» допомагає оперативно відстежувати і контролювати виконання збутових процесів, аналізувати отримані результати і на цій підставі приймати виважені управлінські рішення. На рис. 8.2 відтворено показники збуту, необхідні для підтримки управління бізнесом.

Рис. 8.2. Показники збуту

Рішення «Галактика BІ Збут» призначені для моніторингу, контролю й аналізу збутової діяльності підприємства і належать до класу рішень для інтелектуальної підтримки прийняття рішень.

На підприємствах із застосунками «Галактика BІ Збут» взаємодіють:

— керівники підприємств — мають змогу оперативно контролювати стан ключових показників збутової діяльності: виконання плану доходів, виконання зобов’язань за угодами, ефективність роботи збутових підрозділів і окремих менеджерів;

— керівники і провідні менеджери збутових підрозділів у повному обсязі одержують інформацію про клієнтів та історію взаємин з ними, стан угод, заборгованість і баланс взаємин із клієнтами;

— керівники і провідні спеціалісти фінансових підрозділів отримують можливість контролювати виконання фінансових зобов’язань підприємства та його клієнтів, а також обсяги дебіторської і кредиторської заборгованості;

— фахівці в системі маркетингу можуть досліджувати попит на товари, сегментувати клієнтську базу підприємства, визначати «лідерів» і «аутсайдерів» серед клієнтів, формувати правила роботи з клієнтами;

— фахівці ІТ-підрозділів здобувають можливість проведення дослідження результативних даних і розроблення нових карт показників і звітів за запитами керівників підприємства і провідних спеціалістів збутових підрозділів.

Система Галактика ВІ Взаєморозрахунки призначена для контролю й аналізу фактичної заборгованості, що виникає безпосередньо при відвантаженнях товарно-матеріальних цінностей, виконанні робіт чи наданні послуг.

Якщо у вирішенні «Галактика ВІ Збут» реалізовано аналіз договірної роботи з контрагентами, що дозволяє на підставі аналізу виконання угод прогнозувати майбутні платежі й відвантаження (прогнозована заборгованість), то вирішення «Галактика ВІ Взаєморозрахунки» забезпечує контроль і аналіз фактичної заборгованості, що виникає безпосередньо при відвантаженнях товарно-матеріальних цінностей чи отриманні грошей (як результат передання прав власності).

Вирішення «взаєморозрахунки» забезпечує аналіз заборгованості в різних розрізах: за контрагентами, угодами, документами-підставами, відповідальним особам (центрам відповідальності). Аналіз за документами-підставами дозволяє контролювати заборгованість за кожним конкретним відвантаженням.

Аналіз за типами документів забезпечує деталізацію даних до конкретних операційних документів включно, що вможливлює детально досліджувати структуру надходжень (наприклад, визначати частку коштів у загальній сумі надходжень) і природу заборгованості.

Особливе місце у взаєморозрахунках посідає управління дебіторською заборгованістю, бо отримання платежів від дебіторів є одним із основних джерел надходження коштів на підприємство. Несвоєчасно отримані платежі можуть істотно вплинути на оперативну діяльність, порушити виробничі плани, призвести до витрат і фінансових втрат у майбутньому. Крім того, важливо приділяти увагу збалансованості дебіторської заборгованості за товари та послуги із кредиторською заборгованістю за сировину та матеріали.

Галактика ВІ Бізнес-Монітор — це інтегроване середовище розробника, призначене для реалізації інтерактивних інформаційних панелей, зорієнтованих на роботу в Інтернеті, на базі використання Mіcrosoft SQL Server (забезпечується підтримка MS SQL Server 2005 і 2008). Ця платформа підтримує: реляційне сховище даних, багатовимірну базу даних і сервіси аналитики (Analysіs Servіces), сервіси інтеграції (Іntegratіon Servіces), сервіси системи звітності (Reportіng Servіces).

За суттю «Галактика ВІ Бізнес-Монітор» є середовищем розробленням повнофункціональних Інтернет-додатків (RІA-додатків) бізнес-аналізу для Mіcro-soft SQL Server Analysіs Servіces і дає можливість відображати дані з MOLAP, ROLAP чи HOLAP кубів.

Використовуючи інтегроване середовище розробки SQL Server Busіness Іn-tellіgence Studіo можна ефективно формувати масиви у вигляді гіперкубів і вбудовувати їх у системи ERP, CRM та інші.

Широкі можливості надає масштабування SQL Server і Internet Information Services (ITS), за допомогою яких можна будувати будь-які конфігурації системи (наприклад, підключати кілька серверів), щоб зробити навантаження на сервері більш збалансованим. Це важливо для великих компаній із чималою кількістю користувачів, які одночасно працюють у системі.

Галактика AMM. Для вирішення загальної проблеми розвитку бізнесу й побудови ефективного виробництва корпорація «Галактика» запропонувала

Система дає змогу досягти основних цілей сучасного бізнесу шляхом підвищення ефективності організаційного управління й оптимізації роботи виробничого підприємства загалом.

Лінійка вирішень «Галактика АММ» для побудови ефективного виробництва на промислових підприємствах включає: а) Галактика АММ Управління проектами — це ефективний інструмент у руках керівника компанії, що дозволяє контролювати терміни виконання проекту, здійснювати оперативне і стратегічне планування, відстежувати перевищення бюджету, перерозподіляти навантаження персоналу, тобто забезпечувати інформаційну підтримку будь-яких виробничих і невиробничих проектів.

Прикладний модуль «Управління проектами» розроблений на багатофункціональній модульній платформі Галактика Ranet, яка використовується для побудови розподілених систем управління підприємством. Платформа цілком базується на продукті Devexpress eXpressApp FrameworkTM(XAF) — одному з передових інструментів створення бізнес-вирішень, і розширює її можливості ефективними прикладними сервісами.

Використання передових технологій та інструментів Mіcrosoft.NET, Fra-mework 4.0, ORM (Object-relatіonal mappіng) забезпечує масштабованість, високу швидкодію системи при обробленні великих обсягів даних, при одночасній роботі великої кількості користувачів, зберігаючи при цьому простоту і компактність. Адаптивні компоненти платформи забезпечують велику гнучкість системи і відповідність вимоги замовника. Важливим є те, що для адаптації вирішень у більшості випадків не потрібно програмування. Доналаштування може проводити адміністратор системи із застосуванням візуальних майстрів. Архітектуру вирішень «Управління проектами» подано на рис. 8.3.

Галактика АММ Управління замовним виробництвом дозволяє максимально швидко планувати й реагувати на зміни, пов’язані з виробничими замовленнями, на всьому життєвому циклі гарантує своєчасне виконання замовлення узятих зобов’язань.

Галактика АММ Управління серійним виробництвом — програмний комплекс, розроблений для реалізації можливості обробляти й управляти значною кількістю замовлень зі швидким реагуванням на змінювані терміни, попит, постачання тощо.

Галактика АММ Управління підготовкою виробництва — спеціальний застосунок для підприємств машинобудування і приладобудування на базі автоматизації й оптимізації процесів управління освоєнням виробництва виробів, від розроблення конструкторської документації на вироби основного виробництва до впровадження засобів технологічного оснащення.

Рис. 8.3. Архітектура вирішеннь «Галактика Управління проектами»

комплексну програмну систему «Галактика АММ» (Advanced Manufacturіng Management-ефективне управління виробництвом), в основі якої лежить якісно новий підхід до реалізації проектів зі створення ефективних моделей управління виробничими і невиробничими процесами промислових підприємств.

Рис. 8.3. Архітектура вирішеннь «Галактика Управління проектами»

В основу вирішення «Галактика АММ» покладено модульний принцип, завдяки чому можна обирати оптимальну функціональність системи для конкретного промислового підприємства залежно від специфіки діяльності й завдань, що потребують виконання (рис. 8.4).

Галактика EAM (Enterprise Asset Management)

— сучасна інформаційна система управління виробничими активами, ґрунтована на передових методиках обслуговування устаткування з орієнтацією на надійність. «Галактика ЕАМ» дозволяє реалізувати моніторинг технічного стану устаткування, за системою критеріїв визначати аварійні об’єкти, що потребують обслуговування і ремонту.

Убудований у систему інструментарій дозволяє значно підвищує точність й оперативність планування, а також скорочує терміни і витрати на закупівлю запчастин і виконання регламентних і позапланових робіт.

Проект з оптимізації системи управління основними фондами (виробничими активами) — це передусім перехід від стихійно сформованої і слабкокерованої системи до цілеспрямовано розробленої концепції управління бізнес-процесами. Програмна система EAM формально складається з кількох функціональних блоків. За кожним із блоків приховано широкий спектр функціональних можливостей, застосовуваних на різних рівнях управління і контролю.

НЯ

НЯ

Н

УВА

ОС

Т

ОДИНИЧНЕ СКЛАДНЕ ВИРОБНИЦТВО АБО РЕМОНТИ ПЕВ, ГІП, ВГК, ВГТ, підрядники ПДВ, ПДБ, цехи по збиранню, ВТК, МТЗ ПДВ, ПДБ, заг. цехи, цехи деталей, МТЗ служби ТПВ, КБ, ТБ, інст. цехи, МТЗ
СЕРІЙНЕ ТА МАСОВЕ ВИРОБНИЦТВО служби ТПВ, КБ, ТБ, інст. цехи, МТЗ

Рис. 8.4. Склад застосунків системи «Галактика AMM» «Галактика ЕАМ» дозволяє ефективно управляти як основними, так і всіма допоміжними процесами технічного обслуговування й експлуатації устаткування, зокрема вможливлює: а) управління активами; паспортизацію активів; детальний опис технічних характеристик; моніторинг стану устаткування; контроль показників ефективності устаткування; в) технічне обслуговування і ремонт; управління замовленнями на обслуговування; попереджувальні ремонти; складання розкладів і кошторисів на роботи; с) управління матеріально-технічним забезпеченням замовленнями на закупівлю; реєстрацію надходжень і списання запчастин; ведення специфікацій на матеріали; d) управління складськими запасам, надходженням матеріальних цінностей на склад; залишками матеріалів на складі; відпуск у ремонт; списання; е) управління персоналом, добір і розподіл трудових ресурсів при плануванні ремонтів і проведенні техобслуговування; g) управління фінансами; фінансовий і виробничий облік; аналіз витрат за місцем обслуговування устаткування; контроль лімітів фінансування; h) управління документообігом ТОРУ (технічне обслуговування і ремонт устаткування), налаштування маршрутів руху документів; ведення архіву технічної документації; к) інтеграцію із суміжними системами; спільну роботу з ERP-системами; АСУТП, системами діагностування і мобільних пристроїв.

8.2. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ГАЛАКТИКА ERP» Інформаційна система «Галактика ERP» має компонентну структуру і складається з функціональних модулів, що поєднуються в контури. Це дає можливість замовникам отримувати потрібну конфігурацію системи й автоматизувати розв’язання першочергових актуальних завдань управління з можливістю подальшого нарощування їх функціональності.

Розроблення і впровадження ERP-системи Галактика ведеться із використанням найпередовіших технологій та інструментів. Додаткові можливості для інтеграції Галактики ERP із програмними продуктами сторонніх виробників дає використання сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) і передових технологій. Крім того, склад застосунків може бути розширений спеціальними компонентами для управління ТОРУ, НДОКР, фінальним складанням складних виробів, технічною і технологічною підготовкою виробництва. Інтеграція системи «Галактика ERP» із системою «Галактика ЕАМ» забезпечує узгодження облікових даних системи управління ресурсами підприємства (ERP) із системою управління виробничими активами (ЕАМ).

У результаті інтеграції двох систем користувачі модуля «Галактика ТОРУ» можуть встановити спеціальне відновлення для системи «Галактика ERP», що дозволить розширити можливості системи «Галактика ERP» за рахунок приєднання спеціалізованої і повнофункціональної системи управління виробничими активами (ЕАМ), забезпечити однократне введення інформації, а також безперервність процесу для типових і спеціалізованих управлінських і облікових задач. Інтеграція створена незалежно від використовуваних платформ і серверів баз. Наприклад, база даних системи «Галактика ERP» може перебувати на СУБД MS SQL Server, а база даних системи «Галактика EAM» може перебувати як на СУБД Oracle, так і на MS SQL Server (чи навпаки).

Спеціальне відновлення для інтеграції двох систем поставляється разом із системою «Галактика ЕАМ» і не перебуває додаткових витрат на його закупівлю. Крім того, система «Галактика ЕАМ» поставляється із включеними налаштуваннями для імпорту даних, а отже, не потребує спеціальних робіт з її налаштування.

Аналогічним чином забезпечується інтеграція базової системи «Галактика ERP» із системою «Галактика АММ» (ефективне управління виробництвом), що створює ефективний інструмент у руках керівника компанії, дозволяє контролювати терміни виконання проекту, здійснювати оперативне і стратегічне планування, відсліджувати перевищення бюджету, перерозподіляти навантаження персоналу, тобто забезпечувати інформаційну підтримку будь-яких виробничих і невиробничих проектів і в такий спосіб підвищувати ефективність управління виконанням робіт. Реалізовані проекти можуть передбачати тисячі взаємозалежних робіт, виконуваних різними структурними підрозділами і субпідрядними організаціями, контролювати які і вчасно приймати управлінські рішення в ручному режимі практично неможливо. Єдиним способом розв’язання проблеми є організація на підприємстві ефективного організаційно-інформаційного середовища на базі «Галактика АММ», що забезпечує постійне планування, прогнозування і контроль ходу виконання робіт завдяки надходженню достовірної управлінської інформації про перебіг виконання проектів.

Функціональна структура корпоративної інформаційної системи «Галактика ЕRР» подана на рис. 8.5.

Рис. 8.5. Функціональна структура системи «Галактика ERP»

Рис. 8.5. Функціональна структура системи «Галактика ERP»

Контури управління фінансами, логістикою та персоналом поєднують модулі за видами ресурсів, над якими здійснюється управлінська діяльність. У контури управління виробництвом, проектами, активами та бухгалтерського і податкового обліку включено модулі відповідно до видів діяльності, що автоматизується.

Модулі специфічних галузевих і спеціальних застосунків об’єднано відповідно в контури галузевих і спеціальних застосунків.

Функціональний склад системи «Галактика ERP» дає можливість, по-перше, ізольовано використовувати як окремі модулі, так і довільні комбінації їх залежно від виробничо-економічної необхідності, по-друге, визначити для будьякого підприємства набір компонентів, що забезпечує виконання завдань управління господарською діяльністю у трьох глобальних аспектах — за видами ресурсів, за рівнями управління (масштабами виконуваних завдань), за видами управлінської діяльності (планування, облік тощо).

У технологічній схемі експлуатації системи «Галактика ERP» кожен працівник виконує визначені для нього інструкцією дії, отримуючи інформацію в обсязі, необхідному й достатньому для виконання кожним своїх посадових обов’язків.

Основним об’єктом системи «Галактика ERP» є операційний документ. Операційні документи формуються під час здійснення будь-якої господарської операції та підтверджують її виконання. Між документами можуть існувати зв’язки. Сукупність операційних документів створює документообіг підприємства (корпорації).

Виокремлюють два основні типи документів:

— документи-основи, які регламентують операції між юридичними особами, наприклад угоди, рахунки, рахунки-фактури, вимоги, контракти тощо;

— супровідні документи (товарні та фінансові), які відображають сутність фактично виконаних операцій.

За всіма супровідними документами можуть бути сформовані бухгалтерські проведення за допомогою механізму типових господарських операцій (ТГО).

У процесі виконання конкретних господарських операцій, які належать до різних напрямів діяльності підприємства, відбувається наповнення бази даних оперативною інформацією. При цьому забезпечується:

— принцип одноразового введення інформації у БД, що виключає дублювання функцій користувачів і впорядковує документообіг;

— простота контролю коректності та цілісності даних, персоніфікація дій користувача;

— контроль регламенту виконання господарських операцій;

— оперативна перебудова системи, зміна експлуатаційної схеми системи в разі зміни бізнес-процесу;

— своєчасне отримання достовірної інформації про стан поточної діяльності підприємства.

Система «Галактика» є гнучким масштабованим продуктом, який містить модуль налаштування для будь-якого комплекту поставки. У процесі налаштування виконується первинне заповнення основних каталогів, класифікаторів і довідників, які становлять єдину інформаційну базу й використовуються всіма

Параметри загальносистемного налаштування дають змогу обрати з наданих системою алгоритмів виконання різних функцій ті, які максимально відповідають специфіці певного підприємства. Параметрами налаштування користувача визначаються особливості роботи конкретного користувача. Частину з них, яка належить до права доступу до документів і можливостей їх редагування, встановлює лише адміністратор системи. Крім того, більшість модулів мають власний блок налаштування. До нього включено функції налаштування універсальних ієрархічних звітів (управління постачанням, управління збутом, складський облік), типових господарських операцій (госпоперації), формату вхідних і вихідних документів (обмін бізнес-документами) тощо.

До функцій налаштування системи належать також розмежування прав доступу користувачів і організація корпоративного міжофісного обміну даними, якщо підприємство має кілька віддалених філій. Ці функції виконуються за допомогою спеціальних модулів права доступу і тиражування даних.

Далі наведено склад програмних модулів головного меню «Галактика ЕRР» 8.10 (рис. 8.6) і структура меню налаштування (рис. 8.7).

Рис. 8.6. Структура головного меню системи «Галактика ERP»

модулями системи. Подальше поповнення класифікаторів виконується в процесі експлуатації системи.

Рис. 8.7. Структура меню налаштування кнопки меню Сервіси


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 2. 8.3. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
8.4. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ
8.5. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ І ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАНЬ
8.6. КОНТУР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
8.7. КОНТУР УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki