< Попередня  Змiст  Наступна >

Якість активів


Визначаючи рейтингову оцінку якості активів, потрібно враховувати такі фактори:

 • • співвідношення між обсягом нестандартних активів та сукупними активами;
 • • рівень активів з негативною класифікацією з урахуванням сформованих резервів під ці активи в сукупних активах;
 • • дотримання вимог банківського законодавства України, у тому числі нормативноправових актів Національного банку (у тому числі нормативи кредитного ризику та інвестування);
 • • концентрацію за активними операціями щодо одного позичальника/контрагента або групи пов’язаних позичальників/контрагентів, рівень галузевих концентрацій, концентрацій за країними тощо;
 • • обсяг операцій з інсайдерами та ставлення до них керівництва; •
 • ефективність управління кредитним портфелем і портфелем цінних паперів з точки зору стратегій, положень, процедур та систем контролю;
 • • претензійно-позовну роботу;
 • • рівень резервів на покриття можливих збитків за активними операціями (порівняно з нестандартними активами), правильність їх розрахунків і повнота формування;
 • • якість, обсяги, тенденції та управління іншими активами, у тому числі кошти в інших банках, дебіторська заборгованість, вкладення в основні засоби та нематеріальні активи тощо.

Банк з рейтинговою оцінкою якості активів «1» має такі характеристики:

 • співвідношення між обсягами нестандартних активів та сукупних активів низьке і добре контрольоване;
 • рівень активів з негативною класифікацією з урахуванням сформованих резервів під ці активи в сукупних активах не викликає занепокоєння служби банківського нагляду;
 • концентрації за активними операціями (у тому числі з урахуванням: галузей, операцій з пов’язаними особами/інсайдерами, вкладень під заставу одного типу, ризику країни тощо) добре контрольовані та пов’язані з мінімальним ризиком;
 • внутрішні положення, що регулюють проведення активних операцій, достатні та враховують усі зміни, які відбулися в банку та в нормативноправових актах України з питань банківської діяльності;
 • банк дотримується нормативних вимог, установлених Національним банком, щодо кредитного ризику та інвестування;
 • управління кредитним портфелем і цінними паперами ефективне та добре контрольоване, тобто банк користується продуманими та обґрунтованими критеріями кредитної/інвестиційної діяльності, контролює проблемні кредити/вкладення та кредити інсайдерам тощо;
 • керівництво забезпечує достатній рівень резервів на покриття можливих збитків за активними операціями (у тому числі кредитними);
 • ризик, що пов’язаний з іншими активами банку (дебіторська заборгованість, кошти в інших банках тощо), є прийнятним і не становить загрози збитків.

Стан банку з рейтинговою оцінкою якості активів «2» подібний до стану банку з рейтинговою оцінкою якості активів «1», але має недоліки, пов’язані з одним або кількома з перелічених факторів. Керівництво здатне виправити ці недоліки без посилення контролю органів банківського нагляду. Цей банк може мати одну або більше з перелічених нижче характеристик:

 • обсяги нестандартних активів та (або) негативно класифікованих за результатами інспекційної перевірки більші, ніж за даними банку, але разом з тим вони не загрожують капіталу банку, керівництво звернуло на цей факт належну увагу та має намір і змогу виправити ситуацію;
 • критерії надання кредитів, здійснення інших активних операцій та методи контролю з боку керівництва мають деякі недоліки; потребують удосконалення порядок ідентифікації осіб та процедури здійснення операцій з інсайдерами банку;
 • активні операції (крім кредитних та операцій з цінними паперами) малоприбуткові або пов’язані з дещо підвищеним ризиком, але не становлять реальної загрози для ліквідності і платоспроможності банку.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Надходження банку
Ліквідність
Чутливість до ринкового ризику
5.4.2. Процедура затвердження рейтингу банку
Розділ 6 БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ 6.1. Банківські ризики: сутність, визначення та класифікація
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki