Posibniki.com.uaБухгалтерський облікФінансовий облік3.3. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

3.3. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ


Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги виникає при продажу їх із відстрочкою платежу. Така дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.

Наявність та рух дебіторської заборгованості відображаються на активному рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». На ньому узагальнюється інформація про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем, а також інформація про розрахунки з учасниками промислової фінансової групи (ПФГ).

До складу рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» входять такі субрахунки: 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

362 «Розрахунки з іноземними покупцями» 361 «Розрахунки з учасниками ПФГ»

За дебетом субрахунків відображають продажну вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка охоплює податок на додану вартість (ПДВ), акцизи та інші обов’язкові платежі, що підлягають перерахуванню до бюджетних та позабюджетних фондів і включені у вартість реалізації. За кредитом субрахунків показується сума платежів, які надішли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).

В аналітичному обліку розрахунки з покупцями та замовниками ведуться за кожним покупцем та замовником, а також за кожним поданим до сплати рахунком. При цьому розрахунки з іноземними клієнтами ведуться у гривнях та іноземній валюті, яка передбачена контрактом.

Інформація для здійснення записів на рахунках бухгалтерського обліку та контролю за розрахунковими операціями міститься у первинних документах, що пов’язані з такими розрахунками. Форми розрахунків між постачальником і покупцем, порядок їх здійснення визначаються в господарських договорах.

Підприємство-постачальник на суму оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги надає покупцю або замовнику розрахункові документи: рахункифактури, товарнотранспортні накладні, акти прийнятих робіт, послуг тощо, а також через банківську систему відповідні платіжні документи, використовуючи при цьому форми безготівкових платіжних інструментів, до яких належать:

— платіжні доручення;

— платіжні вимогидоручення;

— акредитиви;

— розрахункові чеки.

Вказані платіжні документи є важливою складовою розрахунків з юридичними та фізичними особами, які є платниками за реалізовані готову продукцію і товари, виконані роботи та надані послуги. Отже бухгалтерська система розрахунків поєднує економічні інтереси контрагентів, відображає їх вартість, виникнення та погашення дебіторської заборгованості. Це означає, що в системі рахунків інформаційно фіксуються економічні відносини ринкових суб’єктів: платника і одержувача коштів.

Приклад 3.1

Підприємство відвантажило готову продукцію ТОВ «Стандарт» за вартістю продажу з урахуванням ПДВ на суму 7200 грн. Оплата від покупця надійшла на поточний рахунок. Облік цих операцій представлено в табл. 3.1.


№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дебет

Кредит

1

Відображено дохід від реалізації готової продукції

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

701 «Дохід від реалізації готової продукції»

 

7200

 

2

Відображено податкове зобов’язання

701 «Дохід від реалізації готової продукції»

641 «Розрахунки за податками»

 

1200

 

3

Одержано грошові кошти від покупця

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

7200

 

Приклад 3.2

Українське підприємство відвантажило іноземному покупцю готову продукцію вартістю 3200 дол. США (курс НБУ на дату відвантаження становив 5,05 грн за один дол. США).

Через 15 днів на валютний рахунок українського підприємства надійшла виручка в сумі 3200 дол. США (за курсом НБУ на дату отримання виручки — 5,06 грн за один дол. США).

На підставі вантажної митної декларації визначається вартість відвантаженої готової продукції у гривнях на дату відвантаження. Вона становить 16160 грн (3200 ´ 5,05). На рахунках бухгалтерського обліку склада

ється запис:

 

Дебет субрахунка 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» 3200 дол. США 16160 грн

Кредит субрахунка 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 3200 дол. США 16160 грн

 

Виписка банку, яку одержало підприємство, підтверджує надходження виручки від іноземного покупця в сумі 3200 дол. США, за курсом на дату надходження виручки 5,06 грн за один дол. США, що в гривнях становить суму 16192 грн.

В обліку це буде відображено проведенням:

 

Дебет субрахунку 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» 3200 дол. США 16192 грн

Кредит субрахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» 3200 дол. США 16192 грн

 

На суму курсової різниці 32 грн (16192 – 16162) буде здійснене проведення, грн:

 

Дебет субрахунка 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» 32 грн.

Кредит субрахунка 714 «Дохідвідопераційнійкурсовоїрізниці» 32 грн.

 

У випадку зменшення курсу іноземної валюти щодо національної — операційна курсова різниця на суму зменшення в системі бухгалтерського обліку відображається записом:

 

Дебет субрахунка 945 «Втрати від операційній курсової різниці»

Кредит субрахунка 362 «Розрахунки з іноземними покупцями».


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.5. ОБЛІК ВЕКСЕЛІВ ОТРИМАНИХ
3.6. ОБЛІК ІНШОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
3.7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Розділ 4. Облік основних засобів
4.1. ОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki