< Попередня  Змiст  Наступна >

Надходження банку


Для визначення рейтингової оцінки надходжень банку слід ураховувати такі фактори:

 • • оцінку тенденцій та рівень прибутковості;
 • • якість, структуру і достатність надходжень (здатність покривати витрати, збитки, забезпечувати стабільне зростання рівня
 • регулятивного капіталу, повноту формування резервів під активні операції та виплату дивідендів акціонерам у достатньому розмірі);
 • • обсяг і тенденції змін різних компонентів доходів/витрат, прибутковості активів і витрат за зобов’язаннями (тенденції);
 • • залежність від непередбачених доходів та схильність до непередбачених витрат, від ризикових видів діяльності або нетрадиційних джерел доходу;
 • • якість бюджетного (підготовка кошторисів) та фінансового планування, а також якість контролю за виконанням цих планів;
 • • коригування статей доходів/витрат, результату діяльності за результатами інспекційної перевірки;
 • • ефективність системи ціноутворення;
 • • вплив можливих санкцій за судовими процесами тощо.

Для полегшення процесу визначення рейтингової оцінки надходжень доцільно використовувати рентабельність активів. Однак зазначені вище фактори вважаються більш вагомими, ніж порівняння середніх значень рентабельності активів за відповідною групою банків зі значеннями рентабельності активів для конкретного банку, який належить до цієї групи. Наприклад, значення рентабельності активів банку може бути високим, але джерелом надходжень при цьому є здійснення операції, яка не належить до сфери традиційних банківських послуг і пов’язана з підвищеним ризиком. Крім того, і за наявності високого значення рентабельності активів розмір прибутку до оподаткування може бути недостатнім для забезпечення темпу зростання регулятивного капіталу відповідно до темпу зростання активів.

Банк з рейтинговою оцінкою надходжень «1» має такі характеристики:

 • доходи банку є достатніми для виконання вимог щодо створення резервів під активні операції і забезпечення покриття витрат, для зростання регулятивного капіталу та виплати дивідендів акціонерам у достатньому розмірі;
 • ефективні бюджетне та фінансове планування, контроль доходів та витрат за цими планами;
 • наявність позитивних тенденцій основних компонентів доходів та витрат;
 • мінімальна залежність від непередбачених та нетрадиційних джерел доходів.

Банк з рейтинговою оцінкою надходжень «2» має достатні доходи для виконання вимог щодо створення резервів під активні операції, забезпечення зростання рівня регулятивного капіталу та виплати дивідендів. Проте такий банк має недоліки, пов’язані з одним або кількома наведеними факторами, а саме: спостерігається ряд негативних тенденцій, пов’язаних зі збільшенням частки непередбачених джерел доходів для зростання свого прибутку, нестабільним рівнем доходів, або керівництву потрібно покращити процес бюджетного та фінансового планування і посилити контроль за стабільністю надходжень. Керівництво має бути здатним виправити зазначені недоліки без втручання служби банківського нагляду.< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Чутливість до ринкового ризику
5.4.2. Процедура затвердження рейтингу банку
Розділ 6 БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ 6.1. Банківські ризики: сутність, визначення та класифікація
6.2. Особливості організації та функціонування системи ризикменеджменту в банках
6.3. Управління окремими видами банківських ризиків Кредитний ризик
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki