< Попередня  Змiст  Наступна >

Ліквідність


Для визначення рейтингової оцінки ліквідності банку враховуються такі фактори:

  • • компетентність керівництва і фахівців відповідних підрозділів банку з питань визначення ліквідності банку, ефективності стратегії управління фінансовими потоками і політики забезпечення ліквідності, з питань контролю та моніторингу ліквідної позиції банку;
  • • оперативність, вчасність та адекватність рішень щодо управління активами і пасивами;
  • • тенденції, обсяг і джерела ліквідних активів (у тому числі високоліквідних), що можуть бути використані для виконання поточних зобов’язань банку;
  • • стабільність залучених коштів, відповідність строків і сум повернення залучених та розміщених коштів;
  • • залежність від дорогих, нестабільних джерел фінансування (міжбанківські кошти тощо) для забезпечення потреб у ліквідності;
  • • можливість банку диверсифікувати джерела фінансування балансових і позабалансових статей;
  • • процеси планування, у тому числі наявність планів фінансування в надзвичайних ситуаціях та на випадок непередбачених проблем з ліквідністю, контролю та моніторингу;
  • • виконання вимог нормативноправових актів Національного банку щодо ліквідності банку (у тому числі нормативи ліквідності), аналіз причин невиконання, тенденцій;
  • • інформаційні системи управління ліквідністю.

Одним з основних обов’язків керівництва банку є підтримка обсягу ліквідних активів на рівні, що достатній для виконання поточних зобов’язань, за умови максимального збільшення надходжень та зменшення ризику. Цей обов’язок вимагає від керівництва ґрунтовного розуміння балансу банку, його клієнтської бази (кредитів, депозитів та інших залучених коштів) та економічної ситуації. Керівництво, яке підтримує ліквідні активи (у тому числі високоліквідні) на високому рівні, звичайно, не йде на високий ризик, і обсяг надходжень за таких умов буде нижчим. Якщо керівництво підтримує обсяг ліквідних активів (у тому числі грошових коштів) на мінімальному рівні, забезпечуючи короткочасні великі прибутки, то це може свідчити про те, що активні операції в такому банку пов’язані з більшим ризиком. Керівництво, яке підтримує ліквідність банку через залучення міжбанківських кредитів, має розуміти, що за таких умов процес управління активами та зобов’язаннями стає складним, вимагає від нього особливого вміння і кваліфікації та не може продовжуватися на такому рівні тривалий час.< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
5.4.2. Процедура затвердження рейтингу банку
Розділ 6 БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ 6.1. Банківські ризики: сутність, визначення та класифікація
6.2. Особливості організації та функціонування системи ризикменеджменту в банках
6.3. Управління окремими видами банківських ризиків Кредитний ризик
Ризик ліквідності. Компоненти системи управління ризиками щодо ризику ліквідності
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki