< Попередня  Змiст  Наступна >

Менеджмент банку


Для визначення рейтингової оцінки менеджменту банку потрібно враховувати такі фактори:

 • • повне розуміння керівництвом банку ризиків, пов’язаних з діяльністю банку, зі змінами в економічному середовищі та обізнаність спостережної (наглядової) ради зі справами банку;
 • • фінансовий стан банку, а саме достатність капіталу, якість активів, надходження, ліквідність та чутливість до ринкового ризику;
 • • підготовка та запровадження планів (як короткострокових, так і довгострокових), достатність внутрішніх положень, процедур (у тому числі тих, що регламентують діяльність підрозділів та працівників банку в частині виявлення і запобігання відмиванню грошей та банківському шахрайству) та систем внутрішнього контролю на всіх основних напрямах діяльності банку;
 • • наявність внутрішньогота зовнішнього аудиту, їх незалежність і достатність, реагування керівництвабанку нарезультати аудиту;
 • • належне виконання вимог чинного законодавства України та нормативноправових актів Національного банку;
 • • наявність практики і тенденцій щодо кредитування інсайдерів на більш сприятливих умовах, оцінка впливу інсайдерів на діяльність банку;
 • • роль і взаємодія правління (ради директорів) та спостережної (наглядової) ради банку, наявність/відсутність конфлікту інтересів;
 • • оптимальність організаційної структури, чітко розроблений механізм взаємозв’язку між підрозділами, наявність постійно діючої програми підготовки кадрів та її фактичне виконання;
 • • достатність інформаційних систем управління, оцінка внутрішньої звітності та звітності, що подається до Національного банку, її достовірність та адекватність;
 • • наявність системи RISK MANAGEMENT, яка має відповідати міжнародним стандартам і мати міжнародну ліцензію на використання;
 • • наявність плану дій на випадок непередбачених обставин;
 • • розвиток мережі підрозділів банку (філій, відділень тощо) та якість управління ними, оптимальність проектів будівництва та реконструкції;
 • • якість виконання банком функції «агента чистих грошей»;
 • • реагування на рекомендації, зауваження та вимоги Національного банку, у тому числі щодо порядку класифікації активних операцій, виправлення звітності за результатами інспекційної перевірки тощо.

Банк з рейтинговою оцінкою менеджменту «1» має такі характеристики:

 • керівництво банку досвідчене і компетентне;
 • всі основні показники фінансової діяльності банку відповідають нормативним вимогам або перевищують їх;
 • повне розуміння керівництвом банку ризиків, пов’язаних з діяльністю банку;
 • розуміння керівництвом банку економічного середовища та відповідне реагування на зміни в ньому;
 • наявність належного внутрішнього аудиту та належне здійснення ним своїх функцій;
 • виважений підхід до планування, розроблення внутрішніх положень, процедур та засобів контролю, а також активний контроль за їх виконанням;


 • відсутність ознак кредитування інсайдерів на більш сприятливих умовах;
 • належний рівень роботи спостережної ради щодо визначення політики банку та її тісне співробітництво з правлінням (радою директорів) банку;
 • досконала (оптимальна) організаційна структура, наявність постійно діючої програми підготовки кадрів;
 • відповідальне ставлення правління (ради директорів) та спостережної ради банку до зауважень та рекомендацій Національного банку.

Банк з рейтинговою оцінкою менеджменту «2» має такі самі характеристики, що й банк з рейтинговою оцінкою менеджменту «1», однак він має деякі недоліки, що можуть бути виправлені досить легко без втручання служби банківського нагляду. Ці недоліки пов’язані з одним або кількома наведеними факторами, і можуть бути підставою для рейтингової оцінки менеджменту «2». Якщо вирішується питання вибору рейтингової оцінки менеджменту між «1» та «2», то потрібно обов’язково враховувати фінансовий стан банку та інші фактори, що свідчать про дотримання банком вимог банківського законодавства (у тому числі економічних нормативів, стану сформованих банком резервів під активні операції).

Банк з рейтинговою оцінкою менеджменту «3» має суттєві недоліки, пов’язані з кількома наведеними факторами. Потрібні дії служби банківського нагляду для того, щоб керівництво банку вжило заходів для усунення недоліків. Рейтингова оцінка менеджменту «3» може свідчити про: негативну практику кредитування інсайдерів на більш сприятливих умовах; проведення операцій з порушенням вимог банківського законодавства України, у тому числі нормативноправових актів Національного банку, внутрішньобанківських положень, незадовільне управління ризиками та планування діяльності банку, а також неадекватне реагування на негативні тенденції в економіці та (або) незадовільні фінансові результати діяльності та невиконання вимог служби банківського нагляду.

Банк з рейтинговою оцінкою менеджменту «4» має значні недоліки, пов’язані з більшістю зазначених факторів. Потрібні рішучі дії служби банківського нагляду, що спрямоватимуться на те, щоб керівництво банку негайно вжило заходів щодо усунення проблем. Національний банк або спостережна рада банку повинні розглянути заходи щодо повного або часткового відсторонення голови, його заступників та (або) членів правління (ради директорів), головного бухгалтера та (або) його заступників від обійманих посад. Рейтингова оцінка менеджменту «4» встановлюється в разі виявлення значних зловживань у практиці кредитування інсайдерів, інвестиційній діяльності, недотримання облікової та процентної політики, ігнорування вимог Національного банку, якщо дії або бездіяльність керівництва завдали такої шкоди фінансовому стану банку, що він опинився під загрозою неплатоспроможності.

Банк з рейтинговою оцінкою менеджменту «5» має абсолютно неефективне та некомпетентне керівництво і більшість із наведених характеристик, та фінансові результати діяльності банку є незадовільними. Банк з такою рейтинговою оцінкою менеджменту потребує негайних та рішучих заходів з боку служби банківського нагляду. Національний банк має розглянути питання щодо повного/часткового негайного відсторонення службових осіб банку від обійманих посад або щодо призначення тимчасової адміністрації, або щодо застосування інших заходів впливу.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Ліквідність
Чутливість до ринкового ризику
5.4.2. Процедура затвердження рейтингу банку
Розділ 6 БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ 6.1. Банківські ризики: сутність, визначення та класифікація
6.2. Особливості організації та функціонування системи ризикменеджменту в банках
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki