Posibniki.com.uaБухгалтерський облікФінансовий облік3.2. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

3.2. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ


Облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться на рахунку 18 « Довгострокова дебіторська заборгованість та інші активи». Даний рахунок призначено для обліку заборгованості юридичнихтафізичнихосіб, яканевиникаєупроцесінормальногоопераційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. Виникнення довгострокової дебіторської заборгованості відображається за дебетом рахунка 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші активи», а погашення чи списання — за кредитом.

Залежно від виду довгострокової дебіторської заборгованості для її обліку використовуються такі субрахунки:

181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»; 182 «Довгострокові векселі одержані»;

183 «Інша дебіторська заборгованість».

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду, визначається відповідно до П(С)БО 14 «Оренда») і відображає чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду. Облік такої заборгованості розглядатиметься у розділі 4.

Порядок здійснення операцій з векселями регламентується Цивільним кодексом України, Законами України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.01 № 2374ІІІ та «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.06 № 3480ІV. Економічна сутність, визначення та види векселів детально розглядаються в п. 5 «Облік векселів виданих» цього розділу.

Особливістю довгострокових векселів одержаних є те, що вони використовуються для забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

У системі рахунків бухгалтерського обліку одержаного довгострокового векселя відображається проведеннями:

Дебет субрахунка 182 «Довгострокові векселі одержані»; Кредит субрахунка 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Погашення довгострокового векселя зарахуванням грошових коштів на поточний рахунок підприємства відображають у бухгалтерському обліку таким записом:

Дебет субрахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; Дебет субрахунка182 «Довгострокові векселі одержані».

Облік іншої довгострокової заборгованості ведеться на субрахунку 183 «Інша дебіторська заборгованість».

Довгострокова заборгованість, на яку нараховують відсотки, в балансі відображається за теперішньою вартістю, яка залежить від виду та умов її погашення. Частина довгострокової заборгованості, яку передбачається погасити протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається у складі поточної дебіторської заборгованості на ту саму дату.

У системі аналітичного обліку довгострокову дебіторську заборгованості ведуть за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виконання і погашення.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ
3.5. ОБЛІК ВЕКСЕЛІВ ОТРИМАНИХ
3.6. ОБЛІК ІНШОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
3.7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Розділ 4. Облік основних засобів
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki