Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський нагляд5.4.1. Критерії оцінювання компонентів рейтингової системи Достатність капіталу


< Попередня  Змiст  Наступна >

5.4.1. Критерії оцінювання компонентів рейтингової системи Достатність капіталу


Рейтингова оцінка достатності капіталу визначається за рейтинговою системою на підставі таких факторів:

 • • відповідність обсягу регулятивного капіталу напрямам діяльності банку (банківські та інші операції);
 • • відповідність зростання обсягів статутного, регулятивного (за складовими) капіталу зростанню активів на дату інспекційної перевірки, плани і перспективи;
 • • дотримання вимог банківського законодавства України, у тому числі нормативноправових актів Національного банку (у тому числі нормативи капіталу);
 • • наявність внутрішніх процедур щодо визначення достатності капіталу банку з урахуванням усіх ризиків, притаманних його діяльності (у тому числі ризику країни);
 • • наміри і можливості акціонерів щодо нарощування статутного капіталу з метою мінімізації ризиків, притаманних діяльності банку, дивідендна політика;
 • • вплив ризиків (у тому числі кредитного, валютного, зміна процентної ставки тощо), притаманних банку, на капітал банку;
 • рівень формування резервів під активні операції
 • • прибутковість та її вплив на регулятивний капітал банку;
 • • співвідношення обсягу негативно класифікованих активів (з урахуванням сформованих резервів під ці активні операції) та регулятивного капіталу;
 • • відповідність розмірів статутного та (або) регулятивного капіталу планам розвитку мережі філій, відділень на місцевому, регіональному (в межах однієї області), міжрегіональному (на території всієї України) та міжнародному рівнях, а також відповідність їх розмірів проектам будівництва та реконструкції;
 • • доступ до ринків капіталу.

Банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу «1» має такі характеристики:

 • показники регулятивного капіталу, адекватності основного і регулятивного капіталу перевищують встановлені нормативні значення;
 • високий і стабільний рівень надходжень, що забезпечує прибуткову діяльність;
 • добре врегульований процес зростання капіталу, який визначено політикою банку і підтверджується фактичними даними показників діяльності банку;
 • керівництво банку добре розуміє операції банку і здатне визначати ризики, пов’язані з цими операціями, та їх вплив на достатність регулятивного капіталу, здатне сформувати в повному обсязі резерви під активні операції;
 • акціонери здатні в разі потреби нарощувати капітал, розмір дивідендів обґрунтований (розмір дивідендів обґрунтований у тому разі, коли вони забезпечують дохід акціонерам, не перешкоджаючи необхідному зростанню статутного та (або) регулятивного капіталу);
 • незначний рівень негативно класифікованих активів (з урахуванням сформованих резервів під ці активи).

Банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу «2» має такі самі характеристики, що й банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу «1». Це банк, у якого значення показників регулятивного капіталу, адекватності основного і регулятивного капіталу перевищують нормативні значення, проте він має незначні недоліки, пов’язані з одним або кількома факторами, а саме:

 • банк може мати високий і стабільний рівень надходжень і добре контролювати зростання регулятивного капіталу, разом з тим за результатами інспекційної перевірки банку потрібно доформувати резерви під активні операції (тобто обсяг негативно класифікованих активів за результатами інспекційної перевірки значно більший, ніж за даними банку), що призводить до зменшення показника регулятивного капіталу (але не нижче, ніж його нормативне значення);
 • або керівництво такого банку не підтримує статутний та (або) регулятивний капітал на рівні, що достатній для захисту від ризиків, пов’язаних з операціями банку (наприклад, значення показників адекватності основного і регулятивного капіталу за результатами інспекційної перевірки значно зменшилися, хоча й відповідають нормативним значенням. Крім того, якщо проблеми в діяльності банку, що спричинили погіршення цих показників, не будуть виправлені найближчим часом, то за будьякого незначного негативного впливу зовнішніх та (або) внутрішніх ризиків банк порушить зазначені нормативи).


Однак такі недоліки можна виправити протягом досить незначного періоду часу (під час інспекційної перевірки або у строк до двох місяців після її закінчення) без посилення контролю з боку служби банківського нагляду.

Банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу «3» має значні недоліки, пов’язані з одним або кількома з перелічених факторів. Капітал (статутний та (або) регулятивний) такого банку потребує серйозної уваги з боку служби банківського нагляду для забезпечення належного вирішення керівництвом та (або) акціонерами проблем, пов’язаних із достатністю капіталу, та вжиття заходів для поліпшення достатності капіталу. Підставами для визначення рейтингової оцінки достатності капіталу «3» можуть бути такі характеристики діяльності банку:

 • недостатність надходжень, за одночасної потреби доформування резервів під активні операції за результатами інспекційної перевірки;
 • або неконтрольоване зростання активів, що не пов’язане зі збільшенням статутного капіталу, з одночасними недоліками в діяльності банку, які спричиняють недотримання деяких перелічених факторів;
 • або високий рівень негативно класифікованих активів, який має тенденції до збільшення тощо.

Якщо вчасно не вжити заходів щодо виправлення ситуації, то ці недоліки можуть призвести до значного зниження капіталу і неплатоспроможності банку. Крім того, банк може отримати рейтингову оцінку достатності капіталу «3», якщо значення показників регулятивного капіталу, адекватності основного і регулятивного капіталу менші, ніж їх нормативні значення, його акціонери не здатні збільшити статутний капітал до розміру, що покривав би ризики за операціями банку, але при цьому наявні позитивні перспективи (плани) щодо усунення проблем, пов’язаних з недотриманням визначених факторів, (наприклад, найближчим часом буде укладено угоду про залучення коштів на умовах субординованого боргу тощо), за обґрунтовано визначений для цього строк.

Банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу «4» має значні проблеми, які призвели до того, що капітал неспроможний захистити банк від ризиків, пов’язаних з його операціями, має значні збитки від кредитних операцій та (або) від операцій з цінними паперами, та (або) валютних операцій, та (або) його витрати значно перевищують доходи і мають тенденцію до зростання, банк має високий рівень негативно класифікованих активів (до 60 % регулятивного капіталу з урахуванням резервів під ці активи). Банк може дотримуватися (за результатами безвиїзного нагляду) або не дотримуватися нормативів капіталу, але за результатами інспекційної перевірки очевидно те, що його капітал недостатній для покриття ризиків за активними операціями. Якщо керівництво та (або) акціонери не зможуть ужити негайних заходів для виправлення недоліків і порушень, то банк може стати неплатоспроможним у найближчому майбутньому. Банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу «4» потребує суворого контролю служби банківського нагляду щодо вжиття керівництвом та (або) акціонерами банку відповідних заходів для поліпшення якості активів і підвищення рівня достатності капіталу.

Банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу «5» є неплатоспроможним, а в його діяльності наявні значні порушення і недоліки, які спричиняють недотримання майже всіх зазначених факторів. Збитки від операцій з цінними паперами, кредитних, валютних та інших операцій такого банку становлять значний обсяг, мають тенденцію до зростання та можуть призвести до втрати регулятивного капіталу або зменшення показника адекватності регулятивного капіталу до однієї третини встановленого нормативного значення; обсяг негативно класифікованих активів (з урахуванням сформованих резервів під ці активи) становить 60 і більше відсотків регулятивного капіталу банку. Ймовірність того, що дії керівництва та (або) акціонерів зможуть запобігти банкрутству банку, дуже мала. Такий банк потребує особливої уваги служби банківського нагляду та негайного вжиття відповідних заходів (у тому числі скликання загальних зборів акціонерів для вирішення питання щодо санації або реорганізації, або ліквідації банку тощо) з метою зведення до мінімуму збитків вкладників та кредиторів.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Менеджмент банку
Надходження банку
Ліквідність
Чутливість до ринкового ризику
5.4.2. Процедура затвердження рейтингу банку
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki